Objavte efektívnejší zber odpadu

Objavte výkonné riešenie pre plánovanie trás v odpadovom priemysle založené na technológii od Sensoneo

Kontaktujte nás
Znížte prevádzkové nákladov

maximalizujte efektivitu

Maximalizujte

využívanie zdrojov

Optimalizujte trasy

na požiadanie a fixné trasy

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Plánovanie zvozových trás

Sensoneo poskytuje mestám a firmám inteligentné riešenia odpadového hospodárstva na podnikovej úrovni, aby bolo možné hospodárne riadiť životný cyklus odpadu a zlepšovať životné prostredie a pohodu ľudí. Prostredníctvom svojej jedinečnej technológie inteligentného odpadového hospodárstva Sensoneo nanovo definuje spôsob nakladania s odpadom.

Riešenie Sensoneo Plánovanie Trás vám umožňuje optimalizovať a automatizovať plánovanie trás zberu odpadu. Kombinuje inteligentný systém nakladania s odpadom, aplikáciu Driver Navigation a môže zahŕňať údaje z inteligentných senzorov a/alebo inteligentných štítkov.

Naše plánovanie trás umožňuje automatizovať riadenie trás zberu odpadu na základe presných preddefinovaných údajov o vozidlách na zber odpadu, skladoch a skládkach/spaľovniach. Cieľom je, aby každá jedna cesta zberu odpadu bola naplánovaná tak, aby sa maximalizovalo využitie vašich zdrojov (flotil, FTE, čas) a aby sa minimalizovali náklady potrebné na vykonanie práce.

Zavedením riešenia Plánovanie Trás je výsledkom menej najazdených kilometrov na kilogram vyzbieraného odpadu a plné využitie kapacity a času vozidla. Efektívnejšie trasy pomáhajú minimalizovať negatívne dopady zberu odpadu v meste s menšou hlučnosťou, menším znečistením ovzdušia a menšími dopravnými zápchami.

01

Efektívne využívanie zdrojov

02

Automatické plánovanie zvozových trás

03

Zvážajte odpad, nie kontajnery

04

Optimalizácia zvozových trás, frekvencie a vyťaženia vozidiel

05

Optimalizujte využitie zdrojov

06

Vypočítajte náklady na zvoz, čas a vzdialenosť

07

Navigujte vodičov cez mobilnú aplikáciu

08

Monitorujte zvozové autá na ceste

Chcete vidieť živé demo?

Chceli by ste vidieť naše riešenia v praxi so skutočnými dátami? Naplánujte si hovor s členom nášho obchodného tímu, aby ste sa dozvedeli viac o Sensoneo a našom riešení. Tešíme sa, že sa dozvieme viac o Vašich potrebách.

Prihláste sa
Analýza efektivity zvozu odpadu

Analýza efektivity zvozu odpadu

Orborníci spoločnosti Sensoneo analyzujú a hodnotia súčasné postupy. Pomocou rôznych ukazovateľov skúmame, ako dobre riadite zberné operácie. Niektoré z ukazovateľov zahŕňajú využitie kapacity vozidiel a zberných nádob, náklady na vzdialenosť/hodinu/zbernú nádobu/objem odpadu. Naša analýza odpadu hodnotí, ako štruktúra vozového parku odráža infraštruktúru zberných nádob a súvisiace dôsledky na náklady. Cieľom je odhaliť nevyužité alebo premrhané kapacity v rámci spoločnosti.

Prestaňte mrhať zdrojmi
Prečítajte si viac
Analýza efektivity zvozu odpadu
Platforma pre Operátorov
Platforma pre Operátorov

Platforma pre Operátorov

Vaša odpadová infraštruktúra je digitalizovaná v Sensoneo systéme na efektívnu správu odpadu (WMS), výkonnej softvérovej cloudovej platforme na cloude Microsoft Azure. Operátori plánujú všetky trasy vo WMS systéme.

Ak používate smart senzory, využívate výhody predpovedí plniacich cyklov.Operátori môžu sledovať prebiehajúce trasy v porovnaní s live plánom. Platforma počíta štatistiky pre každú trasu – celkové náklady, náklady na meter kubický, náklady na kilogram, trvanie trasy, prejdenú vzdialenosť, celkový vyzbieraný objem, celkovú vyzbieranú hmotnosť. Všetky dáta sa vracajú späť do analýzy efektívnosti zberu, aby sa vykonávala priebežná analýza efektívnosti.

