GX SOLUTIONS

Medzinárodná spoločnosť sídliaca v Čechách, ktorá sa orientuje na monitoring áut, strojov a iných objektov v rôznych oblastiach prevádzky vozidiel . GX SOLUTIONS poskytuje telematické riešenia klientom, ktorí prevádzkujú akýkoľvek vozový park alebo vykonávajú dopravnú a obslužnú činnosť. GX Solutions je náš konzultačný partner a predajca na českom a nemeckom trhu.

www.gxsolutions.sk

SYGIC

Globálny líder v sektore navigácie a cestovania. Slovenská spoločnosť, ktorá vyrába jedny z najobľúbenejších a najpoužívanejších navigačných riešení na svete. Jej navigačné riešenie FleetWork pre profesionálov má v sebe okrem iného zabudované aj meta údaje o cestnej sieti, plánovanie a manažment pracovných síl. Navigácia je integrovateľná s naším riešením SENSONEO a zákazník má tak možnosť voľby medzi navigáciou generovanou voľne prístupnými Google mapami alebo profesionálnou navigáciou FleetWork od Sygic.

www.sygic.com

O2

Jeden zo 4 telekomunikačných operátorov na Slovensku. Spoločnosť O2 nám poskytuje cloudové riešenia a mobilnú sieť, ktorá spĺňa naše náročné podmienky.

www.o2.sk

SLOVANET

Náš slovenský partner v oblasti sietí IoT na technológii LoRaWAN.

www.slovanet.sk

ČESKÉ RÁDIOKOMUNIKÁCIE

Náš český partner v oblasti sietí IoT na technológii LoRaWAN.

www.radiokomunikace.cz

MEVA

Česká spoločnosť MEVA vyrába od roku 1898 a vždy patrila k najvýznamnejším strojárenským podnikom. Po privatizácii v 90. rokoch sa rozrástla na päť dcérskych spoločností a neskôr podnikanie rozšírila o obchodné zastúpenie na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Vyznamným dodávateľ v oblasti nádob na komunálny odpad, sudov a kontajnerov na nebezpečný odpad. Ďalšou nemenej významnou súčasťou jej ponuky je široký sortiment mestského mobiliáru.

www.meva.eu

ELKOPLAST

Náš partner v oblasti výskumu optimalizácie zvozových trás a materiálového zhodnotenia.

www.elkoplast.sk