Systém na efektívnu správu odpadu

Napíšte nám
http://managment-system
Aktuálne dáta

o naplnení kontajnerov

Prepojiteľnosť

s vašim interným systémom

Digitálna databáza

kontajnerov a stojísk

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Sensoneo Smart Waste Management System

Cloudový nástroj, ktorý zákazníkom umožňuje konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov. Vidíte všetky monitorované kontajneri na mape vrátane detailov o kapacite, type odpadu, poslednom meraní, GPS pozície, poslednom zvoze a iné.

Systém umožňuje operátorovi riadiť denné operácie na manažment odpadu ako plánovanie zvozu, riešenie sťažností od občanov, monitorovanie aktuálnej zaplnenosti kontajnerov či hlásenia o požiary a prevrátení kontajneru.

Riadiaci systém je aktuálne dostupný v 10 jazykoch vrátane slovenčiny a jednoducho ho viete integrovať do vášho súčasného informačného systému.

01

Aktuálne dáta o naplnení kontajnerov

02

Predikcia kedy sa kontajner naplní

03

Databáza kontajnerov a stojísk

04

Mapa kontajnerov vrátane street view

05

Plánovanie efektívneho zvozu

06

Prehľad plánovaných a realizovaných zvozov

07

Evidencia sťažností od občanov

08

Notifikácia o požiari a prevrátení kontajneru

Čo všetko dokážete so Smart Waste Management System

01

Online databáza kontajnerov

Všetky monitorované kontajnery a stojiská vidíte na mape a viete si ich kedykoľvek pozrieť detailne aj cez Street view od Google maps.

V systéme vidíte detaily kontajneru – kapacita, typ odpadu, GPS poloha, dáta o naplnení, dátum a čas posledného merania a cenu za zvoz.

Online databáza kontajnerov
Aktuálne dáta o naplnení
02

Aktuálne dáta o naplnení

V systéme vidíte aktuálne dáta zo senzorov o naplnení kontajneru. Okrem percuntuálneho naplnenia kontajneru vidíte aj dátum a čas posledného merania a predikciu, na základe historických dát, kedy bude kontajner plný. Vidíte aj dátum posledného zvozu.

Vďaka aktuálnym dátam môžete aktívne plánovať zvoz odpadu práve tých kontajnerov, ktoré sú plné.

Predídete tak preplneným kontajnerom a zároveň neplytváte prostriedkami na zvoz poloprázdnych kontajnerov.

03

Efektívny zvoz odpadu

Systém umožňuje plánovanie zvozvých trás. Na základe aktuálnych dát o naplnení kontajnerov a predikcie ich 100% naplnenie viete veľmi šikovne reagovať a naplánovať zvoz odpadu.

Okrem kontajnerov si viete do systému nahrať aj zvozové vozidlá, depá, skládky a náklady spojené so zvozom. Práve tieto premenné Vám pri plánovaní pomôžu znížiť náklady na zvoz.
Pri plánovaní zvozových trás používame navigáciu Sygic, špeciálne vyvinutú pre nad-rozmerné vozidlá. Systém dokáže zvoz naplánovať aj automaticky na základe Vašich kritérií – všetko sklo naplnené na 78% a viac.

Efektívny zvoz odpadu

Mobilná verzia pre vodičov a operátorov

Vieme, že pracovníci zabezpečujúci zvoz odpadu trávia veľa času v v teréne a vítajú nástroje, ktoré im ich prácu môžu uľahčiť. Aj z tohto dôvodu sme vyvinuli Sensoneo mobilnú aplikáciu, ktorá je uspôsobená ich špecifickým potrebám a umožňuje využívať funkcionalitu Smart Waste Management System aj prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.

Hlásenie problémov od občanov

Sensoneo riešenie aktívne zapája do manažmentu odpadu aj občanov prostredníctvom mobilnej aplikácie Citizen App. Aplikácia umožňuje občanom vidieť a využívať dáta zo Sensoneo senzorov, ktoré monitorujú odpad v kontajneroch. Naša aplikácia občanov okrem iného informuje o najbližších voľných kontajneroch pre konkrétny typ odpadu a umožňuje im správať sa k svojmu mestu environmentálne zodpovednejšie.

Prostredníctvom jednoduchého nahlasovania problémov môžu občania jediným klikom upozorňovať operátorov na preplnené kontajnery, špinavé stojiská a prispieť tak k tomu, aby sa ich mesto stalo čistejším a zelenším.

Všetky hlásenia od občanov sa operátorovi zobrazia práve v Smart Waste Management Systéme. Vďaka GPS polohe hneď viete identifikovať, o ktorý kontajner sa jedná a problém vyriešiť.