Moderné a spoľahlivé monitorovanie zvozových vozidiel

Napíšte nám
Evidencia výsypov

RFID technológia

GPS sledovanie

približný odhad

90 minút

inštalácia zariadenia

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

WatchDog

WatchDog je špičkové zariadenie určené na monitorovanie zvozových vozidiel. Prepracovaný dizajn spája funkcie niekoľkých monitorovacích zariadení do jediného – WatchDog. Sensoneo inžinieri skombinovali výkonnú čítačku RFID, presné satelitné sledovanie polohy (GNSS), komunikačný modul a riadiacu jednotku.

Watchdog sme postavili s cieľom automatizovať zber cenných dát počas zvozu odpadu. Automatizácia znižuje chybovosť pri zbere údajov a nezaťažuje pracovníkov v uliciach. Automatizácia poskytuje spoľahlivé údaje pre množstvový zber, transparentnosť odpadových tokov alebo pre lepšie riadenie odpadu všeobecne.

Sensoneo je slovenský globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

WatchDog je výsledkom interného výskumu a vývoja spoločnosti Sensoneo. Zariadenie je súčasťou riešenia pre Manažment odpadovej infraštruktúry a pre Plánovanie zvozu odpadu. 

01

Automatická evidencia výsypu

02

Množstvový zber

03

Odhalenie podvodov

04

GPS sledovanie polohy

05

Jednoduchá integrácia

06

Odolnosť voči poškodeniu

Objavte čo dokáže WatchDog

Automatizujte evidenciu výsypov

Automatizujte evidenciu výsypov

WatchDog je výkonná čítačka rádio identifikácie (RFID) ultravysokej frekvencie (UHF) až so 4 anténami. Antény krátkeho dosahu rozoznávajú vrecia, nádoby alebo kontajnery, a zaznamenávajú každý výsyp. Dosah antén je nastaviteľný. Všetky dáta posielame do Sensoneo platformy: ID nádoby, GPS polohy, čas a dátum výsypu. Pre urýchlenie procesu čítačka dokáže načítať súčasne viacero vriec, nádob alebo kontajnerov.

Na spoľahlivé overenie služby je potrebné každé vrece, nádobu a kontajner jasne označiť. Odporúčame technológiu RFID. Sensoneo ponúka štítky, nálepky a špeciálne vrecia na odpad so zabudovanými UHF RFID čipmi.

Spoľahlivé dáta pre množstvový zber
Automatizujte evidenciu výsypov
Odhaľte podvody
Odhaľte podvody

Odhaľte podvody

Zbierajte iba odpad, za ktorý dostanete zaplatené. Antény RFID s dlhým dosahom rozpoznávajú nádoby, koše a kontajnery umiestnené na obrubníku. WatchDog varuje pracovníkov pred nezaplateným odpadom. Čítanie na obrubníku je možné iba pre UHF RFID čipy. Dosah čítania je až 5 metrov (nastaviteľný).

Zbierajte iba vaše vrecia, nádoby a kontajnery. Evidencia výsypov obsahuje ID nádoby, dátum, čas a GPS polohu výsypu. Operátor ľahko odhalí neoprávnený výsyp – nakoľko zaznamenáme výsyp, ale bude chýbať ID nádoby. Porovnanie GPS polohy pri výsype s databázou tiež upozorní na odcudzené nádoby alebo kontajnery.

Transparentnosť pre vás aj pre občanov
Sledujte GPS polohu vozidla

Sledujte GPS polohu vozidla

WatchDog ponúka vysokú presnosť sledovanej polohy pomocou Globálneho navigačného satelitného systému (GNSS). Máme prístup k satelitným systémom GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Viac satelitov zlepšuje presnosť polohy a zaisťuje dostupnosť. Presnosť WatchDog je 2 – 2,5 metra.

GNSS modul je v riadiacej jednotke umiestnenej na streche vozidla. Čoraz hustejšie mestské oblasti, garáže a viacúrovňové križovatky môžu spôsobiť stratu signálu. Funkcia Dead reckoning (3D ADR) využíva zmeny vzdialenosti, smeru a nadmorskej výšky na dočasné nahradenie strateného satelitného signálu.

Sledujte vrecia, nádoby aj vozidlá
Sledujte GPS polohu vozidla
Pripojte aj ostatné zariadenia
Pripojte aj ostatné zariadenia

Pripojte aj ostatné zariadenia

WatchDog je pripravený na integráciu. Do riadiacej jednotky môžete jednoducho pripojiť akékoľvek existujúce a budúce zariadenia na vozidle. Riadiaca jednotka umožňuje zber a prenos dát pre viaceho pripojených zariadení. Jej robustná výpočtová kapacita podporuje multitasking. Dostupné rozhrania sú CAN bus, RS232, RS485, RS422. Najbežnejšími integráciami sú váhový systém, navigácia vodiča, identifikácia vodiča, telemetria vozidla alebo tlačidlá na manuálnu spätnú väzbu.

Zbierajte všetky dáta do WatchDogu
Zjednodušte si prácu so Sensoneo Platformou

Zjednodušte si prácu so Sensoneo Platformou

Všetky dáta prúdia do riadiacej jednotky, ktorá ich odosiela do Sensoneo platformy. Smart Waste Management System, výkonná cloudová platforma na MS Azure, pomáha operátorom pri každodenných úlohách týkajúcich sa odpadového hospodárstva: mapovanie odpadovej infraštruktúry, plánovanie rozpisu a trás pre zvoz, overenie výsypov, správa vozového parku a ďalšie. Pre strategické rozhodnutia a správy Business Intelligence odporúčame Smart Analytics.

Pomocou API môžete dáta z WatchDogu do IS tretích strán. Môžeme vám posielať aj reporty do emailov.

Jedna platforma pre všetky úlohy
Zjednodušte si prácu so Sensoneo Platformou

Na kvalitu od Sensoneo sa môžete spoľahnúť

Harver odolný voči poškodeniu

WatchDog je výsledkom interného výskumu a vývoja spoločnosti Sensoneo. Vyrábame ho v EÚ pomocou špičkových švajčiarskych komponentov. Inžinieri spoločnosti Sensoneo sú hrdí na to, že navrhujú skutočne odolný hardvér, ktorý je ideálny pre náročné podmienky. Prevádzková teplota WatchDogu je -30 ° C až 70 ° C. Snímač vlhkosti a teploty spúšťajú samodiagnostický zabudovaný vykurovací systém.

Všetky dáta sú v bezpečí

WatchDog zhromažďuje všetky dáta do riadiacej jednotky. Komunikačný modul odosiela dáta cez LTE NBIoT, LTE CAT-M1, GPRS, EDGE, 4G do platformu Sensoneo v reálnom čase. V prípade výpadku napájania sú dáta v bezpečí vďaka záložnému zdroju energie riadiacej jednotky. Firmvéru môžete aktualizovať  FOTA alebo Bluetooth.

Technicky nenáročná inštalácia

V porovnaní s ostatnými zariadeniami je WatchDog zariadenie plug & play. Nie sú potrebné žiadne zásahy do konštrukcie vozidla. Riadiaca jednotka je namontovaná na streche vozidla, aby bol zabezpečený nepretržitý prenos dát a signál GPS. Antény sa na vozidlo montujú podľa typu vozidla a druhu vyprázdňovacieho mechanizmu. Všetko, čo potrebujeme, je napájací zdroj. Skúsený technik dokáže nainštalovať WatchDog za menej ako 2 hodiny. WatchDog sa dá nainštalovať na akékoľvek vozidlo, nielen na zvozové odpadové vozidlá.