Navigačná aplikácia pre vodičov

Pre špecifické potreby vozidiel na zvoz odpadu

Napíšte nám
Podrobná

hlasová navigácia

Navigácia po najkratšej,

najbezpečnejšej a najdostupnejšej trase

Jednoduché zvládnutie

náročného prostredia a úzkych uličiek v historických centrách miest

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Navigačná aplikácia pre vodičov

Plánovanie trasy je možné implementovať pre štandardný zber odpadu rovnako ako pre dynamický. Údaje z monitorovania odpadu zvyšujú výhody plánovania trás, pretože maximalizujú efektivitu, vyhýbajú sa zbytočnému smerovaniu, šetria čas a náklady. Sensoneo riešenie Plánovania trasy je schopné spracovať údaje z viac ako 100 000 zásobníkov a 100 vozidiel a poskytnúť optimálne trasy zberu v priebehu niekoľkých sekúnd.

Navigačná aplikácia pre vodičov poskytuje podrobnú hlasovú navigáciu po najkratšej, úplne bezpečnej a najdostupnejšej trase. Bol navrhnutý pre špecifické potreby vozidiel na zvoz odpadu a bez problémov si poradí aj s náročným prostredím úzkych uličiek v historických centrách miest.

Navigačná aplikácia pre vodičov

Navigačná aplikácia pre vodičov

Operátor posiela vodičom naplánované trasy cez Navigačnú aplikáciu pre vodičov – mobilnú aplikáciu pre Android zariadenia. Vodič dostane plán trasy a aplikácia poskytuje navigáciu krok za krokom.

Sensoneo využíva GPS lokalizáciu v mobilných zariadeniach so systémom Android s mobilnou aplikáciou Driver Navigation na sledovanie zberných kamiónov na trase. Prebiehajúca trasa je viditeľná v systéme Smart odpadového hospodárstva. Operátor môže upraviť prebiehajúcu trasu a poslať vodičovi aktualizovaný plán. Nástroj porovnáva plánované a realizované trasy. Vodič môže operátorovi nahlásiť akýkoľvek problém, s ktorým sa na trase stretne, prostredníctvom aplikácie Driver Navigation.

Navigačná adresa pre vodičov poskytuje podrobnú hlasovú navigáciu po najkratšej, úplne bezpečnej a najdostupnejšej trase. Efektívnejšie trasy pomáhajú minimalizovať negatívne dopady zberu odpadu v meste s menšou hlučnosťou, menším znečistením ovzdušia a menšími dopravnými zápchami.

 

Živé sledovanie trasy
Navigačná aplikácia pre vodičov