"Naše dôvody využiť riešenie Sensoneo boli číro ekonomické – v zásade by sme v našej práci naozaj radi dosiahli stav, kedy budeme schopní naplniť heslo Vyvážajme odpad, nie kontajnery. Sensoneo splnilo naše očakávania a jeho význam a efektivita rastie s počtom inštalácií. Máme presný prehľad o tom, ako sú kontajnery zaplnené a môžeme podľa toho reagovať. Zberové vozidlá chodia cielene len na stojiská, kde nám Sensoneo signalizuje potrebu. S aplikáciou sa nám pracuje dobre – je praktická a nenáročná na obsluhu, čo vítajú hlavne naši zamestnanci. Za najvyššiu hodnotu riešenia považujem výraznú úsporu nákladov a to, že týmto spôsobom môžeme neustále kontrolovať stav našich kontajnerov a priebeh vykonávania prác."

Ing.Ladislav Peniaško

riaditeľ Nitrianskych
komunálnych služieb (NKS)

MESTO NITRA

  • prvá úspešná pilotná spolupráca a prvý štandardný zákazník riešenia Sensoneo na Slovensku
  • slovenské krajské mesto s približne 80.000 obyvateĺmi
  • mesto Nitra je stopercentným vlastníkom Nitrianskych komunálnych služieb (NSK) - správcom a poskytovateľom komunálnych služiebv meste a jeho okolí
  • NKS zamestnáva 82 pracovníkov a zabezpečuje nasledovné služby: zberné dvory, komunálny odpad, triedený odpad, veľkoobjemové kontajnery, kompostáreň
  • Spoločnosť disponuje certifikátom medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 180001

NITRA A SENSONEO

  • NKS sa aktívne snažila o optimalizáciu svojich služieb a zníženie zaťaženia životného prostredia - tieto snahy spoločnosť motivovali k tomu, aby vyskúšali benefity riešenia Sensoneo
  • Pilotná spolupráca sa začala v marci 2015, kedy v rámci mesta skúšobne nainštalovali prvé senzory do niekoľkých kontajnerov
  • Po tom, ako si overil funkcie a prínos riešenia Sensoneo, rozhodli sa pilotný projekt rozšíriť
  • Pozitívne skúsenosti s riešením Sensoneo vyústili do dlhodobého vzájomného vzťahu - Nitrianske komunálne služby sa stali prvým riadnym zákazníkom na Slovensku a od marca 2016 naplno čerpajú výhody riešenia Sensoneo

ĎALŠIE REFERENCIE