Referencia: Ekocharita monitoruje kontajnery na textil senzormi

3 000 ton Objemy zbierané ročne
600 Počet monitorovaných kontajnerov
Textil Komodita

Popis partnera

EKOCHARITA sa venuje zberu odevov, topánok a hračiek a domáceho textilu. Spoločnosť je najrýchlejšie rastúcim prevádzkovateľom kontajnerov v regióne a na území 16000km2 manažuje sieť 1300 kontajnerov, pričom ročne vyzbiera približne 3000 ton textilného odpadu. Kontajnery sa spravidla umiestňujú na frekventovaných miestach v rámci miest a obcí, ako aj v blízkosti obchodov či škôl.

Popis projektu

Ekocharita kontajnery sú zvyčajne rozmiestnené v rušných mestských oblastiach. Dostupnosť kontajnerov na textilný odpad v tesnej blízkosti nabáda občanov, aby oblečenie správne triedili. Servis takejto infraštruktúry môže byť dosť náročný. Pre kontajnery na textilný odpad sú typické ich veľmi nepravidelné cykly plnenia. Rýchlosť, ktorou sa kontajnery naplnia, je nepredvídateľná, čo sťažuje prevádzku a logistiku zberu tohto odpadu, a kladie tiež vysoké finančné a časové nároky na manažérov.

Online monitorovanie stavu naplnenia v reálnom čase môže výrazne zlepšiť prevádzku a znížiť náklady. Konečným cieľom projektu bolo minimalizovať prevádzkové náklady na kilogram vyzbieraného odpadu, ako aj ekologickú stopu. Ceny na trhu s textilným odpadom nie sú vysoké, preto Ekocharita a všetci ostatní zberači textilu musia tvrdo pracovať, aby udržali efektívnu prevádzku. V opačnom prípade textil skončí v zmesovom odpade a následne v spaľovniach alebo na skládkach.

Nasadenie

Ekocharita už v roku 2020 zdigitalizovala svoje nádoby na platforme Sensoneo. To im umožňuje lepšie vizualizovať umiestnenie kontajnerov a navigovať vodičov a zákazníkov k týmto kontajnerom. Od januára 2021 začala Ekocharita inštalovať inteligentné senzory od Sensoneo na monitorovanie úrovne naplnenia ich kontajnerov v reálnom čase. Do konca júna monitorovali 600 kontajnerov: „Senzory sme si inštalovali svojpomocne po 2-hodinovom tréningu od Sensoneo a boli sme prekvapení, aké to bolo jednoduché – inštalácia a nastavenie senzoru trvá menej ako 5 minút.“ vysvetľuje Juraj Kunák, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Ekocharita.

Diaľkové monitorovanie kontajnerov poskytuje cenné údaje o ich naplnenosti. Samotné tieto údaje neušetria náklady na zber. Úprava procesu a začlenenie údajov do plánovania zberu, alokácie zdrojov a výpočtu trás sa ukázali ako výrazné úspory nákladov už od začiatku projektu. S každou dávkou inštalácie bol pozitívny vplyv na prevádzku čoraz viditeľnejší.

Senzory

Sensoneo senzory využívajú na monitorovanie stavu zaplnenia kontajnerov ultrazvukovú technológiu, ktorá informáciu o aktuálnom zaplnení monitoruje 24-krát denne. Senzory súčasne monitorujú aj teplotu, zabezpečujú požiarny alarm a upozornenia na prípadné prevrátenie kontajnera. Pre účely prenosu dát sa spoločnosť rozhodla využiť sieť internetu vecí LoRaWAN.

Výsledky

Vďaka inteligentnému monitorovaniu odpadu, Ekocharita úplne prepracovala spôsob, akým fungujú. Celá sieť je digitalizovaná a vodiči môžu jednoducho a rýchlo identifikovať kontajnery, ktoré skutočne vyžadujú vyprázdnenie a nakladať tak s časom oveľa efektívnejšie: „Teraz, keď sa vodič ráno zobudí, otvorí aplikáciu a môže vidieť oranžové a červené bodky – a to sú presne miesta, kde má ísť, aby rýchlo zozbieral plné auto, pretože práve podľa tejto metriky sú vodiči platení.“ vysvetľuje Juraj Kunák.

