Referencia: Nové, lepšie zvozové trasy šetriace až 63% nákladov

Frekvencia zvozu Monitorovanie odpadu
Lepšie trasy Zvoz odpadu
Projekt 2 samosprávy

Popis zákazníka

Zákazníkom je zvozová spoločnosť, ktorá obsluhuje dve samosprávy (v štúdii nazvané samospráva A a samospráva B) nachádzajúce sa v tesnej blízkosti. Na zvoz sa využíva jedno vozidlo. Samosprávy majú osadené veľkokapacitné kontajnery. Ich výsyp si vyžaduje vozidlo s hydraulickou rukou.

Popis problému

Súčasné zvozové trasy nie sú efektívne. Všetky kontajnery v obci vyprázdnia v rámci jednej zvozovej trasy. Táto trasa zďaleka nevyužíva kapacitu zvozového vozidla naplno. Kontajnery bývajú rôzne napknené – poloprázdne ale aj preplnené. Monitorovaním odpadu smart senzormi sme zistili, že kontajnery v samospráve A bývajú v čase výsypu zaplnené v priemere len do 24%, v prípade druhej samosprávy v priemere do 45% (údaje sú priemerom sledovaného obdobia – 6 mesiacov). Dáta z monitorovania odpadu jednoznačne preukázali potenciál pre zlepšenie a potrebu prepočtu zvozových trás.

Očakávania

01 Monitorovanie zaplnenosti kontajnerov
02 Výpočet nových zvozových trás
03 Lepšia kvalita služby pre občanov
04 Efektívnejší zvoz a úspora nákladov

Sensoneo nástroj na plánovanie zvozu odpadu kombinuje dáta zo smart senzorov s rôznymi funkciami a premennými ako napr. plniaci cyklus, kapacita vozidla, typ odpadu, najazdené kilometre, náklady a ďalšie. Nástroj je výsledkom nášho vlastného vývoja a jeho cieľom je vyzbierať maximálne množstvo odpadu na kilometer zvozovej trasy. V tomto prípade nám dáta zo senzorov umožnili upraviť zvozové frekvencie tak, aby sa kontajnery zvážali až vtedy, keď bude ich kapacita naplnená.

Tomáš Vincze Obchodný zástupca pre Slovenskú republiku

Naše riešenie

Sensoneo riešenie pre monitorovanie odpadu kombinuje smart senzory, online systém (Smart Waste Management System) a aplikáciu pre občanov Citizen App. Senzory pomocou ultrazvuku až 24x denne monitorujú aktuálnu zaplnenosť kontajnerov. Získané dáta zasielajú do systému pre Operátora prostredníctvom sietí internetu vecí. Tieto siete umožňujú rýchly a cenovo dostupný prenos dát. (Sigfox, NB-IoT, LoRaWAN).

Všetky veľkokapacitné kontajnery boli monitorované senzorom typu Single Sensor. Senzory 24x denne monitorovali aktuálne zaplnenie kontajnerov a získané dáta zaslali prostredníctvom siete LoRaWAN. Operátor zvozu merania jednoducho kedykoľvek skontroluje priamo v Online Systéme.

 

 

Online Systém (Smart Waste Management System) je platforma, ktorá ponúka rôzne funkcie pre sledovanie odpadu ako napr. zobrazenie databazy odpadových nádob, digitálnu interaktívnu mapu, zobrazovanie živých dát zo smart senzorov, predpovede ohľadom zaplnenia kontajnerov, manuálne plánovanie trás pre zber odpadu, upozornenia na požiar či prevrátenie kontajnerov a spätnú väzbu od občanov.

Počas šiestich mesiacov sme zbierali dáta zo senzorov bez toho, aby sme zvozové trasy a frekvencie akokoľvek upravili.  

63% úspora nákladov v samospráve A

Predtým

Frekvencia zvozu bola nastavená na 1x za 30 dní (resp. 12x ročne). Všetky kontajnery sa vysýpali počas jednej zvozovej trasy. Dáta získané z polročného monitorovania kontajnerov smart senzormi ukázali, že kontajnery sú v čase výsypu zaplnené v priemere len na 24%.

 

Potom

S ohľadom na priemernú zaplnenosť v čase zvozu sme odporučili upraviť zvozovú frekvenciu, rozdeliť kontajnery do skupín podľa frekvencie zvozu a zvážaťodpad viacerými zvozovými trasami:

  • Trasa 1: raz za 2 mesiace
  • Trasa 2: raz za 4 mesiace
  • Trasa 3: raz za 6 mesiacov

Nové trasy dokázali usporiť 63% nákladov, 67% času a 70% výsypov počas 12 mesiacov. 

 

 

 

Úspora 43% nákladov v samospráve B

Predtým

Frekvencia zvozu bola nastavená na jedenkrát za 60 dní (alebo šesťkrát ročne). Všetky nádoby sa zvážali počas jednej trasy. Dáta získané z polročného monitorovania odpadu smart senzormi preukázali, že kontajnery boli v čase výsypu zaplnené v priemere na 45 %. 

 

Potom

S ohľadom na priemernú zaplnenosť v čase zvozu sme odporučili upraviť zvozovú frekvenciu, rozdeliť kontajnery do skupín podľa frekvencie zvozu a zvážaťodpad viacerými zvozovými trasami:

  • Trasa 1:  raz za 2 mesiace
  • Trasa 2:  raz za 6 mesiacov

Nové trasy dokázali usporiť 43% nákladov, 49% času a 52% výsypov počas 12 mesiacov. 

 

 

Zistite, ako dokážete usporiť náklady na zvoz odpadu. Kontaktujte nás!