Ako efektívny je váš zber odpadu?

Napíšte nám Pozrieť webinár
Využite údaje,

ktoré už máte

Zhodnoťte

ako dobre fungujete

Objavte

možné úspory

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Sensoneo Smart Analýzy

Smart Analýza je analytický nástroj a nástroj na vytváranie prehľadov, ktorý vám umožňuje „porozumieť“ odpadu, ktorý spravujete, a prijímať strategické rozhodnutia založené na údajoch. V smart analýze existuje niekoľko rôznych uhlov pohľadu na zobrazenie a pochopenie štatistík, prehľadov a meraní súvisiacich s odpadovou infraštruktúrou, monitorovaním odpadu a zberom odpadu.

Analýza efektívnosti zberu je jedným z analytických nástrojov, ktoré sme vyvinuli, aby sme zhodnotili súčasné postupy, odhadli možné zlepšenia a sledovali, ako nasadenie Sensoneo nástrojov zvyšuje efektivitu pri vašich činnostiach v oblasti zberu odpadu.

01

Kvalita dát

02

Štatistiky používania vozidiel

03

Štatistiky o úrovni naplnenia zásobníka

04

Štatistiky nákladov na zber

05

Štatistiky o distribúcii kontajnerov

06

Štatistiky efektívnosti trasy

Zistite, aký efektívny je dnes váš zber odpadu

Sensoneo Analýza Efektívnosti Zberu poskytuje jasné pochopenie toho, ako dobre v súčasnosti fungujete v oblasti zberu odpadu. Môžete sa skutočne spoľahnúť na svoje záznamy? Sú vaše súčasné zberné cesty efektívne? Maximalizujete využitie kapacít vozidiel? Kde by ste mohli ušetriť náklady? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa už nachádzajú vo vašich existujúcich záznamoch. Odborníci spoločnosti Sensoneo poskytujú komplexnú analýzu vášho stavu „AS-IS“ prostredníctvom hĺbkovej analýzy a hodnotenia vašich existujúcich záznamov.

Najprv pochopte odpad, ktorý spravujete, a potom ho lepšie spravujte na základe údajov.

Môžete sa spoľahnúť na svoje údaje?
01

Môžete sa spoľahnúť na svoje údaje?

Iba spoľahlivé údaje poskytujú spoľahlivé informácie.
Odborníci spoločnosti Sensoneo vykonajú hĺbkovú analýzu, preskúmajú záznamy spoločnosti a získajú všetky potrebné údaje o zbere odpadu. Pri skúmaní záznamov sa môžu zistiť nezrovnalosti alebo chýbajúce údaje. Medzi najčastejšie zistené nezrovnalosti patria nedokončené trasy, chýbajúce váhové lístky, trasy bez kontajnerov, vyzbieraný objem presahujúci kapacitu vozidla alebo celkovú kapacitu vysypaných kontajnerov.

02

Zbierate podľa plánu?

Vaše zberné trasy môžu byť dobre optimalizované, ale stále môžete prísť o financie, ak ich nebudete dodržiavať. Starostlivý prehľad od odborníkov v Sensoneo ukáže akúkoľvek odchýlku od plánu.

Zbierate podľa plánu?
Koľko môžete ušetriť?
03

Koľko môžete ušetriť?

Na základe analýzy AS-IS experti v Sensoneo namodelujú niekoľko scenárov a navrhnú akčné kroky na zlepšenie prevádzky vrátane predpokladaných úspor.
Výsledkom analýzy sú navrhnuté scenáre toho, čo môžete dosiahnuť zefektívnením prevádzky a využitím nevyužitých kapacít.

04

Mohli by ste zredukovať flotilu?

Efektívny zber odpadu znamená čo najväčšie naplnenie vozidiel. Naplnením vozidla na 100 % znížite náklady na zber na kilogram, kilometer a pracovnú hodinu.
Odborníci spoločnosti Sensoneo dokážu dokonca vypočítať, ako dobre dokážete obslúžiť existujúcu infraštruktúru kontajnerov so zníženou flotilou.

Mohli by ste zredukovať flotilu?

... tieto a mnohé ďalšie užitočné poznatky čakajú.

Objavte skryté úspory v údajoch o zbere odpadu

Pozrite si záznam webinára a nechajte Tomáša Vinczeho, riaditeľa divízie odpadového hospodárstva v Sensoneo, aby vám ukázal silu dát.

Prejdite na webinár