Dubnica využíva inteligentné zámky na kontajnery

Dubnica nad Váhom vybavuje svoje polopodzemné kontajnery inteligentnými zámkami. Vďaka nim zabezpečia, aby mali do kontajnerov v rámci bytovej zástavby prístup len oprávnení občania. Zámky pre svoje fungovanie nepotrebujú elektrinu – fungujú na baterky, ktoré garantujú výdrž až stotisíc otvorení a správu prístupov umožňujú riadiť na diaľku.  


Tak ako ďalšie slovenské mestá, aj Dubnica nad Váhom sa v rámci svojej odpadovej politiky snaží dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru triedenia a zníženie množstva vyprodukovaného odpadu. S ohľadom na tento cieľ sa mesto snaží budovať adresnú odpadovú infraštruktúru, ktorá občanom poskytne pohodlné a motivujúce prostredie na zodpovedné triedenie. V súlade s týmto cieľom Dubnica postupne inštaluje v častiach mesta s priestorovými problémami polopodzemné kontajnery, ktoré sú primárne určené na vyhadzovanie komunálneho odpadu na sídliskách.


Sídlisková anonymita

To, že sú smetné nádoby jednoducho prístupné, neznamená, že sú určené komukoľvek. Uzamykanie kontajnerov do oceľových klietok alebo konštrukcií nie je vždy riešením – najmä ak je pre zákazníka dôležitá vizuálna stránka. Zámer mesta využívať inteligentné zámky na polopodzemných kontajneroch vysvetľuje Janka Beniaková, vedúca Referátu životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.


“Nielen naše mesto má skúsenosti s tým, že na jeho území často dochádza k tzv. odpadovej turistike. Obyvatelia iných častí mesta, spravidla rodinných domov, alebo aj z okolitých obcí kontajnery využívajú na vysypanie svojich vlastných smetí. Z tohto dôvodu sme chceli zabezpečiť adresný zber komunálneho odpadu pre konkrétne bytové domy. Vieme, že v mnohých mestách sa tieto stojiská oplocujú, to však vizuálne narúša priestor a oberá ho o cenné metre. Rozhodli sme preto radšej siahnuť po nových technológiách v danej oblasti,”

Janka Beniaková, vedúca Referátu životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

Nasadenie inteligentných zámkov pre poriadok a adresnosť

Mesto začalo s postupným nasadzovaním inteligentných zámkov koncom zimy 2021. Pre občanov to prakticky znamená, že im pribudne malý čipový kľúč, ktorý použijú pri otváraní viek na kontajneroch. Po stlačení tlačidla čip priložia na označené miesto a odpad následne vysypú do kontajnera.

“Po kompletnom vybudovaní príslušnej odpadovej infraštruktúry na sídliskách mesto plánuje znovu zaviesť adresný množstvový zber v komplexnej bytovej zástavbe, ktorý sme boli nútení zrušiť po početných sťažnostiach obyvateľov práve na to, že kontajnery využívajú ľudia, ktorí v daných bytových domoch nebývajú. Ako podklad plánujeme využívať evidenčné dáta z kontajnerov a optimalizáciu vývozov z monitorovania senzormi,”

dodala pani Beniaková

O riešení

Riešenie od Sensoneo samosprávam prináša jednoduchý a praktický spôsob, ako zabezpečiť prístup k polo-podzemným, podzemným a veľkokapacitným kontajnerom len pre oprávnených občanov. Zariadenie nevyžaduje manuálnu registráciu pri kontajneroch, a pre svoju prevádzku nepotrebuje elektrické pripojenie – funguje na baterky, ktorých výdrž garantuje 100.000 otvorení.  Prenos dát uskutočňuje prostredníctvom sietí NBIoT alebo Cat-M. Nových užívateľov dokáže priradiť na diaľku a okamžite im aktivovať prístup ku konkrétnym nádobám alebo stojiskám.

Riešenie nijako nenarúša vizuál stojísk. Do smetných nádob sa namontuje subtílny avšak výkonný elektronický zámok, ktorý zabezpečuje otváranie veka na kontajneri priložením digitálneho kľúča – čipu alebo karty. Prístupy pre čipy sa prideľujú vzdialene prostredníctvom online platformy, kde ich poverený pracovník aktualizuje pre jednotlivé domácnosti v reálnom čase. Domácnosť môže v rámci jedného čipu získať prístup do viacerých nádob alebo stojísk.

Riešenie je primárne určené pre polopodzemné kontajnery; možno ho však ľahko prispôsobiť aj iným typom kontajnerov a nádob vďaka variabilnému montážnemu pripevneniu.


„S požiadavkou na spoľahlivé riešenie pre riadenie prístupu ku kontajnerom sme sa stretávali veľmi často. Hoci sme ponuku trhu považovali za dostatočnú, následný prieskum nás presvedčil, že užívateľsky jednoduché riešenie s dlhou výdržou v teréne, ktoré by odpovedalo na otázku postupného odstavovania GPRS sietí, sa na trhu určite uplatní,”

Martin Basila, riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sensoneo

Benefity pre samosprávy aj odpadové spoločnosti

Okrem toho, že samosprávy môžu zabezpečiť, aby boli nádoby prístupné len oprávnenými osobami, riešenie tiež sprístupňuje nasadenie množstvového zberu pre bytové domy. Online platforma slúži okrem manažovania prístupov aj ako prehľad realizovaných otvorení. Vďaka tomu má mesto presné informácie o tom, koľkokrát za vybrané obdobie daná domácnosť kontajner otvorila. Získava tak spoľahlivý podklad pre potenciálne nasadenie množstvového zberu, ktorého konkrétna podoba závisí od preferencií a možností danej samosprávy.

Digitálne uzamykanie kontajnerov predstavuje veľkú príležitosť aj pre zberové spoločnosti, špeciálne v prípade zberu hodnotných recyklátov a komodít. Prístup k vybraným kontajnerom je možné limitovať len na vybraných vodičov a pracovníkov. Keďže platforma ponúka okamžitý online prehľad o tom, kto a kedy jednotlivé kontajnery odomkol, zberové spoločnosti sa môžu vyhnúť nepríjemným prekvapeniam či strate hodnotných materiálov, zabrániť potenciálnym podvodom a zneužitiam.

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články