Systém Zálohovania

Napíšte nám
Najpokročilejší

systém zálohovania

Úplná digitalizácia

prostredníctvom procesu systému zálohovania

Systém zálohovania zapája

úspešne všetky zainteresované strany

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Úspešné spustenie systému zálohovania

Systémy zálohovania sa zvyčajne vzťahujú na plastové nápojové fľaše a plechovky. Konečným cieľom týchto celoštátnych iniciatív je motivovať spotrebiteľov prostredníctvom vrátenia peňazí, aby vrátili obal späť do obchodu/zberného miesta, aby sa zabezpečila správna recyklácia a zvýšila sa miera recyklácie. Systémy zálohovania zvyčajne prevádzkujú vlády, prípadne nezávislé orgány zložené z najväčších výrobcov, ktoré dohliadajú na proces od začiatku až do konca.

01

Úspešne zapojte občanov, predajcov, maloobchodníkov a logistické skupiny

02

Zabezpečte ľahko použiteľný prístup pre všetky zainteresované strany

03

Poskytnite komplexný systém, ktorý zabezpečí absolútnu kontrolu nad operáciami

04

Uľahčite úplnú digitalizáciu cez jednotlivé kroky

05

Zabezpečte presnú a jednoduchú sledovateľnosť údajov

06

Zabráňte podvodom

Nová generácia systému zálohovania

Úspešné zavedenie systému zálohovania priamo súvisí s precíznou a podrobnou pripravenosťou infraštruktúry. Netýka sa to len HW, ako sú zálohomaty a ručné sady na manuálne odčítanie, ale ide najmä o dômyselne navrhnutú SW chrbticu na zabezpečenie presného a transparentného sledovania cyklu zálohových poplatkov medzi výrobcami, predajcami a spotrebiteľmi.

Sensoneo je integrátor systému zálohovania, ktorý využíva najmodernejšie technológie na maximalizáciu efektov systému vrátenia zálohy. Systém zálohovania spoločnosti Sensoneo umožňuje účastníkom systému zálohovania vyťažiť maximum z potenciálu recyklácie spotrebiteľov, pretože optimalizuje a automatizuje operácie, zvyšuje efektivitu, uľahčuje transparentnosť a zavádza jednoducho použiteľný prístup.

 

Komplexný systém zálohovania

Komplexný systém zálohovania

Z procesného hľadiska riešenie systému zálohovania od spoločnosti Sensoneo pokrýva všetky kritické piliere procesu implementácie a samotnej prevádzky: priebežný projektový manažment, workshopy, konfiguráciu, prispôsobenie, migráciu dát, školenia, testovanie, fázu uvedenia do prevádzky a servisný pult.

Komplexný systém zálohovania
Moduly pre každú zainteresovanú stranu
Moduly pre každú zainteresovanú stranu

Moduly pre každú zainteresovanú stranu

Systém zálohovania spoločnosti Sensoneo obsahuje moduly pre každú činnosť spojenú s prípravou, prevádzkou a podávaním správ. Moduly odrážajú špecifické požiadavky a potreby a úplne spĺňajú všetky povinnosti každého zainteresovaného subjektu: Základný systém, Modul Výrobca/Dovozca, Modul Maloobchodníka, Proces zúčtovania, Dátové prepojenie medzi odbernými miestami a systémom zálohovania, Aplikačná platforma RZV, Finančný RZV , Prepojenie DRS a RZV, Účtovníctvo, Dlhodobý majetok, Pohľadávky, Záväzky, Banky a registračné pokladne, Rozpočty a prognózy a Business Intelligence (Power BI).

Integrácia všetkých účastníkov systému zálohovania do jedného systému