link to facebook link to twitter link to linkedin link to youtube

O nás

Spoločnosť Sensoneo bola založená v roku 2014 ako spin-off etablovanej IT firmy, ktorá sa zameriavala na seniorný manažment rozsiahlych IT projektov, programov a integrácií. Záujem o inovatívne technológie a riešenia v oblasti senzoriky, dátových prenosov a komunikácie spoločnosť postupne motivoval k vývoju unikátnych ultrazvukových senzorov a softvéru, ktoré majú ambíciu radikálne zmeniť súčasný prístup k manažmentu odpadov.

Sensoneo ponúka riešenia pre inteligentný manažment odpadov, ktoré umožňujú automatizovať ich životný cyklus a zabezpečiť tak nad nimi úplnú kontrolu. Projekt bol od počiatku motivovaný snahou prepojiť manažment odpadov s technológiami tak, aby sa do celého procesu dostalo viac logiky, efektivity a ohľadu na životné prostredie. Vymysleli sme heslo “Vyvážajme odpad, nie kontajnery“, ktoré presne vyjadrovalo náš zámer – docieliť, aby sa odpad vyvážal vtedy, keď je to naozaj potrebné. Okrem optimalizácie celého procesu sme tak dokázali správcom týchto služieb výrazne ušetriť čas a náklady a znížiť ekologickú záťaž v ich okolí.

Sensoneo bolo finalistom prestížnych Startup Awards 2015, nominované na ocenenie Via Bona 2016 v kategórii Zelená spoločnosť a finalistom ankety IT GALA 2016 ako IT projekt roka. Spoločnosť tiež získala enviro ocenenie Zlatý mravec 2016 v kategórii Inovatívne riešenie a v roku 2017 bola ocenená Mission awards za inovácie, ktoré ovplyvňujú vážne spoločenské témy.

Smart cities tematika, IOT technológie a snahy o ekologickejší prístup k podnikaniu podporili záujem klientov a prienik Sensoneo riešení na trh. Okrem klientov, ktorí spočiatku prichádzali predovšetkým z Českej republiky a Slovenska, sa ich okruh rýchlo rozšíril o Holandsko, Veľkú Britániu, Rusko, Nemecko a tiež zámorie – Austráliu, Kanadu, Nový Zéland a Čile. Riešenia Sensoneo sa neustále ďalej vyvíjajú, aktualizujú a modernizujú tak, aby ich využívanie prinieslo klientom výrazné benefity v manažovaní odpadu bez ohľadu na to, či sú zvozovou spoločnosťou, správcom mestských komunálnych služieb, alebo akýmkoľvek typom obchodnej spoločnosti.

Martin Basila
Zakladateľ SENSONEO