Zapojte občanov do odpadovej politiky vášho mesta alebo obce

prostredníctvom portálu, ktorý sústreďuje všetky dostupné informácie a funkcionality o odpade na jednom mieste.

Napíšte nám
Presné

údaje o zberoch

Prehľad

všetkých vygenerovaných objemov

Dashboard

pre akcie na zbernom dvore

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Mestský odpadový portál

Mestský odpadový portál od Sensoneo je onlinový nástroj, ktorý občanom a obciam, resp. mestám sprístupňuje všetky dostupné dáta a funkcionality o odpade. Portál poskytuje prístup k presným a aktuálnym informáciám o zvoze odpadu, ako aj o odpade odovzdanom na zbernom dvore. Dáta sú primárne získané z riešenia, ktoré automaticky monitoruje službu zvozu odpadu cez zariadenie WatchDog, avšak portál dokáže jednoducho integrovať dáta aj z iných zdrojov ako sú váhy, senzory, čítačky či tlačidlá.

Zakaznicky odpadovy portal

 

Výhody Mestského odpadového portálu pre mestá a obce

Výhody Mestského odpadového portálu pre mestá a obce

  • Referáty životného prostredia miest a obcí majú k dispozícii jednotnú platformu, ktorá im poskytuje prehľad a interakcie pre všetky záležitosti týkajúce sa odpadu pre rozličné kategórie – zmesový komunálny odpad, recykláty, bio odpad, kuchynský odpad a iné.

 

  • Mestá získajú podrobný prehľad o všetkých vygenerovaných objemoch odpadu a môžu si overiť plnenie služby zvozu odpadu na úrovni typu koša/ulice/druhu odpadu, buď v reálnom čase alebo spätne prostredníctvom ľahko použiteľných prehľadov.

 

  • Platforma okamžite informuje o akýchkoľvek nezrovnalostiach, ako sú nevyprázdnené kontajnery alebo neoprávnený výsyp. Okrem poskytovania hodnotenia zvozu odpadu je tento nástroj tiež výborným základom pre úspešnú implementáciu množstvového zberu.

Výhody Mestského odpadového portálu pre mestá a obce
Výhody Mestského odpadového portálu pre občanov
Výhody Mestského odpadového portálu pre občanov

Výhody Mestského odpadového portálu pre občanov

  • Občania majú k dispozícii jednoduchý online nástroj, pomocou ktorého môžu kontrolovať, žiadať a riešiť akýkoľvek problém súvisiaci s odpadom.

  • Na prihlásenie sa do portálu môžu použiť svoj Gmail alebo Facebook účet, prípadne si vytvoriť špecifické ID a heslo. Žiadosť o nový smetný kôš, RFID štítok a akúkoľvek reklamáciu vybavia občania jednoducho z jedného miesta.

  • Občania si môžu jednoduchým spôsobom overiť, či ich koše boli naozaj vyprázdnené (a kedy). Môžu v priebehu mesiacov sledovať vlastnú produkciu odpadu a motivovať samých seba k menšej produkcii odpadu v porovnaní s priemerným hodnotením mesta v rôznych kategóriách.

Chcete vidieť demo prezentáciu naživo?

Chceli by ste vidieť náš Mestský odpadový portál v akcii s reálnymi dátami? Naplánujte si hovor s naším obchodným tímom, aby ste sa dozvedeli o našom riešení viac. Dajte nám vedieť, čo presne potrebujete, a my vám radi poradíme.

Prihláste sa
Prehľad všetkých zvozov

Prehľad všetkých zvozov

Chceli by ste vidieť všetky výsypy všetkých košov vašej domácnosti?

Na našom Mestskom odpadovom portáli máte ako občan presný prehľad o všetkých procesoch zvozu odpadov týkajúcich sa vašej domácnosti s možnosťou triedenia podľa dátumu, hmotnosti alebo druhu odpadu.
Prehľad všetkých zvozov
Žiadosti od občanov na jednom mieste
Žiadosti od občanov na jednom mieste

Žiadosti od občanov na jednom mieste

Poškodil sa vám kôš alebo váš odpad nebol vysypaný?

Na to, aby ste nahlásili nevyprázdnený kontajner, požiadali o výmenu kontajnera alebo o označenie koša RFID čipom, stačí len niekoľko kliknutí.
Uľahčenie procesu na zbernom dvore

Uľahčenie procesu na zbernom dvore

Nebaví vás časovo náročný proces overovania na zbernom dvore?

Zbavte sa odpadu zo stavebného materiálu alebo väčšieho množstva odpadu na zbernom dvore rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Overte vašu identitu pomocou QR kódu a dohľadajte všetok odpad, ktorý ste na zbernom dvore odovzdali na odpadovom portáli.
Uľahčenie procesu na zbernom dvore

Náš Mestský odpadový portál dokáže jednoducho integrovať naše riešenie Správy prístupu k smetným nádobám, čím zaistí, že k nádobám budú mať prístup len oprávnené osoby

Prečítajte si viac