Referencia: Nemocnica Veľký Krtíš

Nemocnica zákazník
300 počet pracovníkov
10 počet oddelení

O nemocnici

Nemocnica s poliklinikou vo Veľkom Krtíši sa nachádza v južnej časti Slovenska. Je nezisková organizácia a zamestnáva bezmála 300 pracovníkov. Svoju činnosť začala ešte v roku 1967 a momentálne disponuje desiatimi špecializovanými oddeleniami ako i zariadením pre seniorov, pričom celkovo má k dispozícii 122 nemocničných lôžok a 12 postelí v rámci sociálnej služby.

Motivácia

Nemocnica sa dlhodobo snaží nasadzovať postupy a technológie, ktoré jej umožnia spravovať svoje zariadenie efektívnejšie a účinnejšie. Správa odpadov je jednou z oblastí, kde nemocnica vidí príležitosť pre zlepšenie ako z pohľadu organizácie, tak aj s ohľadom na náklady.

Odvoz odpadu podľa potreby nám ušetrilo až 20% nákladov

Ako zdravotnícki odborníci by sme sa v práci radi sústredili na náš primárny záujem – na pacientov. Aby sme si to mohli dovoliť, potrebujeme zaistiť operatívne fungovanie nemocnice, ktoré bude bezproblémové a bezpečné – a správa odpadu je toho nevyhnutnou súčasťou. Hľadali sme spôsob, ako zvýšiť efektívnosť riadenia odpadov v našej nemocnici.

Sensoneo sme pri správe odpadu využívali približne jeden rok a túto spoluprácu hodnotíme ako veľmi užitočnú. Vďaka riešeniu sa nám podarilo znížiť naše ročné náklady na správu odpadov o 20% a riešenie Sensoneo plánujeme využívať aj naďalej.

Pavel Bartosik

riaditeľ Nemonice s poliklinikou vo Veľkom Krtíš

Prečítajte si viac o riešení Sensoneo