Riešenie odpadu pre zvozové spoločnosti

Kontaktujte nás
Zber odpadu

na základe údajov

Optimalizované

operácie na ušetrenie nákladov a času

Automatické

overenie služby

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Smart riešenie odpadu pre zvozové spoločnosti

Očakávania od spoločností zaoberajúcich sa zberom odpadu v posledných rokoch výrazne vzrástli. Samotný odvoz odpadu už mestám a firmám nestačí. Hľadajú flexibilitu, dostupnosť zberu odpadu na požiadanie, automatické overovanie služieb a jednoducho nasaditeľné systémy množstvového zberu.

Či už je vaša motivácia ako zberateľa odpadu alebo spoločnosti nakladania s odpadmi poháňaná optimalizáciou a efektivitou vlastných prevádzok, zlepšovaním kvality služieb alebo jednoducho hľadáte konkurenčnú výhodu, ponúkame množstvo inteligentných nástrojov a riešení, ktoré vás môžu pomôcť.

Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte si z nasledujúcich motivácií:

Schopnosť zabezpečiť automatické overenie služby pri vyzdvihnutí odpadu

Optimalizácia trasy

Zabezpečte včasný zber odpadu, aby ste predišli zbytočnej jazde a preplneným košom

Odvoz odpadu na želanie

Digitalizácia infraštruktúry kontajnerov

Schopnosť zhromaždiť viac materiálu s rovnakou infraštruktúrou

Zabezpečte včasný zber odpadu, aby ste predišli zbytočnej jazde a preplneným kontajnerom

Zabezpečte včasný zber odpadu, aby ste predišli zbytočnej jazde a preplneným kontajnerom

Možnosti:

Analýza efektivity zberu odpadu – metóda analýzy odpadu, ktorá využíva vaše 90 dní staré údaje na odhalenie skutočnej efektívnosti súčasného nastavenia zberu odpadu z hľadiska nákladov, času, využitia a kvality služieb. Výsledkom je identifikácia slabých miest, návrh na zlepšenie a simulácia vplyvu.

RiešeniePlánovanie trás – umožňuje zákazníkom optimalizovať trasy zberu, frekvenciu, a využitie zdrojov, ako aj automatizovať plánovanie. Súčasťou riešenia je aplikácia pre vodičov a môže zahŕňať aj údaje zo senzorov.

Monitorovanie vybraných nádob – monitorujte nádoby s nepravidelnými cyklami plnenia (zvyčajne polo/podzemné nádoby, veľkokapacitné nádoby a nádoby na špecifické komodity, ako sú recyklovateľné materiály, elektroodpad alebo textil) pomocou inteligentných senzorov, aby ste mohli zahrnúť aktuálne údaje o stave naplnenia do plánovania zberu.

Prečítajte si viac
Zabezpečte včasný zber odpadu, aby ste predišli zbytočnej jazde a preplneným kontajnerom
Optimalizácia trás
Optimalizácia trás

Optimalizácia trás

Možnosti:

Nasadenie riešenia Sensoneo na monitorovanie odpadu ako služby umožňuje dočasné monitorovanie kontajnerov s cieľom identifikovať ich skutočný cyklus plnenia. Získané údaje sú dokonalým základom pre strategické zmeny týkajúce sa frekvencie zberu a trás. Ak opätovné nastavenie trás presahuje vašu kapacitu, môžete sa obrátiť na konzultáciu so Sensoneo, aby vám priradil analytika, ktorý by to pre vás pripravil.

Riešenie Plánovania trás umožňuje automatické plánovanie zvozových trás na základe presných preddefinovaných dát o zvozových vozidlách, depách a skládkach, a na základe dát o naplnenosti kontajnerov v reálnom čase. Môže byť implementovaný ako pre cyklický (štandardný) zber odpadu, tak aj pre dynamický. Riešenie Plánovanie trás je schopné spracovať údaje z viac ako 100 000 nádob a 100 vozidiel a poskytnúť optimálne trasy zberu v priebehu niekoľkých sekúnd.

Navigačná aplikácia pre vodičov poskytuje podrobnú hlasovú navigáciu po najkratšej, úplne bezpečnej a najdostupnejšej trase. Bola navrhnutá pre špecifické potreby zvozových áut a bez problémov si poradí aj s náročným prostredím úzkych uličiek v historických centrách miest.

Prečítajte si viac
Digitalizácia infraštruktúry smetných nádob

Digitalizácia infraštruktúry smetných nádob

Sensoneo Asset Management riešenie uľahčuje kompletnú digitalizáciu vašej odpadovej infraštruktúry. Kombinuje Smart štítok s RFID UHF technológiou, Smart Waste Management Software Systém – výkonnú cloudovú platformu na Microsoft Azure a aplikáciu Sensoneo pre odpadové hospodárstvo – Inventory Digitalization App na jednoduchú správu akýchkoľvek aktualizácií inventára odpadu v teréne.

Digitalizácia infraštruktúry smetných nádob
Odvoz odpadu na želanie
Odvoz odpadu na želanie

Odvoz odpadu na želanie

Odvoz odpadu na požiadanie sa stáva častou požiadavkou, najmä pri súkromných zákazníkoch. Na objednanie vyzdvihnutia odpadu majú zákazníci niekoľko možností: mobilnú aplikáciu Sensoneo, manuálne stlačiť tlačidlá Request buttons, alebo nechať senzory, aby prácu vykonali automaticky. Prichádzajúce požiadavky musia byť správne zapracované do harmonogramov zberu, zohľadňujúc aktuálne kapacity zdrojov a spĺňajúce dohodnuté SLA. Táto úloha je pokrytá riešením Sensoneo Plánovanie trás, ktoré možno ľahko prispôsobiť vašim špecifickým potrebám.

Schopnosť zhromaždiť viac materiálu s rovnakou infraštruktúrou

Schopnosť zhromaždiť viac materiálu s rovnakou infraštruktúrou

Pre spoločnosti zbierajúce cenné materiály je najdôležitejší objem. Keďže tieto komodity majú zvyčajne veľmi nepravidelný cyklus plnenia, rozmiestnenie senzorov môže úplne zabrániť jazde naslepo a zabezpečiť, že budete schopní potrebné objemy rýchlo nazbierať.

Prečítajte si viac
Schopnosť zhromaždiť viac materiálu s rovnakou infraštruktúrou