Globálny líder smart odpadového hospodárstva

Vývojom odolného hardvéru a praktických softvérových nástrojov umožňujeme mestám, obciam, firmám a krajinám efektívne nakladať s odpadom

Kontakujte nás
82 krajín

s nainštalovaným riešením

Interný

výskum a vývoj

Výroba

v EÚ

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Komplexné riešenia pre smart manažment odpadov

Sensoneo poskytuje smart riešenia odpadového hospodárstva na podnikovej úrovni, ktoré podporujú digitálnu transformáciu odpadového hospodárstva s cieľom dosiahnuť efektivitu, transparentnosť a udržateľnosť a zároveň umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Vyberte si najvhodnejšie riešenie

Mesto a obec

 • Čisté a bezpečné verejné priestory
 • Podpora myšlienky zero-waste
 • Presný prehľad o skutočnej produkcii odpadu
 • Aktívna zapojenosť a motivácia občanov
 • Minimalizácia znečisťovania životného prostredia odpadom
Zistite viac
city skyline

Zvozová spoločnosť

 • Automatické overenie výsypu jednotlivých nádob
 • Automatické rozpoznávanie nevysypaných nádob
 • Efektívne plánovanie zvozových trás
 • GPS sledovanie, telemetria a správa vozového parku
 • Dynamický zber odpadu
 • Navigačná aplikácia pre vodiča
Zistite viac
waste collection truck emptying underground trash bin

OZV organizácia

 • Presné a automatizované podávanie správ štátnym orgánom
 • Overenie plnenia recyklačných cieľov v reálnom čase
 • Moduly pre zberné miesta, logistických partnerov a spracovateľské zariadenia
 • Moduly pre fakturáciu a účtovníctvo
 • Podpora komplexných systémov vrátenia záloh
Zistite viac
sensoneo smart waste solution EPR organisations

Fabrika a výrobný podnik

 • Automatizácia optimálneho zvozu odpadu podľa špecifických potrieb fabriky
 • Zvoz odpadu načas
 • Automatizované plánovanie trasy bez potreby ľudskej interakcie
 • Navigácia vodiča krok za krokom na pôdoryse továrne
 • Dátová analytika
Zistite viac
smart waste factory solution logistics management

Sme globálni!