Sensoneo predstavilo svoje technológie holandskému kráľovskému páru

8-3-2022 Technologická spoločnosť Sensoneo je tvorcom unikátneho softvérového riešenia pre zálohovanie, vďaka ktorému je slovenský zálohový systém jeden z najmodernejších na svete. Preto bol predstavený ako príklad dobrej praxe cirkulárnej ekonomiky holandskému kráľovi Viliamovi-Alexandrovi, kráľovnej Máxime a prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej.

Spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Sensoneo Martin Basila prezentoval softvérové riešenie zálohovania, ktoré využíva najmodernejšie technológie na maximalizáciu efektívnosti systému vrátenia záloh. Systém zálohovania Sensoneo umožňuje vyťažiť maximum z potenciálu recyklácie, pretože optimalizuje a automatizuje operácie, zvyšuje efektivitu a uľahčuje transparentnosť. Martin Basila tiež hovoril o jedinečnosti zapojenia menších prevádzok na dobrovoľnej báze, ktoré používajú ručný zber a do zálohovania sa zapájajú prakticky od jeho spustenia. Takéto riešenie im umožňuje prinášať lepšie služby zákazníkom aj zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

Okrem samotného systému zálohovania Martin Basila predstavil štátnej delegácii ďalšie inovácie, ktoré spoločnosť Sensoneo prináša do odpadového hospodárstva. Nástroje na monitorovanie odpadov pomocou inteligentných senzorov, optimalizácia zvozových trás či smart riešenie odpadov pre fabriky prinášajú do správy odpadov nielen vyššiu efektívnosť, ale významne prispievajú k udržateľnosti a obehovému hospodárstvu.

Ako hovorí Marin Basila,

„Holandsko je lídrom v oblasti cirkulárnej ekonomiky, preto bola pre mňa veľká česť prezentovať slovenské technológie Sensoneo a prácu mojich kolegov holandskému kráľovskému páru a prezidentke Slovenskej republiky. Zároveň som vďačný prezidentke a jej kancelárii, že dáva priestor na prezentáciu slovenským inovatívnym firmám. Je to pre nás mimoriadne ocenenie práce, ktorú robíme a dodalo nám energiu pokračovať v inováciách a ďalej rozširovať naše inteligentné riešenia.“

Spoluzakladateľka Sensoneo Andrea Basilová sa zároveň zúčastnila biznis fóra The Future Is Now v priestoroch bratislavského hradu, ktoré bolo zamerané najmä na výmenu skúseností  a nadviazanie spolupráce v  oblasti zelenej tranzície.  Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 250 hostí z Holandska a Slovenska, z takmer 150 spoločností, vďaka čomu bolo jedným z najväčších svojho druhu. Andrea Basilová spolu s Raymondom Gianottenom, riaditeľom holandského zálohového systému Statiegeld Nederland, vyzdvihli dôležitosť vzájomnej spolupráce a budovanie partnerstiev. Andrea Basilová p. Gianottenovi poďakovala za hodnotné skúsenosti a odporúčania, ktoré zdieľal s tímom Správcu záloh počas prípravy slovenského zálohového systému a prispel tak k jeho úspešnému spusteniu.

Inovatívna softvérová technológia zálohovania spoločnosti Sensoneo umožňuje systém adaptovať pre špecifické potreby rôznych krajín. Sensoneo je v súčasnosti jediný integrátor zálohovania, ktorý pôsobí v troch krajinách: na Slovensku, na Malte a v Rumunsku, kde ide o prvú fázu zálohovania. V súčasnosti implementujeme zálohovanie v ďalšej stredoeurópskej krajine a čoskoro podpíšeme zmluvu s prvou západoeurópskou krajinou.  

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články