Referencia: Predajne Tesco

Frekvencia zvozu priestor na zlepšenie
1 100 l typ kontajnerov
EWC 150106 druh odpadu

Popis firmy

Ako popredná maloobchodná sieť spoločnosť Tesco každý týždeň obslúži milióny zákazníkov na predajniach aj online. Spoločnosť Tesco vstúpila na slovenský trh v roku 1996 po akvizícii siedmych predajní K-Mart. Dnes Tesco prevádzkuje viac ako 150 predajní a zamestnáva viac ako 9000 zamestnancov. Tesco je jednou z najznámejších a najdôveryhodnejších značiek na Slovensku.

Popis problému

Spoločnosť Tesco používa na zber odpadu zo zmiešaných obalov 2 typy nádob. Jedna skupina hypermarketov používa veľké lisovacie zariadenia a druhá, menšia skupina, používa klasické 1100 litrové nádoby s frekvenciou vývozu 2-3krát týždenne. A práve druhá skupina kontajnerov sa stala predmetom pilotného projektu, ktorý posudzoval súčasné nastavenie frekvencie zvozov.

Očakávania od riešenia Sensoneo

„Našou snahou bolo využiť senzory na monitorovanie množstva odpadu pri zvozoch. Chceli sme si preveriť, či máme nastavené správne frekvencie vývozu, či náhodou nevyvážame poloprázdne kontajnery, a zistiť, či máme priestor na úsporu nákladov znížením frekvencie vývozov.”

Lukáš Valach

CE Project Manager spoločnosti Tesco

 

Inštálácia riešenia

Spoločnosť Tesco monitorovala odpad na svojich predajniach v Myjave a Zlatých Moravciach. Celkovo bolo monitorovaných 8 veľkokapacitných kontajnerov pre zmiešaný odpad z obalov (EWC 150106).

Monitorovanie odpadu prebiehalo prostredníctvom ultrazvukových smart senzorov Sensoneo, ktoré boli inštalované do každého kontajnera. Celkovo sa kontajnery monitorovali v období od novembra 2016 do júla 2018. 

 

Výsledky

“Pilot nam potvrdil, že frekvencie vývozu máme nastavené správne a kontajnery su pri vývozoch naplnené doplna. V budúcnosti by sme radi využili monitorovanie odpadu v druhom type odpadových nádob s lisovacími zariadeniami, ktorými disponuje väčšia skupina obchodov.“

Lukáš Valach

CE Project Manager spoločnosti Tesco

Prečítajte si viac o riešení Sensoneo