Mohli by ste zvážať odpad efektívnejšie?

Chcem vidieť ukážku
Využite dáta

z vašej evidencie

Vyhodnoťte

ako efektívne zvážate odpadu

Ušetrite

Vypočítajte možné úspory

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Sensoneo Analýza efektivity zvozu

Smart Analytics je analytický a vykazovací nástroj, ktorý vám umožní „porozumieť“ odpadu, ktorý spravujete, a robiť strategické rozhodnutia založené na dátach. V nástroji Smart Analytics existuje niekoľko rôznych pohľadov, pomocou ktorých môžete vidieť a porozumieť štatistikám, správam a ukazovateľom súvisiacim s odpadovou infraštruktúrou (nádoby), jej monitorovaním a zvozom. 

01

Spoľahlivosť evidencie

02

Štatistika využitia vozidiel

03

Štatistika naplnení kontajnerov

04

Štatistika nákladov na zvoz

05

Štatistika rozmiestnenia nádob

06

Štatistika efektívnosti trás

Zistite, ako efektívne zvážať odpad dnes

Sensoneo Analýza efektivity zvozu vám presne ukáže nakoľko efektívne plánujete a zvážate odpad. Môžte sa naozaj spoľahnúť na vaše záznamy? Máte kompletnú evidencie? Sú vaše súčasné zvozové trasy efektívne? Využívate kapacitu vozidiel naozaj naplno? Ako by ste mohli ušetriť? Odpovede na tieto a ďalšie otázky dokážeme nájsť vašich existujúcich záznamoch. Naši analytici detailne a systematicky zanalyzujú váš súčasný stav prostredníctvom vašich existujúcich záznamov.

Najskôr potrebujete porozumieť odpadu, ktorý riadite, aby ste ho mohli riadiť lepšie na základe dát. 

Máte spoľahlivú evidenciu?
01

Máte spoľahlivú evidenciu?

Len spoľahlivé dáta majú skutočnú hodnotu. 
Sensoneo analytici idú do hĺbky – vyhodnocujú firemné záznamy a získavajú všetky potrebné údaje o zbere odpadu. Pri peberaní záznamov môžeme objaviť nezrovnalosti alebo chýbajúce údaje. Medzi najčastejšie nezrovnalosti patria neukončené trasy, chýbajúce vážne lístky, trasy bez pridelených nádob, zozbieraný objem presahujúci kapacitu vozidla alebo celkovú kapacitu zvezených nádob.

02

Môžete ušetriť! Koľko?

Na základe aktuálnej situácie Sensoneo analytici pripravia akčné kroky, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu vášho fungovania a teda aj k úsporám. Tieto vylepšenia spracujeme rovno ako scenár aj s podrobným vyčíslením. Pripravíme model, kde si budeme môcť spoločne ukázať aké prínosy by jednotlivé zmeny mali. Výstupom analýzy je niekoľko návrhov, čo by bolo možné dosiahnuť zefektívnením jednotlivých operácií a využívaním všetkých dostupných kapacít.

Môžete ušetriť! Koľko?
Plníte plán zvozu?
03

Plníte plán zvozu?

Vaše trasy môžu byť nastavené správne, peniaze však môžte strácať tým, že v skutočnosti podľa nich nezvážate. Detailný rozbor od našich expertov zachytí nakoľko plníte zvozový plán a či zvážate nádoby mimo naplánovaných.

04

Vracajú sa poloprázdne autá?

Efektívny zvoz znamená maximálne využitie kapacity vozidla. Náklady na vozidlo a jeho posádku sú vysoké. Práve preto by sa vozidlá mali vracať 100% plné. Znižte prevádzkové náklady na zvoz na kilogram, na kilometer a človeko-hodinu.
Sensoneo analytici dokážu dokonca vypočítať aký je minimálny vozový park, ktorým by ste vedeli obslúžiť aktuálne potreby.

Vracajú sa poloprázdne autá?
Stoja autá zbytočne na parkovisku?
05

Stoja autá zbytočne na parkovisku?

Viete koľko pracovného času vozidlá a ich posádka reálne zvážajú odpad? Prevádzka vozidiel a ich posádky je obrovská nákladová položka. Naši analytici vypočítajú celkový čas, ktorý dokážete využiť na zvoz odpadu. Pozrieme na to, ktoré vozidlá nevyužívate. Nájdeme spoločne spôsob ako využiť 8 hodín/ 5 dní v týždni na maximum. Možno zistíte, že dokážete fungovať aj s menším počtom vozidiel. Neplytvajte peniazmi na vozidlá stojace na parkovisku. 

... tieto a ďalšie užitočné postrehy sú na dosah.

Zavedenie nových technológii a smart riešení treba rozumne zvážiť

Na základe analýzy súčasného stavu Vám Sensoneo analytici dokážu rozumne odporučiť tie technológie, ktoré merateľne prinesú vašaj spoločnosť úžitok. Sensoneo ponúka nové nástroje na plánovanie cyklických aj dynamických trás, RFID štítky a automatizované potvrdenie výsypu, navigáciu pre vodičov, monitorovanie zaplnenia kontajnerov a ďalšie.

Sensoneo Analýza efektivity zvozu Vám poskytne presný obraz o tom, nakoľko efektívne v súčasnosti zvážate odpad a poslúži ako vynikajúci štartovací bod pre nastavenie očakávaní od smart odpadových riešení v rámci Vašej spoločnosti.