Inteligentne zarządzanie zbiórką odpadów

Inteligentne czujniki IoT i aplikacje dla efektywniejszego zarządzania odpadami

22 państwa

państwa korzystają z naszych czujników

Własna technologia

czujniki stworzone przez Sensoneo

​Zaadaptowany system

​sprzęt i oprogramowanie dla dużych projektów

Want to know more?

Play our video

Innowacyjne zarządzanie smart waste

Sensoneo dostarcza inteligentne rozwiązania do zarządzania odpadami dla przedsiębiorstw i miast tak, aby efektywnie zarządzali cyklem życia odpadów i poprawiali środowisko i jakość życia mieszkańców. Dzięki technologii inteligentnego zarządzania zbiórką odpadów, Sensoneo redefiniuje sposób zarządzania odpadami. Nasze nowoczesne rozwiązanie jest oparte na ultradźwiękowych czujnikach Smart Sensors, które monitorują odpady w czasie rzeczywistym przy użyciu IoT lub GSM z zaawansowanymi oprogramowaniami (Smart Analytics, Smart Route Planner i system Smart Management), zapewniając miastom i przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji na aktualnych danych. Optymalizacja tras zbiórek odpadów, częstotliwości i załadowania pojazdów powoduje zmniejszenie kosztów zbiórki odpadów o co najmniej 30% oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 60% w miastach.

01

Uzyskaj wgląd i zarządzaj odpadami skuteczniej

02

Zarządzaj zbiórką odpadów

03

Podejmuj decyzje na aktualnych danych

04

Popraw jakość swojej usługi

05

Zmniejsz OPEX

06

Zoptymalizuj wykorzystanie pojazdów i etatów

Uzyskaj cenne informacje i dobre zrozumienie zarządzaniem odpadami

Skontaktuj się z nami
Smart sensors

Smart sensors

Sensoneo posiada 2 rodzaje czujników ultradźwiękowych, które są w stanie monitorować odpady w pojemnikach różnego rodzaju i wielkości. Są solidne, odporne na wodę, strząsoodporne i mogą zostać podłączone do wszystkich obecnie dostępnych sieci IoT i GSM. 

Sprawdzaj odpady w pojemnikach Otrzymuj aktualne dane o zapełnieniu pojemników
Dowiedz się więcej
Smart sensors
Smart Waste Management System
Smart Waste Management System

Smart Waste Management System

Wydajna platforma oparta na “chmurze” umożliwia klientowi konfigurowanie, monitorowanie i codzienne zarządzanie odpadami. ​Oprócz monitorowania odpadów w czasie rzeczywistym jest dostępna opcja optymalnego planowania trasy zbiórki.

Zdalne zarządzanie Aplikacja mobilna dla operatorów, kierowców i mieszkańców do zdalnego zarządzania odpadami.
Dowiedz się więcej
Smart Analytics

Smart Analytics

Nasze narzędzie do analizy i raportowania pozwala użytkownikom na pozyskiwanie “Big data” i podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych danych. Narzędzie przygotowuje statystyki, raporty i pomiary związane z monitorowaniem pojemników i ich zawartością, analizami opróżnień i tras zbiórek odpadów.

Podejmuj decyzje na podstawie aktualnych danych Uzyskaj cenne informacje i dobre zrozumienie zarządzaniem odpadami.
Dowiedz się więcej
Smart Analytics
Smart Route Planning
Smart Route Planning

Smart Route Planning

Funkcja inteligentnego planowania automatyzuje zarządzanie trasami zbierania odpadów na podstawie dokładnych danych dotyczących składowisk i wysypisk odpadów. Optymalizuje wykorzystanie śmieciarek i etatów pracowników, pomaga znaleźć najbardziej efektywny proces, uwzględniając czas i koszty.

Efektywne zarządzanie pojazdami i etatami pracowników Zarządzanie zbiórką odpadów operuje na aktualnych danych w rzeczywistym czasie.
Dowiedz się więcej
Citizen App

Citizen App

Mieszkańcy mają dostęp do danych z czujników Sensoneo za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej Sensoneo – Citizen App. Aplikacja informuje o poziomach odpadów we wszystkich monitorowanych pojemnikach i umożliwia użytkownikom znalezienie najbliższego dostępnego pustego pojemnika dla określonego rodzaju odpadu, w tym droge dojścia do pojemnika. Aplikacja jest dostępna na całym świecie dla Androida i iOS w języku angielskim, arabskim i w innych językach.

Zaangażuj mieszkańców w inteligentne zarządzanie odpadem Dzięki na aktualnym danym mogą mieszkańcy tworzyć czystsze, bardziej zielone miasto bez śmieci.
Dowiedz się więcej
Citizen App

Zaufanie na całym świecie

Zaufanie liderów