Sensoneo získalo 2. investíciu

Slovenské Sensoneo poskytujúce globálne inteligentné riešenia pre správu odpadu získalo ďalšiu miliónovú investíciu. Posilní vďaka nej svoju zahraničnú expanziu.

Spoločnosť Sensoneo, ktorá sa na svetových trhoch presadzuje inovatívnymi riešeniami pre manažment a zvoz odpadu, získala od slovenských a českých investorov 1,2 milióna eur. Ide v poradí o druhú
investíciu, riadila ju investičná platforma Crowdberry.

Od prvej investície v lete 2017, kedy do spoločnosti vstúpili investíciou vo výške 1 milión eur investori v zložení Credo Ventures, Y Soft Ventures a súkromní investori investičnej platformy Crowdberry, sa Sensoneu podarilo dosiahnuť pozoruhodné obchodné výsledky a výrazne rozšíriť počet svojich
zákazníkov a partnerov. To zo spoločnosti Sensoneo znovu urobilo zaujímavú investičnú príležitosť ako pre nových, tak aj súčasných investorov.

Credo Ventures a časť Crowdberry investorov z prvého kola vo firme navýšila svoje investície a portfólio investorov sa rozšírilo o skupinu Sonoma. Záujem nových investorov dokonca výrazne prevyšoval kapacitu investičného kola, kvôli čomu musela spoločnosť niektorých investorov
odmietnuť:
„Spoločnosť vyvinula vlastné technologické riešenie pre problém, ktorý riešia mestá a firmy po celom svete. Inšpirovala sa distribučným modelom globálnych dodávateľov a vyhľadaním a preškolením obchodných a implementačných partnerov na cieľových trhoch dokázala veľmi rýchlo a úspešne expandovať. To je dôvod, prečo je úspešná nielen v podnikaní, ale aj v oslovovaní investorov. Dosiahnuté výsledky s investíciou z prvého investičného kola sa pretavili do zvýšenia hodnoty spoločnosti a s ňou aj
hodnoty podielu súčasných investorov. Mnohí z nich sa tak rozhodli investovať znovu a navýšiť svoje investície. Je to pre nás dôkaz, že sú s vývojom spoločnosti spokojní,“
uviedol Michal Nešpor zo spoločnosti Crowdberry.

Získané investičné prostriedky spoločnosť použije na ďalšie posilnenie svojej expanzie na zahraničné trhy, predovšetkým v rámci Európy, v Severnej Amerike a na Blízkom východe. Prostriedky tiež budú smerovať na posilnenie vývojového tímu a tímu zákazníckej podpory:
„Na globálnom trhu smart odpadových riešení sme si dokázali rýchlo vybudovať silné meno, za čo vďačíme predovšetkým našej technologickej vyspelosti, inovatívnemu vývoju a silnému profesionálnemu tímu. Denne nám prichádza niekoľko nových obchodných príležitostí z bonitných trhov, akými sú Severná Amerika, Blízky východ alebo Európa. Tie teraz budeme môcť efektívnejšie a kvalitnejšie obslúžiť. Ide už o našu druhú investíciu v relatívne krátkom čase a teší ma, že investori vidia potenciál našej spoločnosti a chcú nám umožniť využiť ho naplno. Veríme, že tak dokážeme naše súčasné postavenie na trhu ešte posilniť,“ uviedol Martin Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

V čom je Sensoneo revolučné?
Sensoneo komplexne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje vlastné ultrazvukové smart senzory so sofistikovaným softvérom, čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť strategické
rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku riešenie prináša absolútnu kontrolu nad monitorovaným odpadom, výrazné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a možnosť riadiť zvoz podľa reálnej potreby a nie cyklicky.

Softvérové nástroje riešenia umožňujú mestám a firmám digitalizovať a vyhodnocovať odpadovú infraštruktúru stojísk, dep a vozidiel, identifikovať poddimenzované alebo nadmerne zaťažované stojiská a kontajnery, navrhovať optimálne zvozové trasy, či využívať navigáciu vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou Sygic pre špecifické potreby zvozových vozidiel. Tá umožňuje aj sledovať zvoz odpadu online, kontrolovať jednotlivé výsypy a predikovať presný čas príchodu vozidiel na stojiská.

Globálne škálovanie Technologická inovatívnosť Sensoneu otvorila dvere k spolupráci so zvučnými menami. Sensoneo bolo prvým riešením tzv. „tretej strany“, ktoré implementovalo svoje senzory do prvej úzkopásmovej siete internetu vecí NBIoT v USA. Vďaka tomu začalo úzko spolupracovať s centrálou americkej spoločnosti T-Mobile. Sensoneo tiež globálne spolupracuje so Smart City divíziou spoločnosti Huawei, spoločnosťami NOKIA a Microsoft a je tiež členom prestížnej globálnej aliancie združujúcej mestá a poskytovateľov smart city riešení Smart Cities Council. Riešenie je ku konečným zákazníkom distribuované prostredníctvom siete starostlivo vybraných partnerov, medzi ktorými figuruje aj Vodafone, Arrow, Analog Devices a ďalší.


Riešenie je aktuálne nasadené vo viac ako 140 projektoch v 30 krajinách sveta. Veľkému záujmu sa teší predovšetkým v západnej Európe, Severnej Amerike a na Blízkom Východe. Okrem miest a zvozových spoločností riešenie využívajú aj verejné inštitúcie ako školy, univerzity či nemocnice. Na Slovensku je riešenie nasadené približne v dvadsiatke miest, najvýraznejšiu skúsenosť s jeho využívaním majú mestá Nitra, Trnava, Hlohovec, Trenčín, Malacky a ďalšie. K väčším lokálnym zákazníkom nedávno pribudlo aj mesto Praha.

Avatar
  • Andrea Basilova
  • Andrea takes care of all Sensoneo’s online and offline communication. Her goal is to make Sensoneo a strong brand recognized across global smart waste management market. Her background in marketing and PR enables her to be the perfect advocate for the Sensoneo solution.
  • Všetky články