Manažment odpadov pre mestá a obce

Kontaktujte nás
Správa odpadu

na základe reálnych dát

Optimalizácia

zvozových trás

Vyššia kvalita

života v mestách

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Smart riešenie pre správu odpadu v mestách a obciach

Riešenie Sensoneo pre efektívny manažment odpadu umožňuje mestám účinne bojovať proti neustále rastúcemu objemu odpadu. Tento trend je zapríčinený prevažne dvomi faktormi: zvyšujúcou sa urbanizáciou a priemyselným rastom. Moderný životný štýl vedie k zvyšovaniu priemerného objemu odpadu na človeka v oveľa väčšej miere ako tomu bolo napríklad pred desiatimi rokmi.

OSN predpokladá, že do roku 2050 bude v mestách žiť 66 percent svetovej populácie. Aby sme dokázali tento trend udržať, mestá potrebujú sofistikovaný a účinný nástroj, ktorý im umožní mať odpad pod kontrolou – monitorovať jeho tvorbu, optimalizovať kapacitu odpadových nádob, zefektívniť zvozové procesy a trasy.

Najväčší benefit, ktorý nám Sensoneo prinieslo, je výrazná úspora nákladov. Vďaka Sensoneo sme ušetrili 30 percent nákladov na zvoz odpadu.

Ladislav Peniaško Riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)

Pomáhame mestám získať kontrolu nad odpadom

01

Vyznajte sa v odpade, ktorý riadite

02

Zlepšite kvalitu života v meste

03

Buďte ohľaduplnejší k životnému prostrediu

04

Znížte náklady súvisiace so zvozom odpadu

05

Optimalizujte kapacitu kontajnerov

06

Optimalizujte zvoz odpadu

01

Smart kombinácia senzorov a aplikácií

Sensoneo riešenie kombinuje Smart senzory umiestnené v kontajneroch so sofistikovaným softvérom, ktorý umožňuje dáta zo senzorov interpretovať. Softvér umožňuje plánovať zvozové trasy, optimalizovať kapacitu a umiestnenie kontajnerov, skontrolovať či a kedy bol konkrétny kontajner vysypaný a ďalšie funkcie.

Senzory posielajú dáta cez Internet vecí (NBIoT, LoRaWAn, Sigfox), bezdrôtovú Cat-M, aj GSM sieť. Sensoneo riešenia je možné prepojiť so súčasným informačným systémom zákazníka.

Vďaka monitorovaniu odpadu v reálnom čase, reportom a štatistikám sa viete vyhnúť plytvaniu peniazmi aj časom.

02

Zlepšite kvalitu života v meste

Prostredníctvom Sensoneo riešenia môžete zvýšiť kvalitu života občanov. Nasadenie nášho riešenia umožňuje optimalizovať kapacitu smetných košov a podporiť občanov v separovaní odpadu. Ak sú kontajnery včas vyvážané a ponúkajú dostatočnú voľnú kapacitu, občania sú motivovanejší použiť pri vyhadzovaní odpadu správny kontajner.

Zvážanie odpadu na základe reálnej potreby zabraňuje zbytočnému zaťažovaniu ovzdušia, blokovaniu dopravy a preplneným kontajnerom, ktoré predstavujú aj hygienické riziko.

Ulice sú tak čistejšie, zelenšie a bez odpadkov.

Objednajte si Štartovací balíček dnes

Objednajte si Štartovací balíček dnes a otestujte Smart senzory na vlastnej koži. Vďaka Sensoneo štartovaciemu balíčku si môžete nainštalovať a vyskúšať vzorky Sensoneo senzorov úplne nezáväzne .

Objednajte si
03

Aktivizujte občanov prostredníctvom aplikácie

Zaangažujte do odpadovej revolúcie aj svojich občanov – prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie . Mobilná aplikácia ich informuje o najbližších voľných kontajneroch, ukazuje im aktuálnu zaplnenosť monitorovaných kontajnerov vrátane typu odpadu, pre ktorý sú určené a naviguje k vybranému kontajneru. Prostredníctvom nahlasovania problémov cez aplikáciu môžu rýchlo a jednoducho prispieť k čistejšiemu a krajšiemu mestu.

04

Prispejte k zdravšiemu životnému prostrediu

Efektívne spravovaný odpad so Sensoneo riešením prispieva k zlepšeniu životného prostredia v meste. Monitorovanie odpadu, Smart analytika a plánovanie trás zaisťujú efektívnejší zvoz odpadu, ktorý vedie k menšiemu počtu vozidiel a s tým súvisiacemu zníženiu hluku, blokovaniu dopravy, výfukových exhalátov a predovšetkým – mestu bez odpadkov. Okrem týchto výhod je ekologické aj samotné riešenie – senzory sú vybavené nahraditeľnými baterkami a vyrobené z recyklovateľných polyamidových vlákien, čím riešenie spĺňa nároky eko-dizajnu.

05

Uistite sa, že nasadzujete profesionálne podnikové riešenie

Sensoneo revolučne mení spôsob správy odpadu. Jeho riešenie pre manažment odpadov mestám poskytuje robustné, škálovateľné, bezpečné a jednoducho nasaditeľné riešenie. Vďaka tomu dokáže riešenie uspôsobiť špecifickým zákazníckym potrebám a pripojiť v rámci mesta akýkoľvek počet senzorov. Dáta a celá sieťová komunikácia je dvojúrovňovo enkryptovaná, čo zabraňuje zneužitiu Sensoneo senzorov na DDOS útoky. Hardvér je rovnako kvalitný, pozostáva z najkvalitnejších elektronických čipov a jeho obal je vytvorený z recyklovateľných polyamidových optických vlákien.

 

06

Zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu najmenej o 30%

Sensoneo softvér umožňuje riadiť zvoz odpadu nákladovo efektívne. Vďaka monitorovaniu kontajnerov, Analytike a Plánovaniu trás môžu mestá na základe reálnych dát vďaka optimalizácii zvozových trás, frekvencii zvozov a kapacity vozidiel dosiahnuť úsporu nákladov na zvoz odpadu najmenej vo výške 30%.

Ak nemáte dáta, nedokážete riadiť. Vďaka dátam od Sensoneo môžeme lepšie riadiť náš odpad.

Ladislav Peniaško Riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)