Globálny líder v smart manažmente odpadov

Vývojom odolného hardvéru a praktických softvérových nástrojov umožňujeme mestám a firmám efektívne nakladať s odpadom

74 krajín

s nainštalovaným riešením

Interný výskum a vývoj

výroba v EÚ

Hardvérové, softvérové a analytické riešenia

na podnikovej úrovni

Chcete vedieť viac?

Pozrite si video

Komlexné riešenia pre inteligentné riadenie odpadového hospodárstva

Sensoneo poskytuje inteligentné riešenia odpadového hospodárstva na podnikovej úrovni, ktoré podporujú digitálnu transformáciu odpadového hospodárstva s cieľom dosiahnuť efektivitu, transparentnosť a udržateľnosť.

Vyberte si najlepšie riešenie inteligentného odpadového hospodárstva pre vaše podnikanie

Inteligentné mesto

 • Čisté a bezpečné verejné priestory
 • Podpora myšlienky zero-waste
 • Presný prehľad o skutočnej produkcii odpadu
 • Aktívna angažovanosť občanov
 • Žiadne znečisťovanie prostredia odpadkami
Inteligentné mesto
city skyline

Zvozová spoločnosť

 • Automatické overenie výsypu jednotlivých nádob
 • Automatické rozpoznávanie nevysypaných nádob
 • Efektívne plánovanie zvozových trás
 • GPS sledovanie, telemetria a správa vozového parku
 • Dynamický zber odpadu
 • Navigačná aplikácia pre vodiča
Zvozová spoločnosť
waste collection truck emptying underground trash bin

OZV organizácie a povinnosti

 • Automatizované výkazníctvo štátnym orgánom
 • Overenie plnenia recyklačných cieľov v reálnom čase
 • Moduly pre zberné miesta, logistických partnerov a spracovateľské zariadenia
 • Moduly pre fakturáciu, nákladové/príjmové účtovníctvo
 • Podpora komplexných systémov vrátenia záloh
OZV organizácie a povinnosti
sensoneo smart waste solution EPR organisations

Fabriky a výrobné podniky

 • Automatizácia optimálneho zvozu odpadu podľa špecifických potrieb fabriky
 • Zvoz odpadu "práve včas"
 • Automatizované plánovanie trasy bez potreby ľudskej interakcie
 • Navigácia vodiča krok za krokom na pôdoryse továrne
 • Dátová analytika
Fabriky a výrobné podniky
smart waste factory solution logistics management

Budovy

 • Čistejšie priestory bez odpadkov
 • Včasné dopĺňanie zásob rôzneho druhu
 • Včasného zvozu odpadu
 • Posilnenie bezpečnosti a účinnosti
Budovy
rael time bin facility monitoring management

Sme globálni!