Predávajte riešenie pre smart manažment odpadov

Napíšte nám
Experti na odpad

špecializácia len na odpad

Smart senzory

Monitorovanie odpadu

Využitie dát

Softvér na zužitkovanie dát

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Sensoneo riešenie

Sensoneo riešenie pre smart manažment odpadov, založené na využívaní sietí internetu vecí umožňuje mestám a firmám riadiť odpad nákladovo efektívne, znížiť dopad na životné prostredie a zlepšiť životné prostredie pre občanov. Inovatívne riešenie je globálne dostupné prostredníctvom partnerskej siete. Prítomnosť partnera v regióne výrazne zvyšuje úroveň zákazníckej podpory a umožňuje Sensoneu rýchlejšie expandovať.

Našimi partnermi sú okrem distribútorov komunálnej a odpadovej techniky predovšetkým telco a sieťoví operátori, systémoví integrátori, IT spoločnosti a konzultantské spoločnosti.

Staňte sa partnerom

Vyberte si riešenie Sensoneo

01

Komplexné riešenie odpadu

02

Vlastný vývoj senzorov aj softvéru

03

Preukázané výsledky u zákazníkov

04

Podpora všetkých IOT sietí

05

Podpora GSM/GPRS

06

Dlhá životnosť vďaka vymeniteľným batériám

07

Možnosť integrovať dáta do vášho IS

08

Ekonomické aj enviromentálne benefity


Skvelá podpora partnerov

Sensoneo partnerský program ponúka tri úrovne partnerstva a zahŕňa rôznu úroveň cenových zliav, obchodnú, marketingovú a technickú podporu. Súčasťou partnerstva je absolvovanie obchodného a technického tréningu a následná certifikácia.

Partneri získavajú prístup k neobmedzenému využívaniu denne aktualizovanej informačno-komunikačnej platformy Knowledge Base, prostredníctvom ktorej majú k dispozícii tréningové materiály, inštruktážne videá, manuály a inštalačné návody, kompletnú produktovú dokumentáciu o všetkých hardérových aj softvérových produktoch, ako aj marketingové a komunikačné materiály ako napr. prezentácie, pripadové štúdie, brandované vizuály, infografiky a ďalšie.

Partneri sú o všetkých globálnych novinkách informovaní prostredníctvom partnerského newslettra. Osobitnú formu podpory partnerom poskytuje Oddelenie technickej podpory.

 

Úrovne partnerstva

Registrovaný

Sensoneo Partner

Zlatý

Sensoneo Partner

Platinový

Sensoneo Partner

Benefity pre každého

Téma odpadu je pochopiteľná pre všetkých a v súčasnosti rezonuje ešte výraznejšie kvôli globálnym ekologickým výzvam a neustále rastúcemu objemu odpadu, ktorý ľudstvo produkuje.

Urbanizácia má stále zvyšujúci trend a tlak na optimálnejšie nakladanie s odpadom narastá. Sensoneo riešenie umožňuje spravovať odpad spôsobom, ktorý je ohľaduplnejší k životnému prostrediu a súčasne prináša výrazné benefity pre životnú úroveň občanom a efektívnejšie využitie financií a zdrojov.

 

Objednajte si Štartovací balíček dnes

Objednajte si Štartovací balíček dnes a otestujte Smart senzory na vlastnej koži. Vďaka Sensoneo štartovaciemu balíčku si môžete nainštalovať a vyskúšať nezáväzne vzorky Sensoneo senzorov.

Objednať

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Sensoneo riešenie je dizajnované tak, aby jeho nasadenie bolo rýchle a jednoduché. Spustenie malého pilotného projektu je možné v priebehu niekoľkých dní. Otvorené API umožňujú jednoduchú integráciu do informačných systémov tretích strán – ako na strane zákazníkov, IoT operátorov a technologickýchy partnerov.

Sensoneo je plné kompatibilné so všetkými dostupnými IoT sieťami (Sigfox, LoRaWAN, NBIoT, Cat-M) alebo GSM/GPRS.

sensoneo IoT siete pripojenie