Softvérový inžinier Tomáš: “V Sensoneo sa stretli všetky moje očakávania”

Tomáš Sarlós je backend softvérový inžinier a v Sensoneo už je takmer rok. Spýtali sme sa ho, čo zavážilo pri rozhodovaní, či práca splnila jeho očakávania aj s akými technológiami u nás pracuje.

Tomáš ty si u nás pár mesiacov, prečo si si vybral práve Sensoneo?


Keď si vyberám kariérnu zmenu, musí mi to niečo priniesť. V mojom prípade to bola zmena domény: veľmi zavážilo, že Sensoneo je zelená firma, robíme na zelených projektoch, máme to jednoducho v DNA. A to je pre mňa veľmi podstatné, tento ekologický rozmer mojej práce. Zároveň mám rád výzvy, chcem sa učiť nové veci, niečo nové zažiť. Ale tiež pracovať s takými softvérovými riešeniami, ktoré ma bavia. A v Sensoneo sa všetko stretlo a preto som tu.

Splnila práca tvoje očakávania?

Určite áno a bolo to aj vďaka tomu, že už počas hiringu som prechádzal testom, či sa hodím do kolektívu. To sa mi veľmi páčilo a považujem to aj spätne za veľmi užitočné. Nešlo o písaný test, ale stretli sme sa, porozprávali. Máme výborný kolektív, čo je jedna časť.

Takisto pracujeme s najnovšími technológiami, existujúce projekty sa snažíme updatovať, rozhodujeme sa podľa best practices. Čiže aj po technickej stránke som spokojný, sú tu pre mňa nové výzvy, čo je veľké plus.

V ďalších mesiacoch pribudnú ďalší noví ľudia v tíme, akých kandidátov alebo kandidátky hľadáme?  

Po technickej stránke musia mať niečo odkódené, programovanie, architektúra, devops a podobne sú veľké plusy. Zároveň musia vedieť, kde majú medzery, a byť ochotní na sebe pracovať. Nikto nevie všetko a to sme ochotní aj my akceptovať, keď má človek vôľu sa rozvíjať.

Nemenej dôležité sú aj ľudské kvality, aby sme vedeli spolupracovať a padli si do noty. Nemusia byť vôbec komici, extroverti, stačí, keď budú tímoví hráči.

A podstatná vec na záver: s akými technológiami bude nový kolega alebo kolegyňa pracovať?

Ak by som mal ísť podľa Programmers are also humans, tak by som povedal .NET 7, core, devops, na frontende react… Pre nové projekty je dôležité, aby sme ich postavili na dobrých základoch, to znamená .NET 7, všetko máme v cloude, využívame Azure, kde bežia celé devopsy. Tam, kde to má zmysel, budujeme microservices architektúru. Využívame DDD, dôležité je tiež vyznať sa v clean architecture, aby sme vedeli projekty aj udržiavať. Ak máme niečo na starších technológiách, kvôli jednoduchšej údržbe sa snažíme inovovať a preniesť na nové technológie.

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články