Pred nasadením senzorov bol zber založený výhradne na odhadoch vodičov:Vodiči spravidla išli k stojiskám, na ktorých dlho neboli, alebo zastavovali pri všetkých, ktoré mali na svojej trase. Na to, aby zaplnili plné auto, jazdili 8 – 9 hodín. Doslova behali v kruhoch a povedzme za 6 mesiacov boli vodiči úplne vyhorení. Teraz môžu začať o 7 alebo 8 – a už o 12 alebo 13 vedia skončiť a ísť naspäť domov k svojim rodinám.“

Aj vodiči, ktorí boli pôvodne k využívaniu nových technológií nastavení negatívne, svoj postoj rýchlo zmenili asa stali veľmi proaktívnymi, pretože si uvedomili skutočný pozitívny vplyv na svoju pracovnú záťaž. Juraj Kunák: “Dokonca tí, ktorí tvrdili „Ja to nebudem využívať, so smartfónom neviem robiť“, sú dnes prví, ktorí ráno o šiestej ako prvú vec otvoria smartfón s aplikáciou, pozbierajú 12 červených bodiek a o 10:00 sú naspäť s plným autom.“

 

“Môžme sa spoľahnúť, že každý jeden deň príde na sklad 6 plných áut.”

 

Možnosť vybrať si na zber iba takmer plné kontajnery tiež umožňuje spoločnosti Ekocharita zabezpečiť, aby vyzbierali také objemy materiálu, ktoré potrebujú na jednoduché a plynulé riadenie skladu: „Predtým, ako sme začali vyuzívať senzory, by napríklad naplnilo autá 5 vodičov, ale prišiel by jeden vodiš s prázdnym autom. Na ten jeden deň si môžeme povedať, že je to jedno, ale po 30 dňoch vám v sklade chýba povedzme 15 ton, a to je najväčšia strata.“

 

Do konca roka 2021 chce Ekocharita monitorovať všetkých 1 300 textilných kontajnerov Sensoneo senzormi.

 

„Digitalizácia pomohla nielen našim procesom a celkovej prevádzke, ale otvorila nám aj úplne nový zákaznícky segment.“

 

Juraj Kunák generálny riaditeľ a zakladateľ Ekocharity

Výsledky

  • - 20%
  • na nákladoch na zvoz odpadu

  • - 30%
  • času potrebného na zber jednej tony materiálu

  • Garancia
  • denného vyzbierania potrebného objemu materiálu pre efektívny skladový manažment

  • Konkurenčná výhoda
  • v podobe digitalizácie otvorila dvere k novým zákazníkom

“Mať senzory znamená byť spoľahlivým partnerom pre nášho zákazníka. Preto sa nám teraz darí umiestňovať kontajnery do blízkosti nákupných centier, škôl, univerzít, materských škôl … Sú to nové oblasti, kde sme predtým neboli, pretože tam bol konkurent. Teraz sme schopní ich nahradiť. “

Juraj Kunak riaditeľ spoločnosti Ekocharita

Návratnosť investície

Dnes dokážeme na dennej báze garantovať zber objemov, ktoré potrebujeme pre plynulý manažmentu skladu a logistiky – a trvá nám to menej hodín a menej kilometrov ako predtým.

 

Ekocharita dokázala implementovať riešenie vďaka grantu EIC Accelerator pre Sensoneo. Spoločnosť tak mohla okamžite otestovať a vyskúšať skutočné výhody rozsiahleho nasadenia inteligentného odpadového hospodárstva. Prirodzene, tempo by bolo iné, ak by spoločnosť kupovala riešenie štandardným spôsobom. Preto spoločnosť vypočítala aj návratnosť investície, ak by investícia bola plne na nich. Na výpočet návratnosti investície by spoločnosť použila mesačnú cenu Sensoneo „inteligentného odpadu ako služby“.

„Ak by bol nákup senzorov plne na nás, návratnosť investícií by sme dostali do 7 mesiacov,“ vysvetľuje Juraj Kunák, generálny riaditeľ a zakladateľ Ekocharita.

Pozrite si celý príbeh inteligentného odpadového hospodárstva v Ekocharite: