Referencia: Slovensko začalo zálohovať za rekordných 10 mesiacov

Najpokročilejší zálohový systém
Úplna digitalizácia prostredníctvom procesu zálohavania
Zálohavací systém úspšne zapája všetky zainteresované strany

✅ Slovensko spustilo systém DRS ako 11. európska krajina za rekordných 10 mesiacov

✅ Od 1. januára 2022, slovenskí občania (5,5 milióna ľudí) vrátili viac ako 787 miliónov plastových fliaš a plechoviek (údaje z 19.12.2022)

✅ Denne ľudia na Slovensku vrátia na odberné miesta viac ako 3 milióny zálohovaných fliaš a plechoviek

✅  Sensoneo systém tvorí chrbticu všetkých procesov, pretože integruje všetky zainteresované strany a zhromažďuje údaje zo všetkých zdrojov v rámci procesného reťazca.

Pozadie implementácie zálohovania na Slovensku

Snaha o zavedenie zálohovania siaha až do roku 2003, kedy sa začala prvá verejná diskusia o jeho implementovaní. pričom “moderná história” sa začala písať v rokoch 2018-2019. Od roku 2019 sa tieto snahy stali skutočnejšími – krajina definovala stratégiu so zameraním na systém vrátenia zálohy za PET fľaše a kovové a hliníkové plechovky. Podobne ako v Litve a Estónsku, aj na Slovensku bol systém zálohovania navrhnutý tak, aby fungoval spolu s prebiehajúcim separovaným zberom plastov – systémom, ktorý bol zavedený pred rokmi.

1. januára 2021 Ministerstvo životného prostredia ustanovilo Správcu zálohového systému ako riadiaci orgán zálohovania na Slovensku. Nezisková organizácia Správca zálohového systému je založená konzorciom štyroch subjektov – Asociácie výrobcov nealko nápojov, Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Spoločne tieto subjekty pokrývajú 80 percent produktov uvedených na trh v plastových fľašiach a plechovkách na slovenskom trhu a približne 3000 obchodných prevádzok.

V marci 2021 novovzniknutá nezisková organizácia spustila implementačnú fázu, ktorá zahŕňala výberové konanie na dodávateľa tohto systému plánovaného na spustenie 1. januára 2022. Očakávania boli veľmi veľké a časový tlak spôsobil výberový proces ešte náročnejší:

“Potrebovali sme spoľahlivého a zodpovedného partnera, ktorý je skúsený v oblasti IT a digitalizácie a súčasne zorientovaný na poli odpadového hospodárstva. Potrebovali sme vedieť, že všetky tieto výzvy zvládne, podporí nás v našich ambicióznych plánoch a spoločne dokážeme zálohový systém úspešne spustiť,”

Lucia Morvai – riaditeľka Správcu záloh pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu

Sensoneo vo výbere uspelo vďaka svojej expertíze v digitalizácii odpadov a referenciám na obdobné rozsiahle systémy, ktoré dokázali veľkým, národne pôsobiacim recyklačným hráčom pomôcť s automatizáciou a optimalizáciou ich denných operácií.

deposit return system slovakia sensoneo system integrator DRS

“Práca na systéme Správcu zálohového systému je zúročením veľkej časti nášho doterajšieho know-how v oblasti digitálnej transformácie odpadového hospodárstva. Veľmi si vážime dôveru, ktorú Správca do našej inovatívnej technologickej spoločnosti vložil. Je pre nás veľmi motivujúce podieľať sa na projekte, ktorý má taký pozitívny dopad na recykláciu a široký spoločenský význam. Tešíme na všetky ďalšie kroky, ktorými sa systém bude ďalej vylepšovať a zefektívňovať.“

Martin Basila –  riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sensoneo

Martin Basila, riaditeľ spoločnosti Sensoneo, Maria Trčková, riaditeľka Správcu zálohového systému, Peter Kňaz, riaditeľ divízie systému spätného zberu v  Sensoneo

Inšpirované tými najlepšími inováciami

Pri návrhu celého systému Správca záloh vychádzal z overených príkladov zo zahraničia: Inšpirovali sme sa krajinami, ktoré zálohovanie úspešne prevádzkujú niekoľko rokov – a doplnili sme ich inováciami, ktoré zálohový systém pripravujú pre budúce desaťročia. Z každého funkčného systému sme si v konkrétnych oblastiach vybrali to, čo sme považovali za najlepšie zvládnuté a vyskladali tak obrysy nášho vlastného systému, ktorý Sensoneo dostalo za úlohu naplniť,” objasnila východiská Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému.

