Česká firma pre zber nepotrebného oblečenia POTEX využíva Sensoneo senzory na sledovanie kontajnerov

Povedomie verejnosti o možnosti recyklovať textil vhodením do určených kontajnerov sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo. Významnou firmou, ktorá prispieva k separácii, recyklácii a darovaniu textilného materiálu je pražská spoločnosť POTEX s. r. o.. Tieto tri smery idú ruka v ruke tak, že robí z Potexu viac menej sociálny podnik.

V roku 2021 zobrala firma 2 830 000 kilogramov textilu, pričom 140 000 kilogramov bolo na mieru pripravených a darovaných charite. Ďalšie charity boli podporené finančne – všetko nájdete na www.potex.cz. O tom, ako vyzerá proces spracovania textilu z oranžových kontajnerov, a o využívaní smart senzorov na monitorovanie naplnenosti, sme sa rozprávali s konateľkou spoločnosti Lenkou Harcubovou.


Spoločnosť POTEX sa venuje zberu nepotrebného textilu prostredníctvom oranžových kontajnerov už 13 rokov a pôsobí predovšetkým v Prahe a blízkom okolí v rámci Stredočeského kraja. Podľa konateľky ide o relatívne malú firmu s 11 zamestnancami. Zber zaisťuje 5 posádok, ktoré pôsobia celkom na 28 výberových trasách.

Kedy vznikla myšlienka osadenia kontajnerov čidlami? Takto zdôvodňuje Lenka Harcubová osadenie kontajnerov senzormi pre monitorovanie od spoločnosti Sensoneo:

„O riešenie sme sa začali zaujímať už zhruba pred desiatimi rokmi, kedy sa na trhu objavili prvé náznaky a firmy, ktoré skúšali takéto múdre riešenia. Priebežne sa táto téma vždy vracala späť a my sme overovali možnosti. Logistika zvozov a jej vyhodnocovanie je pre nás prioritou a pracujeme s dátami za celých 13 rokov existencie firmy. V Prahe máme trasy optimálne zasieťované. To znamená, že nepotrebujeme osadiť všetky kontajnery senzory. Situácia je však iná v lokáciách, ktoré sú vzdialenejšie, veľmi exponované či napádané. Tiež niektorí partneri vyžadujú osadenie senzormi kvôli štatistikám a väčšej kontrole“


POTEXaktuálne 600 kontajnerov na zber textilu, topánok, hračiek a doplnkov, z toho je 30 monitorovaných smart senzormi. Časť materiálu, ktorý firma zozbiera, vytriedi pre potreby charity. Tá potrebuje oblečenie, ktoré je pripravené na mieru klientom konkrétnej neziskovej organizácie. Je potrebné vytriediť podľa sezónnosti, ale aj pohlavia. Silne prevláda dopyt najmä po pánskom oblečení. To musí spĺňať určité parametre – distribuuje sa predovšetkým ľuďom bez domova.


Svojimi silami vytriedi POTEX týždenne cca 5 ton materiálu, ktorý je určený pre charity. Zvyšok materiálu putuje k vytriedeniu a recyklácii k ďalším partnerom – spracovateľom.

Senzory firma POTEX inštalovala v januári a benefity pre logistiku vysvetľuje Lenka Harcubová takto:

„Senzory nám pri miestach, ktoré sa neplnia pravidelne, majú výkyvy alebo sú vzdialenejšie, priniesli informácie a pokoj. Máme jasný prehľad o tom, ako sa kontajner plní, sme schopní sledovať trendy a hlavne máme čerstvú informáciu o tom, že kontajner treba vybrať. Tiež sme schopní odhaliť prípadné vykrádanie kontajnera na základe informácie, že poklesla hladina snímaného materiálu. V budúcnosti plánujeme osadiť viac kontajnerov, pozitívne hodnotím aj intuitívne mobilné aj desktopové prostredie Sensoneo sofvérového systému.“


Z vytriedeného textilu, ktorý nemožno darovať alebo spracovať, sa môžu stať aj čistiace handry, výplne do autosedačiek, vlákna či dokonca bankovky.

Kontajnery na textil získajú na ešte väčšej dôležitosti od roku 2025, kedy bude zo zákona povinná separácia textilu, ktorú budú musieť zabezpečiť samosprávy.

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články