System Kaucyjny – Rozwiązanie IT

Integracja wszystkich interesariuszy systemu zwrotu depozytów w jednym systemie

Kompleksowe oraz gotowe do wdrożenia oprogramowanie dla systemu kaucyjnego (DRS), gromadzi dane pochodzące ze wszystkich źródeł oraz umożliwia płynną integrację pomiędzy wszystkimi interesariuszami łańcucha procesowego. Oprogramowanie oparte jest na nowoczesnej infrastrukturze chmurowej oraz jest kompatybilne z każdym typem automatu do zwrotu opakowań.

Sensoneo jest jedyna firma na świecie dostarczająca rozwiązanie IT dla systemu kaucyjnego już w 6 krajach UE: Austria, Irlandia, Rumunia, Węgry, Malta, Słowacja.

Materiały promocyjne do pobrania:

O Sensoneo

Sensoneo jest globalnym przedsiębiorstwem technologicznym, które zapewnia innowacyjne rozwiązania do zarządzania odpadami. Poprzez integrację najnowocześniejszych technologii, obejmujących solidne oprogramowanie i podejście oparte na danych, Sensoneo umożliwia miastom, firmom oraz całym krajom poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, optymalizację procesów zbiórki odpadów i zmniejszenie śladu środowiskowego.

Będąc jedyną taką firmą działającą na rynku światowym, Sensoneo skutecznie wprowadziła oprogramowanie dla systemu kaucyjnego (ang. DRS) w ponad pięciu krajach ze skutecznością recyklingu na poziomie powyżej 90%. Ponadto Sensoneo zaprojektowała narzędzia do automatyzacji zbiórki odpadów w fabrykach, umożliwiając klientom poprawę wskaźnika ograniczenia ilości odpadów, a także obiegu zamkniętego danego miejsca. As a result, customers can achieve a real-time overview and 97% accuracy in actual waste production.

Inteligentne rozwiązania firmy Sensoneo w zakresie gospodarowania odpadami przyciągnęły uwagę krajów, miast i przedsiębiorstw na całym świecie, a jej instalacje powstały w ponad 85 krajach na pięciu kontynentach. Rozmieszczenie inteligentnych czujników przez Sensoneo przyczyni się do rozwoju największej na całym świecie inteligentnej instalacji do gospodarowania odpadami, która znajduje się w Madrycie i posiada imponującą liczbę 11 100 czujników. Co więcej, Sensoneo uchodzi za pionierskie przedsiębiorstwo, które wprowadziło wąskopasmowe rozwiązanie IoT w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt

Dyrektor oddziału DRS
peter knaz

Peter Kňaz