SENSONEO BENEFITY

 • Zníženie nákladov na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a pracovnú silu
 • Optimalizácia logistiky a zefektívnenie pracovných procesov
 • Šetrenie životného prostredia a času
 • Zníženie emisií a hlučnosti
 • Prehľad o aktuálnom stave zaplnenia monitorovaných kontajnerov
 • Informácie o výške a odhadovanej váhe odpadu zvlášť pre každý kontajner
 • Efektívne a rýchle plánovanie odvozu odpadu
 • Plánovanie, navigácia a kontrola najoptimálnejšej trasy odvozu
 • Rýchla návratnosť investície (Nasadenie riešenia umožňuje dosiahnuť okamžitú 15-30% finančnú úsporu v závislosti od vzdialenosti stojísk a množstva nainštalovaných senzorov v oblasti pokrytej zvozmi.)
 • Nasadenie riešenia je možné v priebehu niekoľkých dní

Motivácie pre nasadenie riešenia Sensoneo

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

Tab 1

ZLEPŠENIE KVALITY TRIEDENÉHO ODPADU

Občan, ktorý nájde prázdny kontajner, vníma čistotu a poriadok vo svojom okolí ako normu a pristupuje k separovaniu zodpovednejšie. Občan, ktorý nájde preplnený kontejner s komunálnym odpadom, nie je motivovaný pristupovať k odpadu zodpovedne a častokrát hodí odpad vedľa kontajneru alebo do kontajneru s recyklátmi ako je plast a papier, čím druhotnú surovinu v kontajneri znehodnotí.

Monitorovanim odpadu a včasnými zásahmi zvozovej spoločnosti zabezpečíme prázdne kontajnery pre každú komoditu a zabránime znehodnocovaniu druhotných surovín.

Tab 2

KONTROLA KVALITY SLUŽBY ZVOZU ODPADU

Mestá a komerční zákazníci platia za službu zvozu opadu. Očakávajú, že v danej frekvencii, za ktorú platia, sú ich kontejnery zvážané. Overiť si ale kvalitu nimi platenej služby dnes nevedia. Monitorovaním odpadu si môže zákazník presne overiť, či dostáva službu, za ktorú platí.

Tab 3

ZODPOVEDNOSŤ ZA PROSTREDIE (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY)

 • Globálný nárast záujmu o životné prostredie, jeho rozvoj a udržateľnosť
 • Zákaznici a zamestnanci sa zaujímajú o firemnú politiku udrzateľnosti
 • Firmy, inštitúcie a mestá transparentne poukazujú na svoj príspevok k zelenej planéte a udržateľnosti zdrojov
 • Monitorovanie odpadu prináša aktuálne informácie a tiež dlhodobé záznamy o kvalite triadenia odpadu pre obyvateľov a zákazníkov

Tab 4

ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA PROSTRIEDKOV

Dnes vyvážame kontejnery, a nie odpad. Zvozové spoločnosti musia prísť a vysypať aj prázdne kontajnery. Používajú vozidlá a tím ľudí, ktorý nie je nevyhnutný pre množstvo odpadu, ktoré sa nachádza v meste a u zákazníkov. Monitorovaním odpadu vie zvozová spoločnosť optimalizovať zvozové trasy, vysielať správne auto a primerane veľký tím, ktoré sú nevyhnutné pre dané množstvo odpadu a šetria tak svoje priame náklady.

Tab 5

ZLEPŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE A ZNÍŽENIE HLUČNUSTI V MESTÁCH

Zvoz odpadu v mestách predstavuje komplikáciu dopravy. Zberové vozy spôsobujú zablokovanie dopravných komunikácií. Londýn ma vyhradené 2 hodiny v skorých ranných hodinách, kedy je možné zvážať odpad, aby sa neblokovala doprava. Praha zváža odpad v niektorých častiach mesta výhradne v noci, čo prináša hlučnosť počas doby, kedy obyvatelia spia a tým sa znižuje ich životný komfort a spokojnosť so službami mesta. Najvyššia hlučnosť zvozového auta je práve pri vysýpaní, keď stroj musí zvýšiť otáčky kôli tlakovaniu hydrauliky a tiež kvôli odpadu dopadajúcemu do auta.

Monitorovanie odpadu prináša informácie o tom, kde je odvoz odpadu naozaj potrebný. Tým, že sa zvoz realizuje len na miestach, kde je to nevyhnutné a vodič je navigovaný najoptimálnejšou trasou podľa Sensoneo aplikácie, výsledné zvozové trasy sú oveľa kratšie a časy zvozov rýchlejšie. Týmto spôsobom sa zlepšuje dopravná situácia v meste a výrazne zvyšuje životný komfort pre obyvateľov, ktorí nie sú vystavení zbytečnému nadmernému hluku.

Tab 6

ZLEPŠENIE SLUŽIEB PRE OBČANOV, PODNIKATEĽOV A TURISTOV

Občania, podnikatelia a turisti sú citliví na čistotu svojho okolia. Preplnené kontajnery a sekundárny neporiadok v ich okolí znižuje spokojnosť občana, podnikateľa a turistu so službami mesta. Monitorovaním odpadu a včasnými zásahmi zvozovej spoločnosti eliminujeme negatívny dopad preplnených kontajnerov na občana, podnikateľa a turistu.