Jednoduchý systém spätného odberu

Napíšte nám
Digitalizácia

riadi optimalizáciu, efektivitu a automatizáciu

RZV, OZV, Systém zálohovania

alebo akýkoľvek systém spätného odberu

Zber údajov

pre fakturáciu, overenie služieb a reporting

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Komplexné softvérové riešenie pre RZV, OZV a Systém zálohovania

Objavte komplexné softvérové riešenie navrhnuté pre špecifické potreby programov rozšírenej zodpovednosti výrobcu,  či už majú formu opakovaného používania, spätného odkúpenia alebo recyklácie; Organizácie zodpovednosti výrobcov, prevádzkovatelia Systému vrátenia zálohy, operátori  Programu spätného odberu, producenti Priemyselného odpadu;  alebo akékoľvek iné subjekty spravujúce systémy spätného odberu. 

take-back system reverse logistics

Digitalizácia systémov spätného odberu

Hľadáte spoľahlivejšie údaje o tokoch odpadu? Je nahlasovanie časovo náročná úloha? Snažíte sa zlepšiť efektivitu a ušetriť prevádzkové náklady?
Zaveďte digitalizované pracovné postupy podporujúce automatizáciu a optimalizáciu v rámci procesu. Uľahčite plánovanie prepravy, zber údajov, vysledovateľnosť odpadu pomocou moderných užívateľsky prívetivých nástrojov. Zjednodušte fakturáciu, overovanie služieb a vykazovanie so spoľahlivým zberom údajov.

Systém spätného odberu

 

Hlavné výhody

01

Priehľadné toky odpadu

02

Bohatý zber dát

03

Úspory prevádzkových nákladov

04

Automatizácia úloh

05

Jednoduchá správa úloh

06

Trh pre vyzdvihnutie

Objavte riešenie

Riešenie poskytuje inteligentné nástroje pre všetky zainteresované strany v systéme spätného odberu: prevádzkovateľa, zberné miesta, logistických partnerov a spracovateľské miesta. Zberné trhovisko jednoducho rieši dopyt a ponuku po preprave odpadu. Mobilné aplikácie jednoducho zbierajú údaje v každom kroku procesu vytvárania transparentných tokov odpadu od zdroja až po spracovanie. Plánovanie trasy plánuje najkratšie trasy zberu a naviguje vodičov od vyzdvihnutia k vyzdvihnutiu. Riešenie minimalizuje administratívne úlohy, podporuje transparentnosť a sledovateľnosť.

Operátor systému spätného odberu
Operátor systému spätného odberu

Operátor systému spätného odberu

Nasadením moderných a používateľsky príjemných nástrojov, Sensoneo riešenie splnomocňuje všetkých hráčov v systéme spätného odberu. Výsledkom tohto a automatizácie úloh je výrazne menšie množstvo práce pre vašich zamestnancov a pre všetky zúčastnené strany. Transparentný a udržateľný pracovný postup, ktorý Sensoneo predstavuje, je založený na nepretržitom zadávaní údajov všetkými stranami a vo všetkých fázach systému. Spoľahlivé údaje sú potom užitočné pri fakturácii, overovaní služieb a vytváraní prehľadov.
Modularita riešenia a vlastný vývoj softvéru zaisťujú pohodlnú integráciu do vášho súčasného procesu, bezproblémový tok informácií medzi existujúcim IS a vaším novým systémom spätného odberu.

VÝHODY Úspory prevádzkových nákladov | Transparentná fakturácia | Menej administratívnej záťaže | Moderné a užívateľsky prívetivé nástroje
Prečítajte si viac
Zberné miesta

Zberné miesta

Manažér alebo operátor zadá požiadavku (alebo požiadavky) na vyzdvihnutie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Požiadavka sa objaví na Marketplace, kde logistickí partneri čakajú na „chytenie“ svojich objednávok. Po pridelení vodiča zberné miesto dostane oznámenie vrátane podrobností (kto a kedy). Vidia tiež zoznam všetkých minulých, priradených, otvorených žiadostí alebo konceptov žiadostí.
Operátor spätného odberu nemusí do procesu zasahovať.

VÝHODY Rýchly a jednoduchý pracovný postup zadania požiadavky na vyzdvihnutie | Jednoduchá a užívateľsky prívetivá mobilná aplikácia pre všetky úlohy | Priehľadné toky odpadu | Mobilná aplikácia a webový portál
Zberné miesta
Zberné kontajnery
Zberné kontajnery

Zberné kontajnery

Zberné kontajnery sú vybavené inteligentnými senzormi, ktoré merajú plnosť 24x denne. Systém automaticky zadá požiadavku na vyzdvihnutie, keď je kontajner takmer plný. Žiadosti o vyzdvihnutie sa zobrazujú na marketplace, kde logistickí partneri čakajú na „chytenie“ objednávky. Požiadavky na vyzdvihnutie je možné zadať aj podľa pevného harmonogramu.
Okrem naplnenosti, senzor poskytuje servisné overenie a má zabudovaný požiarny a náklonový alarm.

VÝHODY Plne automatizovaný pracovný postup | Prehľadné toky odpadu | Nižšie náklady na zber | Interaktívna mapa kontajnerov pre verejnosť
Logistickí partneri

Logistickí partneri

Riešenie od Sensoneo vám pomôže lepšie plánovať a optimalizovať vaše zberné kapacity a zvýšiť ziskovosť.

Všetky žiadosti o vyzdvihnutie sa zobrazia na Marketplace. Prevádzkovateľ zaregistruje všetky relevantné objednávky vo Webovom portáli, rozdelí ich na Cesty odberu a následne pridelí trasy Vodičom. Vodiči pristupujú k úlohe prostredníctvom aplikácie Driver App, prihlasujú sa a sledujú navigáciu krok za krokom. Sensoneo riešenie výrazne znižuje náklady na zber – algoritmy zaplnia vozidlo a naplánujú najkratšiu trasu.
Operátor spätného odberu nemusí do procesu zasahovať.

VÝHODY Rýchly a jednoduchý pracovný postup pri prihlasovaní sa na odbery a prihlasovaní vykládok | Vyšší zisk na jazdu | Navigácia vodiča krok za krokom | Transparentná fakturácia
Logistickí partneri
Zariadenie na spracovanie
Zariadenie na spracovanie

Zariadenie na spracovanie

Manažér alebo skladník rýchlo prijíma a zaznamenáva výdaje v mobilnej aplikácii a zadáva údaje pre ďalšie hlásenie. Manažér má prehľad o všetkých odovzdaných a pridelených odpadoch. Pri nespracovanom odpade žiadajú o prepravu – požiadavky na vyzdvihnutie na Marketplace pre logistických partnerov, ako aj na zberných miestach.
Operátor spätného odberu nemusí do procesu zasahovať.

VÝHODY Spoľahlivé údaje o vypúšťaní | Rýchly a jednoduchý pracovný postup zadania požiadavky na vyzdvihnutie | Transparentná fakturácia | Mobilná aplikácia a webový portál

Príbeh o úspechu zákazníka

Sensoneo riešenie spätného odberu bolo vyvinuté v spolupráci s Asekolom, celoštátnym prevádzkovateľom spätného odberu elektroodpadu v Českej republike. Asekol spravuje komplexný ekosystém. Na ploche 78 tisíc km2 je rozmiestnených 22 tisíc zberných miest a 4 tisíc zberných pouličných košov. 95 regionálnych logistických subdodávateľov zbiera a prepravuje odpad do 42 spracovateľských a recyklačných zariadení. Všetko pomocou riešenia Sensoneo.

Prečítajte si viac o referencii ASEKOL