Sľubný start-up určený na optimalizáciu komunálnych služieb vznikol koncom roku 2014 pod názvom “Waste:IT” ako výsledok nadšenej spolupráce skúseného IT programátora a šikovného mikro-elektrotechnika. Projekt zanedlho nabral reálne biznisové kontúry a jeho benefity začali pilotne testovať prví zákazníci.

Stal sa finalistom Startup Awards 2015, bol nominovaný na ocenenie Via Bona 2016 v kategórii Zelená firma, IT projekt roka v ankete IT GALA 2016 a získal tiež enviromentálne ocenenie Zlatý mravec 2016 v kategórii Inovatívne riešenie.

Pôvodne kamarátsky projekt bol motivovaný snahou prepojiť komunálne služby s technológiami tak, aby sa do celého procesu dostalo viac logiky, efektivity a ohľadu na životné prostredie. Vymysleli sme heslo Vyvážajme odpad, nie kontajnery, ktoré presne vyjadrovalo náš zámer – docieliť, aby sa odpad vyvážal vtedy, keď je to naozaj potrebné, a nie vo vopred stanovené dni. Okrem optimalizácie celého procesu sme tak dokázali výrazne ušetriť čas a náklady dodávateľom týchto služieb a znížiť ekologickú záťaž mestá a obce.

Riešenie je založené na monitorovaní stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom ultrazvukových senzorov. Senzory zaznamenávajú údaje o výške odpadu a zasielajú ich do aplikácie, ktorá ich ďalej spracováva a vyhodnocuje. Vďaka tomu majú správcovia komunálnych služieb presný prehľad o napĺňaní všetkých kontajnerov a môžu tak vyvážať odpad podľa reálnej potreby, a nie cyklicky, ako tomu býva teraz.

Nasadenie riešenia prináša výrazný efekt pre občanov, ktorým sa zvýši kvalita života v meste – vo svojom okolí nachádzajú kontajnery, ktoré nie sú preplnené a pomocou aplikácie si môžu rýchlo nájsť najbližší voľný kontajner vhodný pre konkrétny typ odpadu či upozorniť správcu na problém na stojiskách. Nie sú obťažovaní prebytočným hlukom a blokovaním dopravy zvozovými vozidlami. Z benefitov riešenia čerpá aj životné prostredie, ktoré je odbremenené od prebytočných emisií a výjazdov k prázdnym (alebo poloprázdnym) kontajnerom. Okolie kontajnerov nie je vďaka včasnému odvozu znečistené, neobťažuje nežiaducimi výparmi a nepredstavuje hrozbu pre deti.

Správcom komunálnych služieb Sensoneo okrem spomínaného prehľadu o situácii v kontajneroch a na stojiskách umožní výrazne usporiť náklady na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a pracovnú silu (približne 30% celkových nákladov ročne) a optimalizovať zvozovú logistiku. Aplikácia im tiež ponúka plánovanie optimálnych trás zvozu, profesionálnu navigáciu, analýzy záznamov, vyhodnocovanie kvality zberu rôznych druhov odpadov a ďalšie funkcie.

Martin Basila
Zakladateľ SENSONEO