Riaďte svoj odpad inteligentnejšie

Majte svoje smetné nádoby pod kontrolou

Interaktívna mapa

so smetnými nádobami

Plánovanie nákladov

na zber a zvoz odpadu

Digitálna databáza

smetných nádob a stojísk

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Získajte inteligentné smetné nádoby bez senzorov

Správa odpadových nádob je inteligentné riešenie pre správu smetných nádob bez potreby zapojenia senzorov. Umožňuje digitalizovať komplexnú kontajnerovú infraštruktúru, efektívne riadiť umiestnenie a kapacitu smetných nádob a prijímať rozhodnutia na základe dát. Riešenie Správa odpadových nádob zahŕňa všetky funkcie Smart waste management systému okrem monitorovania odpadu pomocou smart senzorov (údaje o úrovni naplnenia v reálnom čase).

Vďaka nemu môžete zostaviť podrobný inventár Vašich smetných nádob, optimalizovať ich umiestnenie (z pohľadu kapacity a nákladov), viesť evidenciu o údržbe, plánovať trasy zberu a riešiť upozornenia od občanov. Riešenie je k dispozícii v 10 jazykoch.

Táto služba je vynikajúcou voľbou pre zákazníkov, ktorí nevyžadujú údaje o naplnenosti smetných nádob v reálnom čase.

01

Detailná databáza smetných nádob a stojísk

02

Interaktívna mapa kontajnerov vrátane Street view

03

Plánovanie nákladov na zber odpadu

04

Cenové kategórie smetných nádob

05

Plánovanie zvozových trás

06

Prehľad plánovaných a uskutočnených zvozových trás

07

Odporúčanie na rozmiestnenie smetných nádob

08

Databáza reportov od občanov

01

Interaktívna digitálna mapa

Smetné nádoby sú zobrazené na interaktívnej mape a môžete ich kedykoľvek navštíviť pomocou funkcie Street View od spoločnosti Google. Smetné nádoby môžete filtrovať podľa druhu odpadu, kapacity nádob, ceny a intervalu zberu.

Interaktívna digitálna mapa
Detailná databáza smetných nádob
02

Detailná databáza smetných nádob

Tisíce smetných nádob so všetkými dôležitými informáciami uloženými v jednej databáze, s ktorou môžete pracovať. Využite dáta, ktoré máte vo svoj prospech.
V tabuľke Dashboard môžete vidieť detaily ako stojisko, ulica, kód smetnej nádoby, typ odpadu v smetnej nádobe, harmonogram zberu.

03

Upravte rozmiestnenie smetných nádob

Zaistite čo najoptimálnejšie rozmiestnenie smetných nádob. Identifikujte oblasti s hustým alebo riedkym výskytom smetných nádob. Skontrolujte, či sú na danom stojisku umiestnené smetné nádoby pre všetky typy odpadu. Na základe historických údajov môžete v prípade potreby upraviť kapacitu alebo umiestniť smetné nádoby tam, kde to je potrebné.

Upravte rozmiestnenie smetných nádob
01

Koľko Vás stojí zvoz odpadu?

Pomôžeme vám identifikovať smetné nádoby, ktoré zvyšujú vaše náklady na zber a navrhneme ich najoptimálnejšie rozloženie.
Nástroj berie do úvahy priemernú vzdialenosť depo – smetná nádoba – skládka v oblasti, priraďuje každej smetnej nádobe hodnotenie (1-10) a vypočítava jej vzdialenosť od depo – smetná nádoba – skládka.
Ceny alebo umiestnenie môžete upraviť na základe hodnotenia.

Koľko Vás stojí zvoz odpadu?
Vypočítajte náklady na zber odpadu
02

Vypočítajte náklady na zber odpadu

Tento nástroj používa niekoľko premenných na výpočet nákladov na zber odpadu a pomáha ich znižovať. Pod mapou sú zobrazené náklady, náklady/m3, náklady/kg, trvanie, dĺžka (km), objem (m3) a hmotnosť (kg) pre každú zvozovú trasu.
Okrem smetných nádob môžete tiež digitalizovať vozidlá, depá, skládky a náklady s nimi súvisiace.

03

Naplánujte si trasu na zvoz odpadu

Nástroj poloautomatizuje plánovanie trasy zberu odpadu na základe typu odpadu/smetnej nádoby, kapacity a umiestnenia smetnej nádoby. Plánované a vykonané trasy si môžete porovnať a zistiť tak prípadné nezrovnalosti.

Naplánujte si trasu na zvoz odpadu

Prečítajte si referencie zákazníkov

Spoločnosť Naturpack – Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. 150 000 smetných nádob distribuovaných na približne 49 000 km2. Naturpack spolupracuje s desiatkami lokálnych spoločností zaoberajúcich sa zberom odpadu a využíva ich sieť smetných nádob určených na recykláty (sklo, papier, plasty). Ide o extrémne komplexný ekosystém náročný na riadenie.

Čítajte viac
01

Aktualizácia databázy priamo v teréne

Aktualizujte podrobnosti o Vašich smetných nádobách alebo pridajte nové do Vašej online databázy priamo v teréne pomocou GPS lokátora.
Vďaka mobilnej aplikácii môžete nahlásiť akýkoľvek problém so smetnou nádobou alebo stojiskom a nahrať fotografiu.

Aktualizácia databázy priamo v teréne
Štatistika a reporty
02

Štatistika a reporty

Nástroj pripravuje rôzne typy štatistík a reportov týkajúcich sa spravovaných smetných nádob a ich obsahu. Umožňuje vám robiť rozhodnutia na základe dát. Aká je celková kapacita smetných nádob určených na papier v okolí Vášho bydliska?

03

Vyriešte reporty od občanov

Predstavte Citizen app občanom. Mobilná aplikácia im umožňuje nahlásiť akékoľvek problémy so smetnými nádobami prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tieto problémy môže operátor zvozovej spoločnosti nájsť a vyriešiť v Sensoneo Dashboard. Reporty zahŕňajú identifikátor smetných nádob, GPS polohu a občania môžu dokonca pripojiť fotografie. Posielanie reportov cez mobilnú aplikáciu Citizen app je rýchlejšie a ľahšie ako posielanie správ prostredníctvom emailu alebo sociálnych médií.

Vyriešte reporty od občanov