Smart riešenia na efektívne nakladanie s priemyselným odpadom

Napíšte nám
Dosiahnite kontrolu a transparentnosť

všetkých tokov odpadu

Automatizujte operácie

a zjednodušte správu úloh

Smart analýza a komplexné dáta

pre vytváranie stratégií

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Manažment odpadu pre fabriky

Odpady vznikajúce pri výrobných a priemyselných procesoch predstavujú vážnu záťaž pre životné prostredie a výzvu pre efektívnosť.

Cieľom výrobcov a priemyselných podnikov je nakladať s odpadom v súlade s príslušnými politikami RZV a čo najmenej poškodzovať životné prostredie pri zabezpečení maximálnej možnej hospodárnosti. Digitalizácia nakladania s priemyselným odpadom zvyšuje efektivitu, zavádza automatizáciu do logistiky zberu odpadu a zjednodušuje každodenné operácie.

Či už sa vaše podnikanie týka kuchynského odpadu, štrku, keramiky, muriva a betónu, kovového šrotu, oleja, rozpúšťadiel, pneumatík, buriny, odpadového reziva alebo čohokoľvek iného – určite budete mať úžitok zo smart riešení navrhnutých spoločnosťou Sensoneo pre špecifické potreby producentov priemyselného odpadu.

1

Sensoneo manažment odpadu pre fabriky

Sensoneo predstavuje nástroje navrhnuté na jednoduchú automatizáciu zberu odpadu v továrni. Riešenie Manažment odpadu vo fabrike minimalizuje narušenie výroby zberom odpadu. Riešenie automatizuje riadenie zberu odpadu na základe pôdorysu, presných preddefinovaných údajov o flotile, harmonogramoch, skladoch a výtlakoch.

Riešenie zahŕňa smart tlačidlá (na manuálne upozorňovanie na „pripravené na vyzdvihnutie kontajnerov“) alebo smart senzory (na automatizované upozornenia), platformu Smart Waste Management Platform pre operátorov a Navigačnú aplikáciu pre vodičov.

Okrem toho operátori dostávajú užitočné analytické informácie pre budúcu optimalizáciu, najlepšie možné nastavenie systému a múdre strategické rozhodnutia.

Zistite viac

Včasný zber odpadu

Presný zber iba požadovaných nádob

Manuálne (Smart Tlačidlá) alebo automatické (Smart Senzory) požiadavky na vyzdvihnutie

Automatizované plánovanie trasy bez potreby ľudskej interakcie

Navigácia vodiča krok za krokom na pôdoryse továrne

Analýzy údajov z každého kontajnera a trasy

2

Sensoneo systém spätného odberu pre producentov priemyselného odpadu

Riešenie spätného zberu digitalizuje, optimalizuje a automatizuje každodenné operácie súvisiace s riadením komplexnej logistiky produkcie, recyklácie a spracovania priemyselného odpadu. Riešenie spĺňa všetky podnikové štandardy a dokázalo bez problémov splniť aj veľmi náročné kritériá národných a medzinárodných spoločností.

Systém spätného odberu poskytuje sebestačný digitalizovaný pracovný tok, ktorý podporuje čo najväčšiu automatizáciu. Systém si jednoducho poradí s veľkými kapacitami vstupov, užívateľov a prevádzkových úloh. Riešenie zahŕňa moduly pre operátorov, zberné miesta, logistických partnerov a spracovateľské miesta – všetky sú dostupné ako desktopové portály aj mobilné aplikácie.

Systém je možné jednoducho integrovať s aktuálne dostupnými digitálnymi trhmi na obchodovanie s odpadom. Táto funkcia umožňuje rýchlo nájsť najlepších zákazníkov na spätný výkup odpadu v konkrétnom objeme. Automaticky plánuje svoj zber, zaznamenáva údaje a zabezpečuje správne vykazovanie.

Zistite viac

Zaveďte digitalizované pracovné postupy podporujúce automatizáciu a optimalizáciu v rámci procesu

Uľahčite plánovanie prepravy, zber údajov, vysledovateľnosť odpadu pomocou moderných nástrojov, ktoré sú užívatelsky príjemnými nástrojmi

Zjednodušte vykazovanie fakturačných služieb spoľahlivým zberom údajov

sensoneo waste management manufacturies

„Spolupráca so Sensoneo tímom bola mimoriadne profesionálna a projekt bol dodaný presne podľa schváleného plánu projektu. Riešenie Manažmentu odpadu vo fabrike prináša poriadok a efektivitu do nášho interného odpadového hospodárstva. Okrem optimalizovaných trás zberu získavame cenné údaje potrebné pre strategické rozhodnutia týkajúce sa našej politiky odpadového hospodárstva. “

Logistický analytik globálneho výrobcu automobilov so sídlom v USA