Získajte kontrolu nad logistikou odpadu vo vašej fabrike

Napíšte nám
Automatizácia

celého procesu

Splňte vaše KPIs

pre udržateľnosť

Včasný

zvoz odpadu

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Smart manažment odpadu pre fabriky

Odpad je súčasťou výrobného procesu vo fabrikách a produkujeme ho v rôzných fázach výroby. Celá výroba vrátane logistiky materiálu je v modernej fabrike neustále optimalizovaná avšak na odpad sa často zabúda. Naša pozornosť sa sústreďuje na hladký priebeh výrobného procesu, maximalizáciu výrobnej kapacity a minimalizáciu prestupov. V Sensoneo sme odborníci na odpad a technológie. Pomáhame našim zákazníkom manažovať odpad lepšie, modernejšie a čo najefektívnejšie (náklady, čas, personálne obsadenie).

Sensoneo riešenie sme vyvinuli pre mestá a obce, ktorým pomáhame manažovať odpad lepšie už od roku 2017. V 2020 sme našu pozornosť otočili na súkromný sektor a zúžitkovali naše skúsenosti v oblasti odpadu a technológii. Výsledkom je Sensoneo riešenie pre smart manažment odpadu pre fabriky.  

Riešenie pre fabriky sa skladá zo Smart Tlačidla a/alebo Smart Senzora umiestnených na odpadovej nádobe, našej platfomy a mobilnej aplikácie pre vodičov, ktorí odpad v rámci fabriky zvážajú.

01

Manuálna žiadosť o výsyp

02

Automatická žiadosť o výsyp

03

Navigácia na pôdoryse haly

04

Potvrdenie výsypu

05

Spätná väzba od vodičov

06

Cenné dáta pre zefektívnenie procesov

Výzvy pre manažment odpadu vo fabrike

01  Preplnené odpadové nádoby narušajú hladký priebeh výrobného procesu

02  Vyprázdňovanie poloprázdnych nádob zbytočne vyrušuje pracovníkov výroby a spôsobuje prestoje

03  Manuálne planovanie zvozu si vyžaduje dedikované ľudské zdroje

04  Nedostatok spoľahlivých dát o tomto procese ho predražuje

05  Dáta o produkcii odpadu sú cenne aj pre zlepšovanie vášho výrobného procesu

Upozornenie na plné nádoby
Upozornenie na plné nádoby

Upozornenie na plné nádoby

Náš systém plánuje zvozové trasy automaticky na základe informácie, že odpadová nádoba je plná. Informáciu o naplnení nádoby môže poverený pracovník dať stačením Smart Tlačidla. Stlačenie tlačidla odošle upozornenie, že daná nádoba je plná do nášho systému. Ide o manuálnu žiadosť o výsyp.


Smart Senzory monitorujú naplnenie odpadovej nádoby každu hodinu – 24x denne. Meranie odosielajú ihneď do nášho systému. Ak senzor namerá, že nádoba je plná, systém ju automaticky zaradí do plánu zvozu. Ide o automatickú žiadosť o výsyp.


Smart Tlačidlo je lacnejšie, ale menej spoľahlivé riešenie kvôli ľudskému faktoru. Senzory sú drahšie, ale umožňujú plne automatizovaný proces.  

Platforma pre Operátora

Platforma pre Operátora

Smart Tlačidlá aj Smart Senzory posielajú ihneď informácie do nášho systému. Systém automatický plánuje zvozové trasy podľa vašich požiadaviek (vozidla, odpad…). Zodpovedný pracovník (Operátor) vidí všetky dáta, plánované zvozy a mapu s nádobami v našej platforme. Z pohodlia svojho pracoviska má prehľad o celej operácii.


Smart Senzory a celý systém vrátane prepočitavania zvozových trás sú výsledkom nášho interného vývoja.

Platforma pre Operátora
Automatizované plánovanie zvozu
Automatizované plánovanie zvozu

Automatizované plánovanie zvozu

Nástroj na plánovanie zvozu sme vyvinuli prvotne pre mestá. Je natoľko silný, že dokáže naplánovať zvoz pre 10 000 nádob so 100 autami. Pri takomto plánovaní musíme brať do úvahy množstvo premenných.


Silu tohto nástroja zúžitkujeme aj pre vás. Akékoľvek pravidlá alebo obmedzenia pre zvoz odpadu máte, náš nástroj ich zohľadní pri automatickom plánovaní zvozu. 

Mobilná aplikácia pre vodičov

Mobilná aplikácia pre vodičov

Vodič alebo iný pracovník zodpovedný za výsyp odpadových nádob má prístup ku všetkým relevatným informáciam cez tablet. Systém mu do aplikácie pošle automaticky vygenerovaný plán zvozu. Aplikácia mu ukáže plné nádoby na pôdoryse výrobnej haly a naviguje ho krok po kroku po naplánovanej trase.
Aplikácia umožňuje pracovníkovi odoslať spätnú väzbu – či bola nádoba naozaj plná, prípadne odfotiť prekážku, ktorá mu bránila vo výsype nádoby.

Z pohodlia svojho pracoviska má Operátor prehľad o celej operácii. Zároveň systém neustále zbiera cenné dáta o celom procese.

Mobilná aplikácia pre vodičov
Reporty a analýzy
Reporty a analýzy

Reporty a analýzy

Súčasťou riešenia sú aj štandardné reporty o jednotlivých nádobách a jednotlivých trasách, ktoré napovedajú o kvalite služby a efektívnosti procesu.


Z existujúcich dát však vieme pripraviť aj reporty presne podľa vašich potrieb. Využíjeme náš nástroj Smart Analytics, kam budú tiecť dáta priamo z nášho systému. Nástroj využíva službu Qlik.

Expresne rýchle nasadenie

Riešenie je jednoduché na implementáciu –  inštaláciu hardwaru, tréning vašich kolegov a spustenie softwaru zvládneme za veľmi rýchly čas. Prvý krok implementácie je zmapovanie vašej odpadovej infraštruktúty. Potrebujeme pôdorys vašej výrobnej haly a detailný zoznam odpadových nádob. Následne nainštalujeme hardware – Smart Tlačidlá alebo Smart Senzory na nádoby a otestujeme posielanie dát do nášho systému.

V momente keď naučíme náš systém všetky vaše pravidlá a obmedzenia súvisiace so zvozom odpadu, ste pripravený riadiť logistiku dopadu vo vašej fabrike automaticky. 

 

Zákaznícka referencia

Zákazník | Globálny automotive hráč pôvodom z USA
Veľkosť projektu | 2 výrobné fabriky v Nemecku

Spolupráca so Sensoneo bola veľmi profesionálna a projekt nám doručili presne podľa dohody – včas, v adekvátnej kvalite a v rámci odsuhlaseného rozpočtu. Riešenie Smart manažment odpadu nám prinieslo poriadok a prehľad do interného manažmentu odpadu. Okrem cennej optimalizácie zvozových trás máme k dispozícii spoľahlivé a cenné dáta nevyhnutné na strategické rozhodnutia v tejto oblasti.” zhodnotil spoluprácu Logistic Analyst, interný majiteľ projektu u zákazníka.