Inteligentné zámky na smetné nádoby

Napíšte nám
Jednoduchá správa

vzdialeného prístupu

Na batérie

nevyžaduje elektrinu

Vhodné pre rôzne

typy kontajnerov a klietok

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Digitálna správa prístupov do kontajnerov na diaľku

To, že sú smetné nádoby jednoducho prístupné, neznamená, že sú určené komukoľvek. Uzamykanie kontajnerov do oceľových klietok alebo konštrukcií nie je vždy riešením – najmä ak je pre zákazníka dôležitá vizuálna stránka.

Nové riešenie od Sensoneo – Inteligentné zámky na smetné nádoby, nijako nenarúša vzhľad smetných nádob, kontajnerových stojísk s klietkami ani ich okolia. Okrem toho, že k nádobám dostanú prístup len oprávnené osoby, môže toto riešenie samosprávam uľahčiť zavedenie množstvového zberu pre bytové domy.

Kontrola nad prístupmi k nádobám vie byť prínosná pre zvozové a zberové spoločnosti, ktoré tak dokážu zabezpečiť, aby s odpadom v nádobách manipulovali len oprávnení pracovníci. Pre výrobcov a distribútorov nádob predstavuje riešenie svojimi funkcionalitami potenciál ako zvýšiť hodnotu nádob – a získať tak konkurenčnú výhodu.

01

Jednoduchá a okamžitá správa prístupov do kontajnerov a klietok na diaľku

02

Nevyžaduje prístup k elektrine

03

Fungujú na baterky

04

Baterky garantujú výdrž 100.000 otvorení

05

Následne po výmene batérií, zariadenie opäť ďalej plnohodnotne funguje

06

Vhodné pre rôzne typy kontajnerov – k dispozícii sú rôzne druhy úchytov

Najvhodnejšie typy kontajnerov a stojísk

Polopodzemné kontajnery

semiunderground semiburied bins waste access control management

Podzemné kontajnery

underground buried bins remote bin access management

Veľkokapacitné kontajnery

Large waste compactors and skips full of waste bags.

Kontajnerové stojiská s klietkami

Uzamykací systém na kontajnerové stojisko v klietke od spoločnosti Sensoneo.

Ako to funguje?

 1. Mechanická časť zámku sa nainštaluje do každého kontajnera, ktorého prístup chcete regulovať. Inštalácia do jedného kontajnera spolu s otestovaním je nenáročná a nezaberie veľa času.
 2. Zákazník dostane požadované množstvo prístupových kľúčov v preferovanom vyhotovení (čip alebo karta).
 3. Zákazník dostane prístup do platformy, v ktorej môže pomocou čítacieho zariadenia pripojeného cez usb ihneď prideľovať, odoberať a upravovať prístupy k jednotlivým kontajnerom a stojiskám. Jeden kľúč môže zabezpečovať prístup k viacerým kontajnerom naraz.
 4. Štandardné nastavenie aktualizuje prístupy o polnoci – tento termín je však možné upraviť špecifickým požiadavkám.

hardware bin access management smart waste solution sensoneo

 

Pozrite si video, v ktorom je vysvetlené ako funguje naša inteligentná zámka pre smetné nádoby v meste Dubnica nad Váhom:

 

remote waste bin access management

Využite riešenie pre svoje špecifické potreby

Mestá, obce a samosprávy

Mestá, obce a samosprávy

 • Zabezpečte, aby mali do smetných nádob prístup len oprávnení občania

Využívanie voľne dostupných kontajnerov občanmi, pre ktorých nie sú určené, je bežnou praxou. Bez ohľadu na to, či je dôvodom neznalosť alebo je využívanie nádob zámerné, takýmto situáciám môžete jednoducho zamedziť.

Vďaka riešeniu BAM od spoločnosti Sensoneo môžete spravovať prístupy pre občanov k jednotlivým nádobám digitálne online, vďaka čomu môžete realizovať zmeny rýchlo a jednoducho. Občanom pribudne jeden malý otvárací čip.

 

 • Využite dáta z digitálneho zámku na zavedenie množstvového zberu pre bytové domy

Paneláky a bytové domy boli vnímané ako prekážka úspešného zavedenia množstvového zberu práve kvôli spoločným nádobám, ktoré ich obyvatelia využívajú. So Sensoneo riešením však získavate príležitosť zaviesť množstvový zber a to hneď niekoľkými spôsobmi.

Okrem počtu otvorení kontajnera je možné v prípade bubnových otvorov na kontajneroch pracovať aj s objemom odpadu. Samozrejme, občanov je o zavedení množstvového zberu potrebné vopred informovať a poplatky alikvotne uspôsobiť.

Mestá, obce a samosprávy
Výrobcovia a distribútori kontajnerov a smetných nádob
Výrobcovia a distribútori kontajnerov a smetných nádob

Výrobcovia a distribútori kontajnerov a smetných nádob

 • Ponúknite inteligentné zámky ako doplňujúcu funkcionalitu Vašich nádob a kontajnerov – získajte konkurenčnú výhodu v rámci výberových konaní a tendrov. 

 

 • Oslovte samosprávy alebo komerčných zákazníkov s ponukou inteligentných zámkov ako pridanej funkcionality pre ich aktuálne kontajnery.

Zberové a zvozové spoločnosti cenných komodít

Zberové a zvozové spoločnosti cenných komodít

 • Zabezpečte, aby prístup ku kontajnerom mali len oprávnení zamestnanci a vodiči

 

 • V Sensoneo platforme si môžete kedykoľvek skontrolovať, kto a kedy jednotlivé kontajnery odomkol

 

 • Chráňte cenné komodity, ktoré zbierate – zabráňte podvodom a zneužitiam

Zberové a zvozové spoločnosti cenných komodít

Dizajn prístupového ovládača:

Zákazníci zvyčajne uprednostňujú na prístup k nádobám prívesky. Zámok však môže byť navrhnutý aj inak (napr. dizajn karty), jediným limitom je, že zariadenie podporuje niektorú z nasledujúcich noriem: ISO 1443A a B, FELICA, 15693

Technológia:

Riešenie využíva technológiu NFC (Near Field Communication).