SENSONEO RIEŠENIE

SENSONEO je moderné, užívateľsky jednoduché riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom zabudovaných senzorov. Senzory je možné jednoduchým spôsobom zabudovať do kontajnerov rôznych veľkostí a merať nimi výšku odpadu rôznorodého pôvodu. Sensoneo je nasledovníkom úspešného startupu waste:it.

SENSONEO SENZORY

Senzory sú založené na ultrazvukovej technológii. Sú robustné, vode odolné a nárazu vzdorné, pričom ich výdrž dosahuje 10 a viac rokov. Sú uspôsobené na 100% fungovanie v rozmedzí teplôt od -15 do 55 stupňov a sú nastavené na meranie do hĺbky 4 metrov, ktoré je možné v prípade potreby rozšíriť. Senzory sú na požiadanie vybavené Signalizáciou v prípade požiaru a Kontrolou vertikálnej pozície, ktorá upozorní na prevrátenie kontajnera. Senzory vedia navzájom komunikovať v takzvanej mesh sieti, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady zákazníka na prenos údajov. Na prenos údajov senzory využívajú siete GSM, LoRaWAN a SIGFOX.

Senzory Sensoneo sú dostupné v 2 veľkostiach: Single a Double.


SENSONEO APLIKÁCIA

Sensoneo aplikácia je voľne dostupná pre manažérov zákazníka vo webovej verzii, ako i Android verzii a pre občanov a širokú verejnosť na Androidovej a iOS platforme.


Get it on Google Play

V režime Operátor a Vodič je možné detailne sledovať aktuálne stavy zaplnenia všetkých monitorovaných kontajnerov, prijímať zvolené notifikácie, mať prístup ku grafickým prehľadom a reportom. Aplikácia tiež efektívne naplánuje odvoz odpadu a vodiča naviguje podľa najoptimálnejšej trasy. Počas prebiehajúceho výjazdu (odvoz odpadu) môže vodič prostredníctvom rôznych funkcií informovať operátora/stredisko o zmenách na stojiskách, poškodeniach a pod.

Na úrovni Občan si môže obyvateľ sledovaného mesta okrem iného vyhľadať najbližší kontajner vhodný pre konkrétny typ a objem odpadu. Má tiež možnosť informovať poskytovateľa komunálnych služieb o stave jednotlivých stojísk a poškodeniach, a prispievať tak k udržovaniu krajšieho životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí.

V rámci navigácie má klient možnosť voľby medzi voľne dostupnými google mapami a profesionálnym navigačným riešením pre vodičov FleetWork od spoločnosti Sygic. Zvolený typ je následne integrovaný do aplikácie.

SENSONEO CENA

Konečná cena je vždy uspôsobená konkrétnemu zákazníkovi, nakoľko riešenie plne reflektuje jeho špecifické požiadavky na hardvér aj softvér. Zákazník si môže zvoliť kúpu Sensoneo riešenia (kedy sa stane vlastníkom senzorov a ich príslušenstva) alebo lízingom Sensoneo služieb (kedy zákazník platí za používanie hardvéru a služieb mesačný poplatok).