link to facebook link to twitter link to linkedin link to youtube

Referencie

Mesto NITRA

Typ zákazníka: Spoločnosť poskytujúca komplexné komunálne služby, 100%ne vlastnená mestom
Najväčší benefit: Úspora tretiny výjazdov a optimalizácia procesov súvisiacich so zvozom odpadu


„Najdôležitejšou hodnotou, ktorú nám Sensoneo prináša, je výrazná úspora nákladov. Vďaka Sensoneu sme schopní ušetriť v priemere jednu tretinu výjazdov týždenne.“

Charakteristika spoločnosti


 • mesto s približne 80.000 obyvateľmi
 • správu a zvoz odpadu v meste a okolí kompletne zastrešuje spoločnosť Nitrianske komunálne služby (NKS), ktorej stopercentným vlastníkom je mesto Nitra
 • NKS zamestnáva 90 pracovníkov a zabezpečuje komplexné komunálne služby:
  • dodávanie kontajnerov rôznych typov a veľkostí pre všetky druhy odpadov
  • zvoz komunálneho (zmiešaného) aj triedeného odpadu (bio, sklo, papier, plasty, nebezpečný odpad)
  • spracovanie odpadu a kompostáreň

Popis Problému


„V našej práci by sme radi dosiahli stav, kedy budeme schopní naplniť heslo Vyvážajme odpad, nie kontajnery. Naša motivácia využiť riešenie Sensoneo bola číro ekonomická - chceli sme sa vyhnúť vývozu prázdnych alebo poloprázdnych kontajnerov.“

NKS sa dlhodobo profiluje ako moderný dodávateľ komunálnych služieb, ktorý pravidelne inovuje svoj park zvozových vozidiel, centralizuje kontajnerové stojiská s využitím veľkokapacitných a polopodzemných kontajnerov a nasadením „smart technológií“ plánuje optimalizovať svoje procesy, minimalizovať náklady a dopady na životné prostredie.

Zámery optimalizovať procesy súvisiace so zberom a zvozom odpadu spolu s výrazným nárastom využívania polo-podzemných kontajnerov motivovali NKS k nasadeniu riešenia, ktoré by umožnilo maximalizovať benefity tohto typu kontajnerov. Každý výjazd k zvozu predstavuje náklady súvisiace so spotrebou paliva, opotrebovaním vozidiel a cenou práce, ku ktorým treba pripočítať aj zaťaženie životného prostredia.Riešenie


Základnou požiadavkou výberu optimalizačného riešenia bolo monitorovanie napĺňania kontajnerov, ktoré by umožňovalo poznať reálny stav ich zaplnenia a vyhnúť sa tomu, aby sa vyvážali prázdne alebo poloprázdne kontajnery. Ďalšou podmienkou pri výbere bola možnosť kúpiť priamo monitorovacie zariadenia, ktoré umožňujú uspôsobiť reporting svojim potrebám, a nie genericky nastavenú službu.

Sensoneo spĺňalo obe podmienky a pilotná spolupráca sa začala v marci 2015. Po tom, ako si NKS overila funkcie a prínos riešenia Sensoneo, rozhodli sa pilotný projekt postupne rozšíriť v ďalších dvoch vlnách v rokoch 2016 a 2017.NKS momentálne využíva:


 • 370 Sensoneo senzorov monitorujúcich zapĺňanie kontajnerov, z toho:
  • 130 senzorov monitoruje polopodzemné kontajnery a podzemné kontajnery
  • 240 senzorov monitorujú kontajnery na sklo
 • Sensoneo aplikáciu, ktorá NKS umožňuje konfigurovať, monitorovať a manažovať svoje kontajnery
 • Pokročilá Sensoneo analytika, ktorá umožňuje doslova “porozumieť svojmu odpadu” a premyslene plánovať kapacitu, pomer a rozmiestnenie kontajnerov

Skúsenosť s riesešením


„SENSONEO splnilo naše očakávania a jeho význam a efektivita rastie s počtom inštalácií. Máme presný prehľad o tom, ako sú kontajnery zapĺňané a môžeme podľa toho reagovať. Zberové vozidlá chodia cielene len na stojiská, kde nám Sensoneo signalizuje potrebu. Veľmi dobre sa nám pracuje s aplikáciou – je praktická a nenáročná na obsluhu, čo vítajú hlavne naši zamestnanci.“

„Za najvyššiu hodnotu riešenia považujem výraznú úsporu nákladov. Vďaka Sensoneo sme schopní ušetriť v priemere jednu tretinu výjazdov týždenne.“

Aktuálne spoločnosť NKS plánuje inštaláciu ďalšej skupiny senzorov, ktoré by monitorovali malé kontajnery umiestnené v centre mesta. Spoločnosť by tiež rada rozšírila využívané Sensoneo služby o Navigačnú inteligenciu, ktorá by im umožnila riadiť odpad so zameraním na najvyššiu možnú efektivitu, druh odpadu a/alebo typ zvozového vozidla. Navigačná inteligencia zahŕňa manažment vozového parku, vozového depa a skládok odpadu.

Ing.Ladislav Peniaško

Director of Nitra
communal services (NKS)