link to facebook link to twitter link to linkedin link to youtube

Smart manažment odpadov

#Internet vecí
#Smart cities
#Obehová ekonomika
#Udržateľnosť
#Optimalizácia manažmentu odpadov a recyklačných služieb

kto je sensoneo ?

Sensoneo je dodávateľom komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré mestám a spoločnostiam umožňujú optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Sensoneo riešenia zahŕňajú:

  • Monitorovanie zaplnenia odpadu v kontajneroch prostredníctvom ultrazvukových Sensoneo senzorov, ktoré dokážu monitorovať akýkoľvek druh odpadu v kontajneroch rôznorodých veľkostí a typov
  • Sensoneo aplikácia (vo webovej alebo tabletovej verzii), ktorá umožňuje konfigurovať nastavenia, monitorovať a komplexne riadiť odpad
  • Pokročilá Sensoneo analytika, ktorá vám umožní doslova „porozumieť vášmu odpadu“. Vďaka nej budete môcť na základe reálnych požiadaviek premyslene plánovať kapacitu, pomer a rozmiestnenie kontajnerov.
  • Navigačná inteligencia zameraná na najvyššiu možnú efektivitu, druh odpadu a typ zvozového vozidla. Inteligencia zahŕňa manažment vozového parku, vozového depa a skládok odpadu.

ako pomáhame

Znižujeme emisie a meníme spôsob, akým manažujeme odpad, na priateľskejší k životnému prostrediu

Znižujeme náklady súvisiace so spotrebou pohonných hmôt, opotrebovaním vozidiel a pracovným časom

Optimalizujeme logistiku a zefektívňujeme pracovné procesy

Prinášame čistotu a zvýšenie kvality života pre občanov

komu pomáhame

  • Mestám
  • Firmám a spoločnostiam
  • Sieťovým operátorom (IOT, Telco)
  • Systémovým integrátorom
  • Výrobcom a distribútorom odpadových kontajnerov

kto nám dôveruje