Prípravná fáza zálohovania

Napíšte nám
Získajte údaje z reálneho sveta

Výrobcovia, distribútori a predajcovia

Plánujte na základe údajov

infraštruktúru systému zálohovania

Uzatvárajte zmluvy

digitálne v bezpečnom prostredí

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Úspešné spustenie systému zálohovania

Ste prevádzkovateľ alebo krajina, ktorá sa pripravuje na zavedenie systému zálohovania? Sensoneo si uvedomuje všetky výzvy, ktoré môžu vzniknúť pri budovaní takéhoto komplexného systému. Preto ponúkame riešenie “Prípravná fáza zálohovania” – nástroj na mapovanie trhu, ktorý umožňuje najefektívnejšiu implementáciu systému zálohovania. Riešenie slúži na zber a analýzu dát od všetkých zúčastnených subjektov v kombinácii s automatizovaným digitálnym kontraktovaním.

01

Zbierajte a analyzujte údaje od všetkých subjektov na trhu a pri budovaní infraštruktúry systému zálohovania prijímajte rozhodnutia založené na údajoch

02

Získajte reálny prehľad o finančných nákladoch na implementáciu systému zálohovania vo vašej krajine

03

Flexibilný a škálovateľný nástroj pripravený prispôsobiť sa schémam akejkoľvek veľkosti a zložitosti

04

Všetky údaje sú spracovávané a uchovávané v zabezpečenom prostredí s obmedzeným prístupom len pre oprávnených používateľov

05

Automatizované digitálne uzatváranie zmlúv je niekoľkonásobne rýchlejšie ako manuálne podpisovanie a vyberanie zmlúv, a to pre operátora aj pre subjekty

06

Sledujte priebeh reportingu a uzatvárania zmlúv

07

Know-how a expertíza od spoločnosti z práce na implementácii systému zálohovnia v troch európskych krajinách

Štruktúrované údaje z reálneho sveta od všetkých zúčastnených subjektov

Štruktúrované údaje z reálneho sveta od všetkých zúčastnených subjektov

Všetky subjekty zapojené do schémy (výrobcovia, distribútori, maloobchodníci) uvádzajú, koľko nápojových obalov ročne uvoľnia na trh. Na základe týchto údajov budete vedieť, koľko materiálu potrebujete spracovať, o aký materiál ide a v akom regióne sa zbiera. Následne si môžete naplánovať najefektívnejšiu a nákladovo najvýhodnejšiu logistiku systému zálohovania.

Štruktúrované údaje z reálneho sveta od všetkých zúčastnených subjektov
Berte do úvahy špecifiká vášho trhu
Berte do úvahy špecifiká vášho trhu

Berte do úvahy špecifiká vášho trhu

Údaje z reportingu ukazujú aj všetky výhody, na ktoré by sa mal prevádzkovateľ pripraviť: ak napríklad mnohí maloobchodníci plánujú používať ručný zber namiesto zálohomatov, môže byť potrebné inštalovať verejné uzly alebo počítacie zariadenia v skladoch. Ak existuje supermarket s obzvlášť vysokým predajom balených nápojov, môže byť v regióne potrebné recyklačné centrum.

Žiadne neočakávané náklady

Žiadne neočakávané náklady

Pri implementácii takého zložitého systému, akým je systém zálohovania, môže rozdiel medzi plánovanými a skutočnými nákladmi dosiahnuť milióny eur. Týmto nepríjemným prekvapeniam sa môžete vyhnúť pomocou riešenia “Prípravná fáza zálohovania”, ktoré vám poskytne reálny obraz o nákladoch potrebných na zostavenie schémy.

Žiadne neočakávané náklady
Automatizované uzatváranie zmlúv šetrí čas operátorovi aj zainteresovaným subjektom
Automatizované uzatváranie zmlúv šetrí čas operátorovi aj zainteresovaným subjektom

Automatizované uzatváranie zmlúv šetrí čas operátorovi aj zainteresovaným subjektom

Automatizované digitálne uzatváranie zmlúv môže urýchliť proces o niekoľko mesiacov. Šetrí čas nielen prevádzkovateľovi, ale aj subjektom. Pri uzatváraní zmluvy systém automaticky vygeneruje údaje z registračného formulára spoločnosti. Entita sa podpisuje legálne uznávaným digitálnym podpisom.

Škálovateľné a flexibilné riešenie

Škálovateľné a flexibilné riešenie

Riešenia “Prípravná fáza zálohovania”  je možné prispôsobiť akémukoľvek trhu. Či už je na vašom trhu 2 000 alebo 90 000 subjektov, prípravná fáza zálohovania bude fungovať pre vás. Sensoneo vám s radosťou poskytne prispôsobený predbežný systém zálohovania , ktorý zohľadní všetky špecifiká vášho trhu, zúčastnených subjektov a zozbieraných materiálov.

Škálovateľné a flexibilné riešenie

Chrbtica systému zálohovania