Mesto Trenčín šetrí vďaka senzorom

Mesto Trenčín
Zdroj: https://www.dreamstime.com/aerial-panorama-trencin-town-slovakia-old-image102094133

Monitorovanie odpadu pomocou senzorov sa častokrát spočiatku vníma ako náklad, avšak jeden z jeho hlavných cieľov je úspora – a nielen v podobe emisií. Dynamický zvoz odpadu skrýva veľké príležitosti na úsporu paliva, času a v konečnom dôsledku aj nákladov. Ďalším mestom, ktoré sa o tomto presvedčilo je aj mesto Trenčín, ktoré je aktuálnym držiteľom titulu Enviromesto2021.

Od 19.augusta 2020 do 18.augusta 2021 sa nasadili v meste Trenčín do 39 polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad Sensoneo senzory, ktoré snímajú ich aktuálnu naplnenosťposkytujú dáta online v Sensoneo platforme. Dáta zo senzorov, ktoré mesto priebežne zbieralo, ukázali, že pri vývoze nie sú niektoré kontajnery naplnené tak, aby bol vývoz potrebný.


Na základe spracovania a vyhodnotenia zozbieraných dát v období šiestich mesiacov si mesto Trenčín upravilo vývoz kontajnerov, v ktorých boli nasadené senzory. Na väčšine stojísk sa vývoz komunálneho odpadu uskutočňoval 2x týždenne. Tam, kde to senzory naznačovali, bola frekvencia znížená na 1x týždenne. V ročnom prepočte sa ukázalo, že počet vývozov klesol minimálne o 12%.


„Náklady mesta na tento ročný pilotný projekt boli 8400 €. V cene bola zahrnutá montáž, demontáž, prenájom a pripojenie senzorov. Na úhrade mesačných nákladov sa taktiež spolupodieľala aj zberová spoločnosť Marius Pedersen vo výške 2717 eur,”

Zuzana Čachová z Útvaru stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín

„Naša investícia sa nám vrátila a vďaka efektívnejším vývozom ušetríme aj v ďalšom období.“

Zuzana Čachová z  Útvaru stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín

Vďaka tomuto projektu došlo podľa slov Zuzany Čachovej nielen k úspore finančných nákladov na vývozy vo výške minimálne 8 tisíc eur ročne, ale aj k optimálnejšiemu nastaveniu frekvencie vývozu komunálneho odpadu, tak aby boli trasy efektívnejšie a účelnejšie. Taktiež dodala, že k výkyvom frekvencii zvozov na jednotlivých stojiskách dochádza len veľmi ojedinele.

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články