Kompletné ovládanie na diaľku
Prečítajte si viac
Nástroj na plánovanie trás

Nástroj na plánovanie trás

Nástroj na plánovanie trás je výsledkom vlastného výskumu a vývoja. Tvrdo sme pracovali na vytvorení nástroja, ktorý rozumie zložitej dynamike zberu odpadu aj vo veľkomeste (stovky vozidiel, tisíce kontajnerov).

Nástroj dokáže zohľadniť viacero pravidiel a počítať s rôznymi premennými (kapacita vozidla, kapacita kontajnera, typ odpadu, typ kontajnera, plán práce), aby ste získali trasy, ktoré potrebujete. Môžete plánovať zvozy na požiadanie aj plánované zvozy. Nájdite najlepšiu trasu pre svoje zvozové vozidlo a optimalizujte prepravu na likvidáciu odpadu – inteligentné smerovanie je optimálnym riešením vo svete odpadového hospodárstva.

Rýchly výpočet trasy
Nástroj na plánovanie trás
Navigačná aplikácia pre vodičov
Navigačná aplikácia pre vodičov

Navigačná aplikácia pre vodičov

Operátor posiela vodičom naplánované trasy prostredníctvom aplikácie Driver Navigation App – mobilnej aplikácie pre zariadenia so systémom Android. Vodič dostane itinerár trasy a aplikácia poskytuje navigáciu krok za krokom.

Sensoneo využíva lokalizáciu GPS v mobilnom zariadení so systémom Android s mobilnou aplikáciou Driver Navigation na sledovanie zberného vozidla na trase. Prebiehajúca trasa je viditeľná v Systéme inteligentného odpadového hospodárstva. Operátor môže upraviť prebiehajúcu trasu a poslať vodičovi aktualizovaný itinerár. Nástroj porovnáva plánované a vykonané trasy. Vodič môže prostredníctvom aplikácie Driver Navigation App  nahlásiť operátorovi akýkoľvek problém, na ktorý narazí počas trasy.

Sledovanie trasy v reálnom čase
Prečítajte si viac

Prepracovanie stálych trás?

Nie všetci zberatelia odpadu chcú prejsť na zber odpadu na požiadanie, ktorý sa riadi senzormi na monitorovanie odpadu. Riešenie Plánovania trás sa dokáže veľmi dobre prispôsobiť pevným trasám. Najskôr vaše existujúce dáta prejdeme analýzou efektívnosti zberu, aby sme zistili, ako dobre aktuálne zvládate zber odpadu.

Po identifikácii možných úspor a nevyužitých kapacít môžeme pomocou našich algoritmov na výpočet trasy spustiť nekonečné scenáre, pričom zohľadníme všetky vopred definované údaje o vozovom parku, smetných nádobách, osobohodinách a ďalšie. Algoritmy dokážu pracovať s tisíckami bodov (kontajnerov). Všetky scenáre obsahujú odhad nákladov. Spoločne vyberieme scenáre, ktoré splnia Vaše ciele – menší vozový park, noví zákazníci, nové smetné nádoby, plnšie vozidlá, prázdnejšie kontajnery.

63% úspora nákladov na zber odpadu

Súkromná zvozová spoločnosť zbiera odpad v 2 obciach, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Zber v oboch obciach zabezpečuje to isté vozidlo. Obce majú veľkokapacitné kontajnery, ktoré si vyžadujú hydraulickú ruku. Predchádzajúci plán zberu nebol efektívny. Kapacita vozidla sa nevyužívala naplno a niektoré kontajnery boli preplnené. Monitorovaním odpadu pomocou inteligentných senzorov sa zistilo, že pri zbere v obci A sú koše plné len na 24 % a pri zbere v obci B len na 45 %. Nasadenie nástrojov Sensoneo Plánovanie trás, úprava trás a frekvencie priniesli 63 % zníženie nákladov a o 70 % menej zberov. Prečítajte si viac.