Insule ecologice digitalizate pentru colectarea inteligentă a deșeurilor

Soluție bazată pe date reale, pentru grupările de containere care deservesc zonele blocurilor de apartamente din interiorul localităților, urmând obiectivele ecologice ale Uniunii Europene

Colectarea separată

a deșeurilor menajere

Digitalizare completă

nivel de umplere și date de acces

Scopul este indeplinirea

obiectivelor ecologice ale planului de redresare al UE

How can our solution help you?

Play our video

Insulele ecologice digitalizate pot fi definite ca fiind grupări de containere ce prevăd instalarea de pubele ce includ diferite tipuri de soluții inteligente privind deșeurile, care sprijină obiectivele ecologice din planul de redresare al UE, de exemplu:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră produse de camioanele de colectare a deșeurilor
  • promovarea unei reciclări mai bune și mai responsabile de către cetățenii UE
  • evitarea turismului deșeurilor și a deversărilor ilegale de deșeuri

 

Senzorii inteligenți care măsoară nivelurile

 

Soluțiile inteligente privind deșeurile care pot fi utilizate în containerele din insulele ecologice ar trebui să fie universale pentru orice tip de pubele și containere semi-subterane, subterane sau de mare capacitate.

  • Senzorii inteligenți care măsoară nivelurile de umplere a pubelelor și monitorizează orice fel de deșeuri (deșeuri mixte, hârtie, materiale plastice, sticlă, îmbrăcăminte, deșeuri biologice, lichide, electronice, metal….) în pubele și recipiente de diferite tipuri și dimensiuni.

 

  • Gestionarea digitală de la distanță a accesului la pubele, asigurându-se astfel că numai persoanele autorizate pot accesa pubelele. Această soluție ar trebui să faciliteze, de asemenea, introducerea PAYT pentru clădirile de apartamente care altfel ar trebui să fie realizate numai prin colectarea din ușă în ușă.

 

  • Soluția de planificare a traseului care automatizează gestionarea căilor de colectare a deșeurilor, pe baza unor date precise predefinite privind vehiculele de colectare a deșeurilor, depozitele și depozitele de deșeuri/locurile de incinerare. Scopul este ca fiecare cale unică de colectare a deșeurilor să fie planificată pentru a maximiza utilizarea resurselor (flotă, ENI, timp) și pentru a minimiza costurile asociate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră produse de colectorii de deșeuri.

 

Eco-insulele digitalizate vor fi utilizate pentru a deservi zonele blocurilor de apartamente din interiorul localităților. Insulele ecologice digitalizate ar trebui asigure colectarea separată a deșeurilor menajere, în principal în zonele de blocuri, pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biologice, deșeuri reziduale.

Senzorii cu ultrasunete pentru containere, in vederea monitorizării nivelului de umplere

Gestionarea accesului la container, pentru o controlare ușoară de la distanță, a containerelor

Soluția de planificare a rutelor pentru colectarea dinamică a deșeurilor