Sensoneo získalo prestížny enviro-certifikát od Solar Impulse Foundation

Sensoneo riešenie pre inteligentnú správu odpadu získalo prestížny certifikát medzinárodnej nadácie Solar Impulse Foundation: „Efektívne riešenie“. Nadácia oceňuje rentabilné riešenia zamerané na ochranu životného prostredia. Certifikácia zahŕňa prísny hodnotiaci proces externými nezávislými expertmi na základe overených štandardov. Sensoneo sa tak pripojilo k iniciatíve nadácie Solar Impulse Foundation s názvom 1000 Riešení (#1000solutions), ktorá oceňuje riešenia spĺňajúce vysoké nároky na udržateľnosť a finančnú návratnosť a predstavuje ich kľúčovým decision-makerom, aby urýchlila ich nasadenie do praxe.

Po úspechu prvého letu okolo sveta na solárny pohon sa Solar Impulse Foundation rozhodla svoje environmentálne úsilie venovať vyhľadávaniu a podpore environmentálne čistých a súčasne rentabilných riešení s cieľom povzbudiť subjekty s rozhodovacími právomocami k prijatiu ambicióznejších environmentálnych cieľov a politík.

“Ochrana životného prostredia sa stane realitou len vtedy, ak bude vnímaná ako ekonomicky udržateľná, bez potreby finančných a behaviorálnych obetí. Už dnes existujú efektívne riešenia, ktoré môžu podporiť hospodársky rast a súčasne znížiť náš vplyv na planétu.”

Betrand Piccard

Pozitívne environmentálne dopady kombinované s finančnou návratnosťou

Pre účely certifikácie bola spoločnosť a jej nástroje dôkladne posúdené skupinou nezávislých medzinárodných odborníkov podľa kritérií zameraných na uskutočniteľnosť, environmentálny dopad a rentabilnosť. Všetky certifikované riešenia sa stávajú súčasťou portfólia 1000 riešení, ktoré kľúčovým obchodným a vládnym predstaviteľom predstavuje priamo Bertrand Piccard, zakladateľ a predseda Nadácie Solar Impulse Foundation. Jej cieľom je podporiť prijatie ambicióznych environmentálnych cieľov a urýchliť implementáciu týchto riešení vo veľkom rozsahu.

Nasadenie jednotlivých nástrojov umožnilo zákazníkom dosiahnuť nasledovné benefity:

  • 63 percentná úspora nákladov a 67 percentná úspora času prostredníctvom optimalizácie odpadovej zvozovej logistiky
  • 30 – 63% úspora emisií oproti štandardným cyklickým zvozovým trasám vďaka dynamickému zvozu odpadu
  • 97% presnosť dát zaznamenávajúcich skutočnú produkciu odpadu

Priemerná návratnosť investície (vypočítaná na základe priemernej veľkosti a typu obchodného prípadu) je 1 a pol roka.

O Sensoneo
Spoločnosť Sensoneo vyvíja, navrhuje a vyrába hardvérové, softvérové a analytické nástroje, ktoré umožňujú efektívne riadiť správu odpadov, zlepšiť kvalitu služby a znížiť jej environmentálny dopad. Prostredníctvom svojich nástrojov Sensoneo mení spôsob riadenia odpadu – riešenie využíva vlastné senzory vyvinuté v súlade s princípmi eko-dizajnu pre transparentné monitorovanie tvorby odpadu, unikátne zariadenia pre automatické zaznamenávanie všetkých úkonov vykonaných v priebehu zvozu odpadu pre transparentný záznam odpadových tokov, a softvérové aplikácie, ktoré umožňujú digitalizovať odpadovú infraštruktúru, automatizovať kritické denné operácie a robiť rozhodnutia na základe dát. Vo výsledku riešenie prináša presné informácie o tvorbe odpadu, optimalizáciu zvozových trás, frekvencií a využitia kapacity vozidiel ako aj príležitosť rýchlo a jednoducho nasadiť nástroje motivujúce k menšej tvorbe odpadu.

O certifikáte “Efektívne riešenie” od Solar Impulse Foundation
Ide o jedno z prvých označení pre podniky a riešenia s pozitívnym dopadom, ktoré spájajú ochranu životného prostredia a finančnú životaschopnosť. Udeľuje sa na základe posúdenia externými nezávislými odborníkmi. V spolupráci s renomovanými inštitúciami musia riešenia uchádzajúce sa o značku prejsť neutrálnou metodikou založenou na overených štandardoch.


Avatar
  • Andrea Basilova
  • Andrea takes care of all Sensoneo’s online and offline communication. Her goal is to make Sensoneo a strong brand recognized across global smart waste management market. Her background in marketing and PR enables her to be the perfect advocate for the Sensoneo solution.
  • Všetky články