Predstavujeme WatchDog – unikátny nástroj pre digitalizáciu zvozu odpadu

WatchDog je nástroj pre kompletnú digitalizáciu procesu zvozu odpadu, ktorý sprehľadňuje tok odpadov a zefektívňuje procesy súvisiace so zvozom. Svojimi funkcionalitami odbúrava prekážky súčasne dostupných PAYT (Pay-As-You-Throw) nástrojov a sprístupňuje nasadenie jednoduchých modelov množstvového zberu v samosprávach rôznych veľkostí – čo je kľúčový spôsob, ako zvýšiť motiváciu občanov k nižšej produkcii odpadu a zodpovednému prístupu k triedeniu.

Samosprávam a zvozovým spoločnostiam umožňuje realizovať zvoz rovnakým spôsobom ako dnes, pričom


1. Automaticky identifikuje nádoby a vrecia oprávnené na zvoz

2. Upozorní na neoprávnené nádoby a vrecia

3. Zabezpečí automatické potvrdenie výsypu jednotlivých kontajnerov (resp. vriec)

4. Poskytne presný prehľad zvezených nádob (resp. vyzbieraných vriec

5. Aktualizuje kontajnerový inventár podľa reálnych dát

6. Presne zaznamená všetky realizované trasy

Zákazníci – či už sú nimi mestá alebo zvozové spoločnosti – tak dokážu automatizovane získavať presné a spoľahlivé dáta o všetkých aktivitách realizovaných počas zvozu odpadu, bez ohľadu na to, či zbierajú vrecia alebo vysýpajú kontajnery, alebo aké auto používajú. Riešenie nevyžaduje žiadnu ručnú obsluhu ani zakúpenie akýchkoľvek ďalších zariadení. Zvoz odpadu sa tak nekomplikuje ani nepredlžuje a posádka vozidiel nie je zaťažená ďalšími úlohami.

V súčasnosti trh ponúka rôzne variácie nástrojov, ktorých prevedenie však pre municipality predstavuje častokrát bariéru. Súčasné nástroje kombinujú rôzne druhy ručných čítacích zariadení, prípadne spôsobov, ktoré využívajú váženie odpadu – ich ručná obsluha však negatívne ovplyvňuje dĺžku a logistiku procesu zvozu a býva tiež namietaná a spochybňovaná kvôli možnému ovplyvneniu dát ľudským faktorom. Naším cieľom bolo vyvinúť nástroj, ktorý tieto prekážky odbúra a súčasne dokáže skombinovať viacero modulov naraz – riadenie flotily, sledovanie vozidiel, automatické potvrdenie výsypu.”

Martin Basila, výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo

Čo je WatchDog a ako funguje

Riešenie WatchDog sa skladá

 • centrálnej jednotky, ktorá sa inštaluje priamo na vozidlo
 • štyroch nastaviteľných RFID UHF antén (dve pre identifikáciu nádob oprávnených na zvoz a dve pre potvrdzovanie výsypu), ktoré sa umiestňujú spravidla na hornú časť a bočné strany vozidla
 • a RFID UHF tagov (štítkov alebo nálepiek), ktoré označujú nádoby či vrecia a zabezpečujú tak komunikáciu s vozidlami.

WatchDog sa aktivizuje naštartovaním vozidla. V priebehu zvozu automaticky zaznamenáva všetky realizované úkony a ukladá ich v moduloch Sensoneo pre správu infraštruktúry (Asset Management), riadenie zvozu (Route Planning) a správu vozidiel (Fleet Management). Tento modul umožňuje jednoduchú správu každodenných úloh súvisiacich s vozidlami a trasami. Operátori získavajú detailný a presný prehľad o všetkých aktivitách realizovaných v teréne aj v depe vrátane ich aktuálneho statusu, prehľadu nákladov a možnosť aktualizovať zvozové trasy pre vodičov v reálnom čase a lokalizovať vozidlá na mape.

Zariadenie navyše umožňuje jednoduchú tzv. Plug&Play integráciu s ďalšími nadstavbami:

 • RFID identifikáciou vodičov čítačkou na palubnej doske
 • prepracovanou navigáciou pre špecifické potreby zvozových vozidiel CAN BUS pripojením pre telemetriu
 • integrovaným systémom dynamického váženia
 • svetelným a zvukovým upozornením vodičov na neoprávnené nádoby
 • a priemyselnými tlačidlami pre manuálne zaznamenanie zaplnenia košov v priebehu výsypu.

V čom je WatchDog výnimočný

 1. Zariadenie je možné nainštalovať na akékoľvek vozidlo (nielen profesionálne odpadové) približne v priebehu 1- 2 hodín bez potreby akýchkoľvek zásadných zásahov.
 2. Jeho funkcionalitu je možné prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov – sami si môžu nastaviť vzdialenosť, v akej preferujú identifikovať nádoby oprávnené na zvoz a vzdialenosť, ktorú považujú za ideálnu pre účel potvrdzovania výsypu/zberu.
 3. Riešenie zabezpečuje získanie dát automaticky – bez potreby akýchkoľvek ďalších zariadení či manuálnej obsluhy
 4. WatchDog je zariadenie “3 v 1” – okrem automatického potvrdzovania výsypu jednotlivých kontajnerov (alebo vriec) nástroj kompletne pokrýva potreby manažmentu vozidiel a monitoringu realizovaných trás
Avatar
 • Andrea Basilova
 • Andrea takes care of all Sensoneo’s online and offline communication. Her goal is to make Sensoneo a strong brand recognized across global smart waste management market. Her background in marketing and PR enables her to be the perfect advocate for the Sensoneo solution.
 • Všetky články