link to facebook link to twitter link to linkedin link to youtube

Benefity

1.

POROZUMEJTE VÁŠMU ODPADU

 • Presný prehľad o výške odpadu a jeho odhadovanej váhe vo všetkých monitorovaných kontajneroch
 • Prístup k detailným a vysoko hodnotným dátam: štatistikám a reportom, analýzam, vyhodnoteniam, predikciám, trendom a ďalším

2.

ZNÍŽTE SVOJE VÝDAVKY

 • Možnosť vyvážať odpad podľa reálnej potreby
 • Výrazné úspory na nákladoch na pohonné hmoty, opotrebenie vozidiel a mzdové náklady
 • Optimalizácia zvozovej logistiky: možnosť plánovať a kontrolovať optimálne zvozové trasy a využívať profesionálnu navigáciu, ktorá je súčasťou riešenia

3.

ZNÍŽTE SVOJE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

 • Rýchla návratnosť (Nasadenie riešenia dokáže okamžite znížiť prevádzkové náklady až o 30 percent)
 • Nízke prevádzkové náklady dosiahnuté vďaka „MESH konceptu“ – naše senzory rozlišujeme na „Masters“ a „Slaves“, vďaka čomu sme vytvorili seba-monitorujúcu infraštruktúru s dokonale optimalizovanou spotrebou energie a požiadavkami na prenos dát

4.

ZLEPŠITE PODMIENKY PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

 • Vďaka možnosti vyprázdňovať kontajnery podľa reálnej potreby nedochádza k preplneniu kontajnerov
 • Cesty nie sú zbytočne zablokované vozidlami zvážajúcimi odpad
 • Ulice sa odľahčia od zbytočnému hluku a nežiadúceho pachu
 • Riziko kontaminácie okolia kontajnerov je znížené na minimum

5.

STAŇTE SA OHĽADUPLNEJŠÍMI K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

 • Vďaka tomu, že vývoz odpadu sa realizuje len vtedy, keď je to naozaj potrebné, životné prostredie je odbremenené od nadmerných výfukových plynov
 • Zníženie objemu pohonných hmôt potrebných na zvoz odpadu
 • Zníženie množstva vozidiel potrebných na zvoz odpadu