SENSONEO RIEŠENIE

Riešenie je založené na monitorovaní stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom unikátnych ultrazvukových senzorov. Senzory zaznamenávajú údaje o výške odpadu a zasielajú ich do aplikácie, ktorá ich ďalej spracováva a vyhodnocuje. Vďaka tomu majú užívatelia presný prehľad o napĺňaní všetkých kontajnerov a môžu tak vyvážať odpad podľa reálnej potreby, a nie cyklicky, ako tomu býva teraz. Technológia je skvelou ukážkou aplikácie “Internet Of Things” v praxi a možnosťou pre mestá priblížiť sa definícii “smart city”.

SENSONEO SENZORY

Senzory sú vlastným výrobkom spoločnosti - sú robustné, vode odolné a nárazu vzdorné, pričom ich výdrž dosahuje až 10 rokov. Sú uspôsobené na 100% fungovanie v širokom teplotnom zábere a nastavené na meranie do hĺbky 3 metrov, ktoré je možné v prípade potreby rozšíriť. Okrem výšky odpadu merajú senzory aj teplotu v kontajneri a jeho GPS pozíciu a sú vybavené najnovšou technológiou BLE. Senzory tiež môžu byť na požiadanie vybavené Signalizáciou v prípade požiaru a Kontrolou vertikálnej pozície, ktorá upozorní na prevrátenie kontajnera. Senzory vedia navzájom komunikovať v takzvanej mesh sieti a na prenos údajov využívajú siete GSM, 3GPP, LoRaWAN, SIGFOX a 4G LTE.


SENSONEO APLIKÁCIA

Údaje získané senzormi sa zasielajú cez cloud do bezpečného úložiska, kde sa ďalej spracovávajú pre účely mobilnej aplikácie. Aplikácia umožňuje okrem neustáleho prehľadu o stave všetkých sledovaných kontajnerov plánovať optimálne trasy zvozu, profesionálnu navigáciu, reporting, analýzy záznamov, vyhodnocovanie kvality zberu rôznych druhov odpadov a ďalšie funkcie. V režime občana je možné vyhľadať najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu či upozorniť správcu na problém na stojiskách.

Sensoneo aplikácia je voľne dostupná pre manažérov zákazníka vo webovej verzii, ako i Android verzii a pre občanov a širokú verejnosť na Androidovej a iOS platforme.


Get it on Google Play