Poradenstvo

Spojenie znalostí o politike odpadového hospodárstva s know-how nových technológií

Napíšte nám
Znalosť predpisov

o odpadovom hospodárstve

Skúsenosti s poradenstvom

pre korporácie a vlády

Rozsiahle know-how

v oblasti technologických inovácií

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Poradenstvo v oblasti smart odpadových riešení

Nové technológie a inovácie inteligentného odpadového hospodárstva predstavujú skvelé príležitosti, či už sa týkajú miest, podnikov alebo vlád. Najväčší potenciál však spočíva v procese, ktorý predchádza nasadeniu inovatívnych riešení. Strategická vízia, jasne definované ciele a starostlivo robené rozhodnutia sú nevyhnutné kroky na to, aby bola celková zmena skutočne prínosná a úspešná.

Vďaka tomu, že je Sensoneo popredným poskytovateľom interne vyvinutých a vyrábaných inteligentných technológií nakladania s odpadom, je skvelým partnerom pre implementáciu technologických inovácií do odpadového hospodárstva. Tým sa však naše schopnosti nekončia.

Jedinečné know-how v oblasti inteligentného nakladania s odpadom, vynikajúce znalosti špecifických a dokonca aj regionálnych predpisov a postupov nakladania s odpadom z viac ako 80 krajinách, ako aj dlhodobé skúsenosti s vývojom ICT, softvéru a hardvéru a implementáciou nových politík v oblasti odpadu z nás robia skvelého sparing partnera na diskusiu a koordináciu strategických a systematických zmien.

Či už je cieľom zaviesť do praxe nové predpisy týkajúce sa nakladania s odpadom, predefinovať proces triedenia a recyklácie, digitalizovať podnikanie vo veľkom rozsahu alebo zaviesť moderný systém vrátenia zálohy, máme odborníkov, ktorí sa môžu stať vaším strategickým partnerom v tomto poslaní. Počas uplynulých rokov sme radili obchodným lídrom a štátnym úradníkom z rôznych častí sveta. Odborníci spoločnosti Sensoneo sú schopní konzultovať inteligentné odpadové riešenia pre podniky a korporácie, mestá, obce a vlády.

Strategická vízia

Jasne definované ciele

Starostlivé rozhodnutia