Sme špičková IT firma, ktorá však vidí aj za svoj horizont. Väčšina našej práce síce súvisí priamo s IT a vedením komplexných IT projektov, ale zaujíma nás ďaleko viac. Práve z tohto dôvodu sa vo veľkej miere venujeme aj vlastnému vývoju a jedným z jeho výsledkov je aj inteligentné riešenie pre monitorovanie odpadu – Sensoneo.

Na nápad zaoberať sa odpadovým hospodárstvom sme prišli nečakane – pri pive. Tému odpadov sme rozoberali s kamarátom, ktorý dodáva odpadové kontajnery. Pri debate sme sa dostali až k tomu, ako prepojiť biznis odpadov s modernými technológiami tak, aby sa do celého procesu dostalo viac logiky a odpad sa začal vyvážať racionálne a efektívne. Každého z nás totiž irituje, keď nás blokuje smetiarske auto, pričom vieme, že kontajnery, pri ktorých stojí, zďaleka nie sú plné. A naopak, všetkých nás obťažuje, keď chodíme niekoľko dní okolo preplnených kontajnerov, o ktorých smetiarske autá akoby vôbec netušili.

Dali sme odpadovému manažmentu takzvaný 6.zmysel. Vymysleli sme heslo Vyvážajme odpad, nie kontajnery, ktoré presne vyjadrovalo náš zámer – docieliť, aby sa odpad vyvážal vtedy, keď je to naozaj potrebné, a nielen v určité dni. Okrem optimalizácie celého procesu sme tak dokázali výrazne ušetriť čas a náklady dodávateľom týchto služieb a znížiť ekologickú záťaž na mesto.

“Celé riešenie sme sa rozhodli postaviť na ultrazvuku, pretože ako informatici a automatizéri ho pokladáme za ideálny spôsob na meranie vzdialenosti bez dotyku. Prvý prototyp bol pripravený za šesť týždňov. Mal rozmery krabice od topánok, ukázal sa však ako absolútne spoľahlivý.”

Po fáze testovania sme sa rozhodli nasadiť prvé senzory do pilotnej prevádzky. Mesto Nitra sa ukázalo byť tým najlepším partnerom – ich Komunálne služby sa dlhodobo snažia o optimalizáciu svojich procesov a k využívaniu moderných technológií majú otvorený a pozitívny postoj. Už prvé výsledky nám potvrdili, že riešenie má zmysel a prináša reálne benefity. Zákazník bol nadšený - zrazu vedel, čo sa deje v jeho kontajneroch a mohol podľa toho reagovať. Zakrátko sa rozhodli výrazne rozšíriť počet inštalovaných senzorov a Komunálne služby mesta Nitra sa stali naším prvým platiacim zákazníkom. (viac informacii najdete v sekcii Referencie)

Pilotná prevádzka a úzka spolupráca s Nitrou nám priniesla veľmi cenné znalosti v oblasti odpadového hospodárstva. Naše riešenie sme sa rozhodli prihlásiť do súťaže Start-up Awards 2015, ktorá nám priniesla účasť vo finále v kategórii technologických riešení v oblasti Spoločnosť a viacero investorských ponúk, ktoré sme sa však rozhodli nevyužiť a udržať riešenie v našich vlastných rukách.

Následne sme sa pustili do ďalšieho technického zdokonaľovania nášho riešenia a rozšírili sme pilotné prevádzky do ďalších miest v strednej Európe. Zakrátko sa nám ohlásili aj záujemcovia zo zahraničia – s partnermi v Austrálii, na Novom Zélande a v Beneluxe aktívne pracujeme na podpore predaja. Zistili sme tiež, že „štandardný odpad“ je len jedna z viacerých oblastí, kde sú naše senzory vzhľadom na ich robustnosť a technické vlastnosti využiteľné. Dnes sa môžeme pochváliť aj zákazníkmi z oblasti zberu elektrických zariadení a šatstva pre charitatívne účely.

“Náš produkt neustále priebežne zlepšujeme. Vyvinuli sme malý senzor, ktorý je vybavený signalizáciou požiaru a upozornením na prípadné prevrátenie kontajneru. Tento senzor je svojimi schopnosťami bezkonkurenčne najmenším na trhu. Dosiahli sme stav, kedy môžeme výrobu plne automatizovať a v prípade potreby dodávať 500 kusov senzorov týždenne.”

Po dvoch rokoch fungovania na trhu odpadového manažmentu sme začali výraznejšie vnímať konkurenciu. Dôsledne sme zanalyzovali dianie v tejto oblasti a smelo si dovoľujeme tvrdiť, že konkurenciu porážame hneď vo viacerých oblastiach – precíznosť meraní, eliminácia chýb, výdrž, univerzálnosť použitia vzhľadom na všetky typy zberných nádob, hmotnosť a veľkosť senzorov (na trhu neexistuje menší senzor, ktorý by dokázal plniť rovnaké funkcie), inteligentné uchytávanie a jednoduchá montáž, najnižšie prevádzkové náklady (ktoré sú dosiahnuté prostredníctvom zdieľania prenosov medzi viacerými senzormi, ktoré sme naučili medzi sebou komunikovať). Navyše vďaka tomu, že sme softvérová firma, sme schopní ušiť aplikáciu „priamo na telo“ zákazníka a zintegrovať riešenie s existujúcimi informačnými systémami.

Nedávno sme nadviazali partnerstvo v oblasti navigácie s firmou Sygic, ktorá naše riešenie zintegruje do svojich produktov, a s ďalšími spoločnosťami, ktoré sa pohybujú v oblasti Internet of things (IOT), konkrétne sieti LoRaWan a Sigfox. Veríme, že budeme pripravení na zákazníkov, ktorí si zvolia túto metódu komunikácie zariadení.

Naša vízia o ideálnom meste je taká, kedy sa naplno využívajú možnosti, ktoré ho umožňujú udržiavať čisté každý deň, a to za čo najnižších nákladov. Aby nám moderné technológie pomáhali znižovať zaťaženie životného prostredia a zmysluplnejšie pristupovať k tomu, ako s odpadom nakladáme. Sme presvedčení o tom, že Sensoneo je prostriedkom, ktorý túto víziu pomáha naplniť.

Martin Basila
Zakladateľ Brain:IT