Udržujte kontrolu nad svojou flotilou

Objavte riešenie Riadenia vozového parku od spoločnosti Sensoneo, ktoré vám umožní sledovať váš vozový park

Napíšte nám
Prehľad prevádzok

v teréne / v depe

Stav pokroku

a informácie o nákladoch

Dashboard pre

garáž, incidenty a hlásenia

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Riadenie vozového parku

Sensoneo platforma pre Riadenie vozového parku ponúka jednoducho použiteľnú každodennú správu vozidiel a trás. Operátori získajú podrobný a úplný prehľad o všetkých operáciách vykonaných v teréne a v depe vrátane stavu postupu a nákladov, ako aj možnosť aktualizovať prebiehajúce trasy v reálnom čase a lokalizovať kamióny na mape. Tento nástroj tiež obsahuje Garage Dashboard, Správy o incidentoch a podrobné štatistiky vrátane vzorov jazdy.

Sensoneo’s Fleet Management platform offers easy-to-use daily management of vehicles and routes. Operators are given a detailed and complete overview of all the operations made in the field and in the depot including the progress status and cost, as well as the ability to real-time update the ongoing routes and locate the trucks on the map. The tool also includes the Garage Dashboard, Incident reports, and detailed Statistics including driving patterns.

fleet management waste trucks vehicles

Flotila zberačov odpadu môže pozostávať z viac ako sto nákladných vozidiel a je veľmi dôležité udržiavať si prehľad o vozovom parku, aby zostali efektívne. Sensoneo riešenie “Riadenie vozového parku” je súčasťou nášho systému Smart Waste Management System, výkonnej softvérovej cloudovej platformy na cloude Microsoft Azure. Riešenie správy vozového parku umožňuje zákazníkovi mať prehľad o vozovom parku odpadového hospodárstva – v reálnom čase aj v histórii. Okrem toho má operátor možnosť sledovať efektivitu zberu každého vozidla.

Riešenie možno ľahko kombinovať so Sensoneo riešením plánovania trasy, aby sa maximalizovala efektivita vozového parku. Riešenie Plánovania trás umožňuje automatizovať plánovanie trás zberu odpadu na základe presných preddefinovaných údajov o vozidlách na zber odpadu, skladoch a skládkach/spaľovniach. Cieľom je, aby každá jedna cesta zberu odpadu bola naplánovaná tak, aby sa maximalizovalo využitie zdrojov a minimalizovali náklady potrebné na vykonanie práce.

fleet management waste vehicles and trucks

01

Pozrite si aktuálnu polohu, stav a rýchlosť svojich nákladných vozidiel v reálnom čase

02

Sledujte presnú trasu svojich vozidiel

03

Pozrite sa na konkrétne miesto a čas v minulosti pre každé vozidlo

Chcete vidieť živé demo?

Chceli by ste vidieť naše riešenie v praxi so skutočnými dátami? Naplánujte si hovor s naším predajným tímom a dozviete sa viac o Sensoneo a našom riešení. Tešíme sa, že sa dozvieme viac o tom, čo potrebujete.

Prihláste sa
Riadenie vozového parku

Riadenie vozového parku

Riešenie Riadenia vozového parku patrí k jedným z najlepších nástrojov na kontrolu efektívnosti vášho vozového parku. Poskytuje kontrolu a prehľad o všetkých vozidlách pod vašou správou. Vieme odsledovať, ktoré z evidovaných odpadových vozidiel sa práve nachádza v depe, ktoré je v teréne a akou rýchlosťou. Ďalšou výhodou je možnosť presne skontrolovať trasu, kadiaľ kamión jazdil a v akom čase sa na konkrétnej adrese nachádzal.

Prehľad vašich nákladných vozidiel v reálnom čase
Riadenie vozového parku
Nástroj na plánovanie trasy
Nástroj na plánovanie trasy

Nástroj na plánovanie trasy

Route Planning Engine je výsledkom nášho vlastného výskumu a vývoja. Neúnavne sme pracovali na vytvorení riešenia, ktoré rozumie komplexnej dynamike zberu odpadu aj vo veľkom meste (stovky vozidiel, tisíce košov).
Riešenie sa môže prispôsobiť viacerým pravidlám a počítať v rôznych premenných (kapacita vozidla, kapacita koša, typ odpadu, typ koša, pracovný plán), aby ste získali trasy, ktoré potrebujete. Môžete si naplánovať plánované vyzdvihnutie alebo vyzdvihnutie na požiadanie.

Rýchly výpočet trasy
Prečítajte si viac
Navigačná aplikácia pre vodičov

Navigačná aplikácia pre vodičov

Operátor posiela vodičom naplánované trasy cez Navigačnú aplikáciu pre vodičov – mobilnú aplikáciu pre Android zariadenia. Vodič dostane itinerár trasy a aplikácia poskytuje navigáciu krok za krokom.

Sensoneo využíva GPS lokalizáciu v mobilných zariadeniach so systémom Android s mobilnou aplikáciou na sledovanie zberných kamiónov na trase. Prebiehajúca trasa je viditeľná v systéme Smart odpadového hospodárstva. Operátor môže upraviť prebiehajúcu trasu a poslať vodičovi aktualizovaný itinerár. Nástroj porovnáva plánované a realizované trasy. Vodič môže operátorovi nahlásiť akýkoľvek problém, s ktorým sa na trase stretne, prostredníctvom aplikácie Driver Navigation.

Navigačná aplikácia pre vodičov poskytuje podrobnú hlasovú navigáciu po najkratšej, úplne bezpečnej a najdostupnejšej trase. Efektívnejšie trasy pomáhajú minimalizovať negatívne dopady zberu odpadu v meste s menšou hlučnosťou, menším znečistením ovzdušia a menšími dopravnými zápchami.

Živé sledovanie trasy
Prečítajte si viac
Navigačná aplikácia pre vodičov