Optimalizácia nákladov na zvoz odpadu

Napíšte nám
Koniec plytvania

náklady pod kontrolou

Automatické plánovanie

zvozových trás

Navigácia

pre nadrozmerné vozidlá

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Smart Plánovanie Trás

Smart Plánovanie Trás umožňuje automatické plánovanie zvozových trás na základe presných preddefinovaných dát o zvozových vozidlách, depách a skládkach, a na základe dát o naplnenosti kontajnerov v reálnom čase. Systém je zameraný na to, aby každá jedna zvozová trasa bola naplánovaná s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie zdrojov a zariadení pri čo najnižších možných nákladoch.

Nástroj operátorom umožňuje plánovať optimálne zvozové trasy jediným kliknutím, využívať vozidlá a ľudí efektívne z pohľadu času a nákladov. Operátor vie kontrolovať reálnu trasu vs. naplánovanú. Vodiči cez mobilnú aplikáciu pri zvoze využívajú profesionálnu navigáciu, ktorá bola vyvinutá pre špeciálne potreby vozidiel zvážajúcich odpad. Operátor vidí, kde sa vozidlo nachádza a môže aktualizovať zvozovú trasu v reálnom čase – pridať/odobrať zastávky.

01

Efektívne využívanie zdrojov

02

Automatické plánovanie zvozových trás

03

Zvážajte odpad, nie kontajnery

04

Centrálne riadenie vozového parku, depa a skládok

05

Navigácia pre nadrozmerné vozidlá

06

Vyvinuté v spolupríci so Sygic navigáciou

Zvážajte odpad efektívne

01

Riadenie vozového parku

Smart Plánovanie Trás je založené na module pre správu vozového parku, ktorý umožňuje manažovať zvozové vozidlá, depá a skládky. Vďaka presným údajom dokážeme plánovať trasy šité na mieru. Systém vyžaduje nastaviť detailné informácie o zvozových vozidlách, o depách, o skládkach – Údaje o nákladoch, spotrebe, dostupnosti a komoditách (vrátane kapacity).

Riadenie vozového parku
Časová náročnosť zvozu
02

Časová náročnosť zvozu

Každý kontajner je z pohľadu zvozu odpadu špecifický. Pri plánovaní trás preto berieme do úvahy “trvanie vyprázdnenia” kontajnera. Napríklad polo-podzemné kontajnery, resp. kontajnery vyprázdňované pomocou hydraulickej ruky, sa vyprázdňujú v priemere 10 minút.

03

Nastavenia skládok a depa

Každý druh odpadu je zvážaný na inú skládku. Na to, aby sme dokázali plánovať efektívne, systém pre Smart plánovanie trás potrebuje vedieť presnú lokáciu skládky, typ komodity, pre ktorú je určený a otváracie hodiny, počas ktorých skládka funguje. Následne dokáže optimálne naplánovať trasu, načasovať zvoz a priradiť správne vozidlo (kapacita, odpad).

Nastavenia skládok a depa
Správny deň na zvoz
04

Správny deň na zvoz

Ktorý deň v týždni je pre zvoz odpadu ideálny? Pre komodity s pravidelným a postupným napĺňaním kontajneru, vieme na základe historických dát, identifikovať správny deň v týždni pre ich zvoz a naplánovať opakovaný pravidelný zber. Pre komodity, ktoré sa plnia nárazovo a nepredvídateľne, sa riadime dátami o naplnenosti kontajnerov zo senzorov.

05

Plánovaná vs. reálna trasa zvozu

Operátor si vie spätne pozrieť všetky naplánované trasy a porovnať si reálnu trasu zvozu s tou naplánovanou. Spätne si viete v historických dátach skontrolovať kedy bol kontajner vyvezený.

Plánovaná vs. reálna trasa zvozu

Navigácia pre nadrozmerné vozidlá

Aplikácia Smart Plánovanie Trás bola vyvinutá v spolupráci so Sygic navigáciou. Navigácia je špeciálne vyvinutá pre nadrozmerné vozdilá, tak aby ste sa vyhli nebezpečným úsekom, nezasekli sa v úzkej uličke či pod mostom, neprešli po moste s obmedzenou nosnosťou. Navigáciu Sygic využívajú mnohé nákladné prepravné spoločnosti po celom svete. Vaše zvozové vozidlá sú v bezpečí. 

Neplytvajte časom a peniazmi

Náš sofistikovaný softvér veľmi rozumne využíva všetky detailné informácie súvisiace so zvozovými vozidlami, depami a skládkami. Zabezpečuje, aby každá zvozová trasa bola naplánovaná s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie zdrojov pri čo najnižších nákladoch. Jednoduchým spôsobom budete mať rýchlo prehľad o tom, koľko kilometrov vozidlá pri zvážaní prešli, ako dlho im to trvalo a koľko nákladov to predstavovalo (palivo, zamestnanci).

Získajte kontrolu nad zvozom odpadu vo vašom meste

Napíšte nám