Riešenia na mieru

Špecifické prostredia si vyžadujú špecifické riešenia

Napíšte nám
Rýchle prispôsobenie

vďaka vlastnému výskumu a vývoju

Veľa skúsenosti

s prispôsobením HW a SW

Reflexia

špecifických požiadaviek

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Riešenia na mieru – špecifické prostredia vyžadujú špecifické riešenia

Uvedomujeme si rôznorodosť odvetvia odpadového hospodárstva a skutočnosť, že každé prostredie má svoje špecifické podmienky. Na splnenie špecifických požiadaviek konkrétnych podnikov, firiem a miest poskytuje Sensoneo aj riešenia na mieru. Sensoneo hardvér aj softvér sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja, čo znamená, že sme schopní veľmi rýchlo reagovať na potreby zákazníkov a rozšíriť súčasné portfólio o špecifické funkcie.

Počas posledných rokov sme vyvinuli a implementovali inteligentné odpadové riešenia nielen pre mestá, zberne odpadu a továrne, ale aj v mnohých rôznych oblastiach a prostrediach, ako sú nemocnice, diaľnice, banky, maloobchody a iné.

 

Inšpirujte sa vybranými prípadmi použitia

Zabezpečenie dokladov o odpadoch

Zabezpečenie dokladov o odpadoch

Pobočka Európskej komerčnej banky mala záujem o riešenie optimalizácie kapacít odpadkových košov pre skartované citlivé dokumenty:

“Citlivé dokumenty na skartáciu zhromažďuje a preberá tretia strana. Vďaka bezpečnému dizajnu zberných boxov nie je vidieť, ako je kontajner plný. Kedy teda priniesť nový box?”

Očakávania:

  • Minimalizujte rušenie v kancelárii
  • Eliminujte preplnené schránky a zaistite bezpečnosť citlivých dokumentov
  • Bezproblémová výmena boxov po naplnení

Riešenie Skartovacie boxy sú monitorované inteligentnými senzormi. Prevádzkovateľ (dodávateľ) má vzdialený prístup k údajom o naplnenosti a môže organizovať logistiku boxov. Na základe 3-mesačných údajov sa počet boxov znížil o 50 % a frekvencia vyzdvihnutia na požiadanie je o 20 % nižšia ako predtým.
Zabezpečenie dokladov o odpadoch
Monitorovanie síl
Monitorovanie síl

Monitorovanie síl

Poľnohospodárske podniky potrebujú monitorovať silá – musia vedieť, koľko materiálu (alebo komodít) zostáva, aby si mohli správne organizovať svoje podnikanie – či už ide o kŕmenie zvierat alebo distribúciu sypkých produktov, ako je obilie alebo posypová soľ.

Očakávania:

  • Prístup ku kontrole aktuálnej úrovne naplnenia v sile v reálnom čase
  • Schopnosť zabezpečiť hladké opätovné naplnenie v prípade potreby

Riešenie Zákazník nasadil Sensoneo Double senzory, ktoré monitorujú silá každých šesť hodín. Takto majú k dispozícii malé a výkonné riešenie, ktoré spotrebuje minimum energie na to, aby im poskytlo kritické dáta, ktoré potrebujú.