Riaďte odpad efektívnejšie

so Sensoneo senzormi a inteligentným softvérom

Reálne výsledky

inštalácie v 76 mestách

Efektívnosť procesov

z pohľadu nákladov a času

Využitie internetu vecí

Sigfox, LoRa, NB-IOT

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Komplexné riešenie pre riadenie a správu odpadu

Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života v mestách. Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu.

Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory, ktoré monitorujú odpad, so sofistikovaným softvérom (Smart Waste management System, Smart Analytics, Smart Route Planning), čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku tak riešenie prináša minimálne 30 percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60 percentné zníženie výfukových exhalátov v mestách.

01

Získajte prehľad o odpade, ktorý riadite

02

Získajte kontrolu nad odpadom

03

Rozhodujte sa na základe reálnych dát

04

Zvýšte kvalitu svojich služieb

05

Znížte svoje prevádzkové náklady

06

Optimalizujte využívanie svojich zdrojov

Zistite, ako vám dokáže Sensoneo riešenie pomôcť

Sensoneo riešenie pomáha mestám a firmám spravovať odpad nákladovo efektívnejšie, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života v meste.

Smart senzory

Smart senzory

Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazuvzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom všetkých aktuálne dostupných sietí internetu vecí, cez Cat-M a/alebo cez GSM.
Všetky senzory navrhuje, vyvíja a vyrába priamo Sensoneo.

Monitorujte odpad Získajte aktuálne dáta o naplnenosti vašich kontajnerov.
Čítajte ďalej
Smart senzory
Smart Waste Management System
Smart Waste Management System

Smart Waste Management System

Nástroj fungujúci na princípe cloudu, ktorý zákazníkom umožňuje konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov.
Okrem aktualizovaného prehľadu monitorovaných kontajnerov tento systém umožňuje aj plánovanie zvozových trás a podrobnú navigáciu. Je dostupná aj mobilná verzia.

Riaďte odpad na diaľku Riaďte odpad na diaľku prostredníctvom webovej aplikácie pre operátora a mobilnej aplikácie pre vodiča a občana.
Čítajte ďalej
Smart Analytics

Smart Analytics

Náš analytický a reportovací nástroj umožňuje používateľom robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát. Smart Analytika vyhotovuje rôzne typy štatistík, reportov a prehľadov ohľadom všetkých monitorovaných kontajnerov a ich obsahu, analýzy zvozov a zvozových trás.

Rozhodujte sa na základe dát Porozumenjte odpadu, ktorý riadite, zlepšite interné procesy a manažujte odpad efektívnejšie.
Čítajte ďalej
Smart Analytics
Smart Route Planning
Smart Route Planning

Smart Route Planning

Funkcia plánovania trás automatizuje riadenie zvozových trás na základe detailných preddefinovaných informácii o vozovom parku, depách a skládkach. Automatizované plánovanie trás optimalizuje využívanie vozidiel a pracovnej sily. Je dostupná aj mobilná verzia. Proces zvozu odpadu je efektívny z pohľadu času a nákladov.

Využite svoje zdroje čo najefektívnejšie Riadenie odpadu na základe dát využíva zdroje vtedy a tam, kde sú naozaj potrebné.
Čítajte viac
Citizen app

Citizen app

Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom Aplikácie pre občana zadarmo. Mobilná aplikácia informuje občanov o zaplnení monitorovaných kontajnerov, nájde im najbližší voľný kontajner pre ich odpad a odnaviguje ich k nemu.

Aplikácia je dostupná pre Android aj iOS.

Zapojte občanov do odpadu Možnosť jednoducho a rýchlo reportovať problémy občanom umožňuje aktívne prispieť k čistejším a zelenším uliciam bez odpadkov.
Čítajte viac
Citizen app