“Na realizáciu samotného informačného systému bolo 6 mesiacov, pričom okrem samotných aktérov zálohového procesu doň bolo potrebné integrovať aj dáta ďalších 6 subdodávateľov – výrobcov rôznych druhov zálohomatov.“

Peter Kňaz –  riaditeľ divízie Take-back a DRS spoločnosti Sensoneo

Aj napriek nedostatku času sa systém spustil presne podľa plánu – 1. januára 2022:  “Medzinárodná “komunita zálohových systémov” bola doslova šokovaná rýchlosťou, akou sme na Slovensku dokázali zálohovanie spustiť a z tohto hľadiska naozaj predstavujeme svetový unikát. Máme však pred sebou ešte dlhú cestu a ja verím, že bude úspešná,” doplnila Lucia Morvai.

 

Sensoneo ako chrbtica celého systému

Sensoneo systém tvorí chrbticu všetkých procesov, ktoré aktéri systému potrebujú pre vykonávanie svojich úloh a napĺňanie svojich cieľov – počnúc výrobcami, odbernými miestami (distribútormi) a dopravcami, cez sklady, zákazníkov a recyklátorov až po štát.

Všetky údaje sú transparentne zaznamenané a chránené – životný cyklus každého balenia je sledovateľný od jeho uvedenia na trh až po jeho vrátenie vo forme recyklovaného materiálu na nové fľaše a plechovky.

V reálnom čase sa cez systém realizujú všetky operácie súvisiace s registráciou, distribúciou a zálohovaním. Operácie zahŕňajú aj plánovanie prepravných trás a logistiky, keďže zámerom systému je zanechávať čo najnižšiu uhlíkovú stopu a „neprevážať po Slovensku vzduch“.

Pre spotrebiteľa je dôležité, aby sa mohol do zálohovania pohodlne zapojiť. Na to, aby sme takýto stav mohli dosiahnuť, musí byť v pozadí dokonale zvládnuté veľké množstvo procesov. “Každý z týchto krokov musí byť transparentne zaznamenaný a dohľadateľný, aby sme dokázali vyhodnocovať efektivitu systému. Zodpovedáme sa výrobcom, ktorí systém financujú, obchodníkom, u ktorých prebieha odber obalov a v neposlednom rade spotrebiteľom, ktorí ho využívajú,” vysvetľuje Lucia Morvai.

 Cieľom je maximálna podpora recyklácie obehovosti obalov

Zamedziť voľnému pohadzovaniu obalov a zvýšiť motiváciu ľudí zodpovedne nakladať s odpadom s obalov je najzásadnejší cieľ zavedenia zálohového systému. Navyše s takto kvalitne vytriedeným materiálom sa dá súčasne oveľa lepšie pracovať a dosiahnuť vyššie recyklačné ciele. Materiál sa môže využiť prioritne na opätovnú výrobu nových obalov spôsobom z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky. Z tohto dôvodu sme presvedčení, že aktuálne je zálohový systém pre mnohé krajiny jediné reálne osvedčené riešenie pre naplnenie ambicióznych recyklačných cieľov a podpory obehovej ekonomiky,” vysvetľuje Lucia Morvai

Bezprostredným cieľom je vyzbierať do konca roka 2022 aspoň 60 % predaných obalov. „V súčasnosti je ťažké predpovedať, aké výsledky dosiahneme v prvom roku, ale vzhľadom na súčasný trend predpokladáme, že na našej ceste k dosiahnutiu úrovne okolo 70 %,“ vysvetľuje Lucia Morvai.

Až do júna tohto roka trvá tzv. prechodné obdobie, kedy sa na trhu súbežne predávajú zálohované aj nezálohovaného obaly. Spotrebitelia okrem zálohomatov aktívne využívajú aj možnosť ručného zberu. Ide predovšetkým o regióny s menšou hustotou obyvateľov, kedy hlavne menšie predajne používajú pre zálohovanie tzv. ručné sady, kde sa odber realizuje pri pokladni pomocou špeciálneho skenera.

Okrem toho sa samotný systém neustále inovuje, aby bol pre spotrebiteľov ešte praktickejší a pohodlnejší. Plánuje sa aj jej rozšírenie do nových segmentov: „Snažíme sa ďalej zefektívňovať logistiku a postupne uvádzať vozidlá vybavené kompresnými mechanizmami, aby sme minimalizovali objem prepravovaných obalov. Chceme tiež rozšíriť zberné kanály mimo štandardných predajní, aby bolo zálohovanie pre spotrebiteľov ešte pohodlnejšia,“ vysvetlila Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému.

Zálohovanie na Slovensku v číslach

✅ Viac ako 2900 odberných miest registrovaných v systéme

✅ Na vrátenie obalov sú k dispozícii zálohomaty aj ručné skenery

✅ Od spustenia systému sa vrátilo viac ako 787 miliónov obalových jednotiek

 

Sensoneo uspelo aj vo výberovom konaní na poskytovateľa IT riešenia pre schému vrátenia obalov na Malte, ktorá vstúpila do praxe 14. novembra 2022, a proces implementácie trval neuveriteľné 3 mesiace.  Sensoneo v súčasnosti poskytuje ako prvá a jediná spoločnosť IT riešenie pre zálohovanie v dvoch krajinách.