Komplexná analýza Vášho odpadu

Napíšte nám
Pracujte s dátami

a získajte prehľad

Analýzy a reporty

pre lepšie riadenie

Správne dáta

sú kľúčom k úspechu

Chcete vedieť viac?

Pozrite si video

Sensoneo Smart Analytics

Analytický a reportovací nástroj umožňuje vyťažiť z vašich dát maximum. Porozumejte odpadu, ktorý riadite, vyhodnoďte efektívnosť vašich aktivít a procesov. Rozhodujte sa strategicky na základe reálnych dát. Nástroj sprístupňuje rôznorodé druhy náhľadov, štatistiky, reporty a prehľady súvisiace s monitorovanými kontajnermi a ich obsahom.

Porozumejte odpadu, ktorý riadite, a riaďte ho lepšie na základe Sensoneo dát.

01

Nastavte správnu frekvenciu zvozov

02

Analyzujte efektivitu zvozových trás

03

Optimalizujte kapacitu kontajnerov

04

Optimalizujte umiestnenie kontajnerov

05

Analyzujte dáta až na úroveň ulice či stojiska

06

Nájdite a vyriešte plytvanie

So Smart Waste Management Systémom aj Smart Analytics sa nam pracuje výborne – sú praktické a jednoduché na používanie.

Ing. Ladislav Peniaško Riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)

Pomáhame zákazníkom získať kontrolu nad odpadom v meste

Cenné dáta na dosah
01

Cenné dáta na dosah

Žiadne domnienky ani odhady. Vyberte si konkrétnu časť mesta a časový úsek, v ktorom chcete analyzovať dynamiku a správanie kontajnerov a občanov. Zistite, ako jednotlivé časti mesta produkujú odpad, ktoré komodity sa plnia ako prvé, aký je pomer medzi zmiešaným a separovaným odpadom a či sa súčasná kapacita kontajnerov využíva naplno.

02

Efektívny zvoz odpadu

Monitorovanie odpadu dokáže veľmi presne ukázať, nakoľko efektívny je váš súčasný spôsob zvážania odpadu.

Viete, ako plné sú kontajnery v čase, keď ich vyprázdňujete? Zvážate kontajnery zbytočne často? Sú kontajnery preplnené a potrebujete ich zvážať častejšie? So Sensoneo si môžete overiť percento zaplnenia pri každom výsype a separátne pre každý kontajner.

Efektívny zvoz odpadu
Správna kapacita kontajnerov
03

Správna kapacita kontajnerov

Máte kontajnery, ktoré sú opakovane preplnené? Zvážate kontajnery, ktoré sú málokedy naplnené? Na základe dát za posledné mesiace viete identifikovať, kde je potrebné zvýšiť alebo znížiť kapacitu kontajnerov na konkrétny druh odpadu.

04

Najlepší deň na zber odpadu

Na základe dát od našich zákazníkov vieme, že na správnom výbere dňa v týždni na zber odpadu záleží. Príklad: Ak zvážate sklo vo štvrtok, je možné, že kontajnery budú v pondelok už preplné. Ak zmeníte frekvenciu na piatok a stredu, vydržia kontajnery prázdne dlhšie.

Najlepší deň na zber odpadu
Počet a kapacita kontajnerov
05

Počet a kapacita kontajnerov

Získajte prehľad koľko kontajnerov na aký odpad a s akou kapacitou máte k dispozícii. Porovnajte si kapacitu a rozmiestnenie kontajnerov podľa typu odpadu. Zistite akú celkovú kapacitu kontajnerov na sklo máte v meste a v jednotlivých mestských častiach.

Naplánujte dostatok miesta pre separovaný zber

Správne nastavená kapacita kontajnerov na separovaný zber podporuje správne triedenie odpadu u občanov a zároveň znižuje množstvo komunálneho odpadu. Ak je kontajner na triedený odpad plný, občania recykláty vyhodia do komunálu.