Madrid čaká najväčšia smart waste inštalácia v Európe

17/02/2022 Mesto Madrid čaká najväčší projekt v inteligentnom manažmente odpadu v Európe: do smetných nádob nainštaluje viac ako 11 000 senzorov, ktoré budú monitorovať odpad, vďaka čomu sa zefektívni jeho zber a spracovanie. Mesto bude senzory využívať spolu so softvérovým riešením na monitorovanie odpadu a plánovanie zvozových trás.

Ako vysvetľuje spoluzakladateľ a CEO Sensoneo Martin Basila:

Ide o obrovský úspech Sensoneo a som naozaj hrdý, že ako slovenská technologická firma budeme pomáhať s digitalizáciou odpadu v jednej z najväčších európskych metropol. Je to dôkaz toho, že naše inovácie sú na špičkovej úrovni a dokážu konkurovať na globálnom trhu. Takáto veľká vec sa nepodarí zo dňa na deň, stoja za ňou roky práce na vývoji našich produktov a budovanie si dobrého mena u zákazníkov v Európe aj vo svete.“

Nasadzovanie inteligentných senzorov v Európe sa zvyčajne pohybuje v stovkách až v niekoľko tisíc kusov. Doteraz najväčšia inštalácia senzorov Sensoneo, ktorá je zároveň jedným z najväčších smart waste projektov v Latinskej Amerike, bola v Buenos Aires a obsahovala 4 500 senzorov.

ultrasonic sensor fill-level monitoring

Implementácia Sensoneo produktov v Madride je výsledkom úspešného tendra, do ktorého sa firma zapojila v spolupráci s lokálnymi partnermi. V tendri riešenie uspelo nielen vďaka výkonným senzorom, ale významne zavážila aj Sensoneo platforma na dynamickú optimalizáciu zvozových trás. Tá je dizajnovaná špeciálne pre zvozové vozidlá s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie zdrojov pri čo najnižších nákladoch.

Inštalácia senzorov a využívanie softvérových riešení mestu pomôže s efektívnejším zvozom a spracovaním odpadu, čo vo výsledku znamená aj šetrenie nákladov na zvoz, pohonné hmoty, efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov či lepšie služby pre občanov. Madrid sa zaviazal k transformácii na tzv. smart city a dáva dôraz na inovácie a ekologické riešenia. Významným benefitom Sensoneo produktov je aj zvýšenie udržateľnosti, zníženie emisií a hluku zo zvozových vozidiel.

Ako hovorí Benjamin Varese, riaditeľ pre medzinárodný obchod spoločnosti Candam, lokálneho partnera Sensoneo:

„Táto inštalácia má aj svoj veľký kultúrny význam. V Španielsku je odpadové hospodárstvo stále dosť konzervatívne, a aj keď si viaceré mestá uvedomujú význam technológií a digitalizácie odpadového odvetvia, žiadne sa nevedelo odhodlať k naozaj veľkému projektu. Tým, že Madrid ako hlavné mesto bude mať najväčší smart waste projekt v Európe, očakávame, že sa pridajú aj ďalšie mestá v regióne.“

fill-level monitoring smart sensors bins

Sensoneo poskytuje inteligentné odpadové riešenia zákazníkom vo viac ako 80 krajinách. Inštalácie senzorov prebehli napríklad v mestách ako Buenos Aires, Dubaj, Reykjavík, Praha, Al-Ula v Saudskej Arábii, či v Cambridgeskej univerzite.

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články