Sieť partnerov smart odpadového manažmentu

40 tisíc
aktívnych užívateľov
500+
projektov
50+
certifikovaných partnerov

Sensoneo riešenie je dostupné cez globálnu sieť partnerov

Prítomnosť partnera v regióne poskytuje zákazníkom ďalšiu úroveň zákazníckych služieb a miestne know-how. Našimi partnermi sú systémoví integrátori, prevádzkovatelia sietí, spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom, výrobcovia kontajnerov, poradenské firmy a iní.

Contact Form