Globálny líder smart odpadového hospodárstva

Vývojom odolného hardvéru a praktických softvérových nástrojov umožňujeme mestám, obciam, firmám a krajinám efektívne nakladať s odpadom

Kontaktujte nás
85 krajín

s nainštalovaným riešením

Interný

výskum a vývoj

Výroba

v EÚ

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Dôverujú nám

Komplexné riešenia pre smart manažment odpadov

Sensoneo poskytuje smart riešenia odpadového hospodárstva na podnikovej úrovni, ktoré podporujú digitálnu transformáciu odpadového hospodárstva s cieľom dosiahnuť efektivitu, transparentnosť a udržateľnosť a zároveň umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Vyberte si najvhodnejšie riešenie

Mesto a obec

 • Čisté a bezpečné verejné priestory
 • Podpora myšlienky zero-waste
 • Presný prehľad o skutočnej produkcii odpadu
 • Aktívna zapojenosť a motivácia občanov
 • Minimalizácia znečisťovania životného prostredia odpadom
Zistite viac
City skyline.

Zvozová spoločnosť

 • Automatické overenie výsypu jednotlivých nádob
 • Automatické rozpoznávanie nevysypaných nádob
 • Efektívne plánovanie zvozových trás
 • GPS sledovanie, telemetria a správa vozového parku
 • Dynamický zber odpadu
 • Navigačná aplikácia pre vodiča
Zistite viac
waste collection truck emptying underground trash bin

OZV organizácia

 • Presné a automatizované podávanie správ štátnym orgánom
 • Overenie plnenia recyklačných cieľov v reálnom čase
 • Moduly pre zberné miesta, logistických partnerov a spracovateľské zariadenia
 • Moduly pre fakturáciu a účtovníctvo
 • Podpora komplexných systémov vrátenia záloh
Zistite viac
sensoneo smart waste solution EPR organisations

Fabrika a výrobný podnik

 • Automatizácia optimálneho zvozu odpadu podľa špecifických potrieb fabriky
 • Zvoz odpadu načas
 • Automatizované plánovanie trasy bez potreby ľudskej interakcie
 • Navigácia vodiča krok za krokom na pôdoryse továrne
 • Dátová analytika
Zistite viac
smart waste factory solution logistics management

Sme globálni!